Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Chat

Welkom bij de chat van De Kindertelefoon. Ben je tussen de 13 en 18 jaar dan kun je chatten met iemand van De Kindertelefoon. Buiten openingstijden en als het druk is, is de chatbutton niet zichtbaar.

Je kunt met ons chatten zonder dat je je naam vertelt. Je chat anoniem en in vertrouwen met ons. Dat wil zeggen dat we geen gegevens over jou opslaan.

Gesprekken duren meestal niet langer dan 30 minuten, want het is vaak druk en we willen zo veel mogelijk kinderen helpen.

Chat met De Kindertelefoon

Chatten met de Kindertelefoon

Je chat met een vrijwilliger van de Kindertelefoon die minimaal 18 jaar oud is. Ben je tussen de 13 en 18 jaar dan kun je chatten met iemand van De Kindertelefoon tussen 11 uur ’s ochtends en 8 uur ‘s avonds. In de weekenden is de chat open van 2 tot 8 uur. Buiten openingstijden en als het druk is, kan het zijn dat je een melding krijgt dat je geen chat gesprek kan starten.

Kun je niet chatten? Zoek je vraag in Onderwerpen:

Onderwerpen

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Elke dag van 11.00-20.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-20.00 uur

Verberg