Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Chat

Welkom bij de chat van De Kindertelefoon. Je chat met een vrijwilliger van De Kindertelefoon die minimaal 18 jaar oud is. Je kunt met ons chatten zonder dat je je naam vertelt. Je chat vertrouwelijk met ons. Wij geven geen gegevens van jou door aan anderen. Meer over privacy vind je hier. Gesprekken duren meestal niet langer dan 30 minuten, omdat het vaak druk is en we zoveel mogelijk kinderen willen helpen. De chat is elke dag beschikbaar tussen 11:00 en 21:00 uur. Buiten onze openingstijden kun je informatie opzoeken of je verhaal vertellen aan leeftijdsgenoten.

We willen graag met je in gesprek. Daarvoor stellen we wel een aantal regels. Meer weten over onze regels? Kijk dan hier.

Krijg je geen contact met een vrijwilliger? Probeer het dan via deze pagina.

Let op: chat je met een Android-toestel? Zorg er dan voor dat tijdens het gesprek de pagina geopend is en je niet naar andere apps of sites gaat. Switchen tussen apps zorgt ervoor dat de chat wordt afgebroken. Je kunt dan niet meer terug naar hetzelfde gesprek. 

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg