Direct naar content

KINDERTELEFOON: RUZIES THUIS VAAK GEPAARD MET ONVEILIGHEID EN ANGST

 

15 november 2021 - De Kindertelefoon spreekt veel kinderen die thuis structureel leven met ruzie. Uit een steekproef blijkt dat 63% van de gesprekken over ruzie van structurele aard is. In 37% van de gevallen gaat het om onveilige situaties omdat er daarnaast bijvoorbeeld lichamelijk of emotioneel geweld plaatsvindt. Daarom voert De Kindertelefoon samen met Veilig Thuis en het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ een preventiecampagne tegen huiselijk geweld: ‘Time-Out’. Directeur Roline de Wilde: “Wij zijn geschrokken van de mate waarin sprake is van structurele ruzie en spanningen thuis en van het effect dat dit op kinderen heeft. Zij durven soms niemand in vertrouwen te nemen. Wij roepen kinderen die in zo’n situatie zitten daarom op om hierover met ons te praten.”


Structurele spanningen
Het aantal gesprekken met De Kindertelefoon over ruzie thuis steeg sinds 2019 van gemiddeld 21 naar 30 per dag. Uit een steekproef die De Kindertelefoon deed onder 100 geanonimiseerde chatgesprekken bleek daarnaast dat het in 63% van de gevallen ging om een structurele situatie. Kinderen vertellen dat er bijvoorbeeld wekelijks of zelfs dagelijks ruzie is thuis. De spanningen waar kinderen last van hebben vinden meestal plaats tussen het kind en (een van) de ouders (45%) of tussen ouders onderling (31%).


Onveiligheid en angst
In 37% van de geanalyseerde gesprekken was ook sprake van een onveilige situatie. Zo gingen er ruzies gepaard met lichamelijk geweld (zoals schoppen of slaan) of emotioneel geweld (zoals uitschelden, bedreigen of chanteren). “Kinderen vertellen ons dat ze niet alleen last hebben van geweld dat op hen gericht is maar ook als het plaatsvindt tussen ouders onderling”, geeft de Wilde aan. In 30% van de gevallen uit de steekproef was er sprake van gevoelens van angst. “Ze zijn bijvoorbeeld bang voor verder geweld of voor een scheiding. Daarnaast horen we regelmatig dat kinderen kampen met stress en slaapgebrek en soms met depressieve gevoelens. Zeker wanneer de spanningen langdurig aanhouden”.


Blijf er niet alleen mee worstelen
De Wilde: “Juist vanwege deze gevolgen, roepen wij kinderen middels de campagne op er niet alleen mee te blijven worstelen. Wij vinden het belangrijk dat je je verhaal kwijt kan. Als dat niet in je omgeving lukt dan kun je altijd bij ons terecht. In een gesprek onderzoeken we samen welke stap je hierin het beste kan en wil zetten”.