Werk en vrijwilligers

De Kindertelefoon vervult in Nederland een unieke taak. We bieden een luisterend oor aan alle kinderen in Nederland van 8-18 jaar die daar behoefte aan hebben. Met deze taak geven we concreet uitvoering aan artikel 12 en 13 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Onze kracht is dat we een laagdrempelige plek zijn, waar kinderen en jongeren terecht kunnen met onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met hun ouders of mensen uit hun omgeving. We luisteren naar kinderen en jongeren en nemen hen serieus. We zien hen als zelfstandige individuen die in staat zijn zelf oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen en deze uit te voeren. Op dit moment werken bij De Kindertelefoon ongeveer 600 vrijwilligers onder leiding van 40 betaalde parttime krachten.

Wil jij je graag inzetten voor kinderen en jongeren in Nederland? Je bezighouden met werk dat er echt toe doet? Dat kan bij ons op verschillende manieren.

Ik wil graag werken als vrijwilliger

Het hart van onze organisatie wordt gevormd door meer dan 500 vrijwilligers die dagelijks naar kinderen en jongeren luisteren. Vind jij het belangrijk dat kinderen en jongeren in vertrouwen en anoniem kunnen praten over wat hen bezighoudt? Geef je graag ondersteuning, advies, informatie en ben je graag een luisterend oor? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je bent heel welkom om één van de teams op onze 7 locaties te komen versterken. Omdat we met trainingen investeren in onze vrijwilligers, streven we in principe naar een inzet van minimaal 1 jaar.

Wil je eerst wat meer weten over het werk als vrijwilliger? Lees hier verhalen van vrijwilligers.

Soorten vrijwilligerswerk
De Kindertelefoon kent drie soorten vrijwilligersfuncties:

 1. Vrijwilliger
  Je bent 18 jaar of ouder en je wil graag een luisterend oor bieden aan kinderen en jongeren via de telefoon en chat. Klik hier voor meer informatie en meld je hier aan als vrijwilliger.
 2. Gastlesgever
  Je bent 18 en jaar of ouder en het lijkt je leuk om het werk van De Kindertelefoon onder de aandacht te brengen bij kinderen en jongeren via gastlessen op scholen. Klik hier voor meer informatie en meld je hier aan als gastlesgever.
 3. Jonge vrijwilliger
  Je bent tussen de 16 en 18 jaar oud en woonachtig in of nabij Rotterdam, Almelo of Tilburg. We zijn op zoek naar jonge vrijwilligers die hulp willen bieden aan leeftijdsgenoten. Jongens en meisjes die via de chat met tieners in gesprek gaan en zelf ook hun luister- en gespreksvaardigheden willen verbeteren. Klik hier voor meer informatie en meld je hier aan als vrijwilliger.
Ik wil graag werken als stagiair

Ervaringsplekken voor jonge vrijwilligers
De Kindertelefoon heeft in Rotterdam, Almelo en Tilburg ervaringsplekken voor jongeren tussen de 16 en 19 jaar oud. Je kunt aan de slag als vrijwilliger voor de chat met jongeren. Een kanaal waar je vanuit je eigen ervaring kunt chatten met leeftijdsgenoten die contact zoeken met De Kindertelefoon. Lees hier meer over het profiel van de jonge vrijwilliger. Solliciteer hier en vermeld daarbij dat je graag stage wilt lopen.

Stage als vrijwilliger bij De Kindertelefoon
Als student (ongeacht leeftijd, voltijd of deeltijdstudie) kun je ook vrijwilliger worden bij De Kindertelefoon. Deze ervaring kun je mogelijk omzetten in studiepunten voor je opleiding. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om het vrijwilligerswerk in te zetten als stage in het 1e of 2e jaar van je hbo-opleiding (onder andere de opleidingen toegepaste psychologie, pedagogiek, MWD of Social Studies en PABO).

 • Ben je gemiddeld tussen de 4 uur (1e jaars) of 6-8 uur (2e jaars) per week inzetbaar binnen de primaire dienstverlening van De Kindertelefoon (telefoon, chat, forum, website, gastlessen)?
 • Kun je een jaar stagelopen bij de Kindertelefoon?

Solliciteer hier en vermeld in je motivatie dat je het vrijwilligerswerk graag voor je opleiding wilt inzetten.

Ben je een 3of 4e jaars student van een hbo-opleiding?
Op het Landelijk Bureau in Utrecht zoeken we een stagiair communicatie & marketing. Kijk hier voor de vacature.

Ook zijn er mogelijkheden om een stage te lopen op een van onze werklocaties. Er is elk jaar een beperkt aantal stageplekken beschikbaar.
Solliciteer hier en vermeld daarbij dat je graag stage wilt lopen.

Afstudeeronderzoek voor HBO en WO-studenten
Er is beperkt ruimte voor afstudeeronderzoeken in de eindfase van het HBO of de WO bachelor- of masterfase. Neem contact op met merel.luichies@kindertelefoon.nl voor eventuele beschikbaarheid. Let op: de werkzaamheden van De Kindertelefoon sluiten niet aan bij de eisen die worden gesteld aan stages in de masterfase van sociale, psychologische en (ortho)pedagogische opleidingen.

Ik wil graag werken als betaalde kracht

Medewerker serviceteam De Kindertelefoon – 24-32 uur per week in Utrecht