PRIVACYSTATEMENT JONGERENRAAD

De Kindertelefoon doet zijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Gegevens die we van jou hebben worden door de Kindertelefoon verwerkt zoals in de wet is bepaald dat we met jouw persoonsgegevens mogen doen. In dit privacy statement lees je hoe wij met jouw privacy omgaan als lid van de jongerenraad van De Kindertelefoon. We hebben op een rij gezet hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke rechten jij hebt.

Een persoonsgegeven is alle informatie die iets over jou zegt en waardoor jij (direct of indirect) herkent kan worden. Een persoonsgegeven kan je telefoonnummer of adres zijn, maar ook je pasfoto of leeftijd. Wij behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en verwijderen ze zo snel mogelijk.

Wij vragen je in het aanmeldformulier om diverse gegevens zoals je naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Ook vragen we om de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van een van je ouders/verzorgers. Deze gegevens gebruiken wij om te kunnen kiezen wie we uitnodigen voor de selectiedag en je hiervoor uit te kunnen nodigen. We willen namelijk een gemengde groep kinderen met verschillende leeftijden en uit verschillende delen van het land. We vragen je ouders/verzorgers om toestemming als je wordt uitgenodigd voor de jongerenraad.


Als je geselecteerd wordt voor de jongerenraad vragen we je ook om toestemming te geven voor het maken van foto’s en filmopnamen tijdens de periode dat je lid bent van de jongerenraad. Als je jonger bent dan 16 jaar moeten je ouders/verzorgers hier ook toestemming voor geven. Als wij jullie toestemming hebben mag De Kindertelefoon foto’s en filmpjes waar jij op staat gebruiken voor bijvoorbeeld de website, onze social mediakanalen en voor de toekomstige werving van jongerenraadsleden.

Jouw gegevens kunnen alleen door mensen van De Kindertelefoon en de websitebouwer ingezien worden. Jouw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Als we foto’s of filmpjes gebruiken voor extern gebruik (bijvoorbeeld door ze op de website te plaatsen) kunnen ook mensen buiten De Kindertelefoon deze bekijken.

Als je niet in de jongerenraad komt bewaren we jouw gegevens uiterlijk tot 3 maanden nadat de jongerenraad gekozen is. Wanneer je in de jongerenraad zit bewaren we je gegevens tot 3 maanden nadat je gestopt bent bij de jongerenraad, behalve als je ons toestemming geeft om je gegevens langer te bewaren.


Foto’s en filmpjes zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is en in ieder geval niet langer dan 5 jaar.

De Kindertelefoon heeft beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd kunnen worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan laten we dit weten.

Je mag De Kindertelefoon vragen om:

 

  • Te laten zien welke gegevens wij van jou hebben (zoals je adres of telefoonnummer)
  • Jouw persoonsgegevens (zoals je adres of telefoonnummer) aan te vullen, wijzigen of verwijderen
  • De verwerking en overdracht van jouw persoonsgegevens te beperken
  • Jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde.

Ook kun je bezwaar aan tekenen als je een klacht hebt. Ga naar www.kindertelefoon.nl en kijk onderaan bij ‘Huisregels & klachten’.

Jouw vragen, opmerkingen of inzage in jouw gegevens kun je stellen op de volgende manier: