PRIVACYSTATEMENT JONGERENPANEL

Dit privacystatement gaat over de verwerking van jouw persoonsgegevens voor online jongerenpanel van De Kindertelefoon. De Kindertelefoon doet zijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Jouw persoonsgegevens worden door De Kindertelefoon verwerkt zoals dit is toegestaan op grond van de wet. In dit privacystatement hebben we op een rij gezet hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke rechten in dat kader aan jou toekomen.

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is alle informatie die jou als persoon (direct of indirect) kan identificeren, zoals een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook jouw geboortedatum of e-mailadres.
Waarvoor gebruikt De Kindertelefoon jouw persoonsgegevens?


De Kindertelefoon vraagt jou om je e-mailadres, geboortemaand en geboortejaar in te vullen. We gebruiken jouw e-mailadres, zodat we je een aantal keer per jaar een e-mail kunnen sturen met een online vragenlijst, waarin we om je mening of advies vragen. We vragen je geboortemaand en geboortejaar, zodat we weten welke leeftijd je (ongeveer) hebt.

Jouw gegevens kunnen alleen door mensen van De Kindertelefoon en de websitebouwer ingezien worden.

Hoe lang bewaart De Kindertelefoon jouw aanmelding?
Wij bewaren jouw gegevens uiterlijk tot 3 maanden nadat je 18 jaar geworden bent of je afgemeld hebt voor het online jongerenpanel.

De Kindertelefoon heeft beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw
persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd kunnen worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan laten we dit weten.

Je mag De Kindertelefoon vragen om:
• te laten zien welke gegevens wij van jou hebben,
• jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
• bezwaar aan te tekenen tegen het gebruiken van jouw persoonsgegevens;
• de verwerking en overdracht van jouw persoonsgegevens te beperken; en/of
• jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. De Kindertelefoon zal jouw vraag bekijken en je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen één maand, laten weten wat we met jouw vraag zullen doen. Deze termijn kan De Kindertelefoon met twee maanden verlengen als jouw vraag heel moeilijk is of we heel veel vragen krijgen. Wij zullen dit dan laten weten. Tenslotte mag je altijd een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien je vragen hebt over dit privacystatement dan kun je een mail sturen naar
meedenken@kindertelefoon.nl.
Als je je wilt afmelden voor het online jongerenpanel kan dat via het online afmeldformulier.


Versie augustus 2020

Hé, welkom!

We plaatsen cookies om de website goed te laten werken én te verbeteren, niet om jou te volgen. Meer weten? Klik hier.