PRIVACYSTATEMENT FORUM

De Kindertelefoon doet zijn best om jouw privacy (persoonsgegevens) zo goed mogelijk te beschermen. Wij gebruiken persoonsgegevens die we van jou hebben zoals in de wet bepaald is dat we met jouw gegevens mogen doen. In dit privacy statement lees je hoe wij met jouw privacy en gegevens omgaan als je ons forum bezoekt en welke rechten jij hebt. 

Gesprekken met De Kindertelefoon zijn 100% vertrouwelijk. Wij weten niet wie jij bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen. Als je chat met De Kindertelefoon praat je met een vrijwilliger. Zij worden begeleid door werkbegeleiders van De Kindertelefoon; zij lezen soms mee tijdens een gesprek zodat vrijwilligers een kwalitatief goed gesprek met jou kunnen voeren. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij te horen krijgen mogen zij niet bespreken met mensen van buiten De Kindertelefoon, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht worden. 

Als je ons forum bezoekt kunnen we persoonsgegevens van jou krijgen. Een persoonsgegeven is alle informatie die iets over jou zegt en waardoor jij, direct of indirect, herkent kan worden. Wij behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en verwijderen ze zo snel mogelijk.  
 
Forum bezoeken 
Het bezoeken van het forum is volledig anoniem: je IP-adres wordt niet geregistreerd. Als je onze website bezoekt kunnen wij jouw persoonsgegevens krijgen via cookies op onze website. Een cookie is een techniek die informatie van jouw computer, tablet of mobiel verzamelt Lees hierover meer in het privacy- en cookiestatement website. 
 
Deelnemen op het forum 
Als je op het forum berichten wilt plaatsen moet je een gebruikersaccount aanmaken en de forumregels accepteren. Met het aanmaken van een gebruikersaccount verkrijgen wij automatisch het IP-adres van jouw computer of mobiele telefoon en weten we welke apparaat onze website bezoekt. Dit IP-adres gebruiken we in beginsel alleen zodat jij kan deelnemen aan het forum. Als je onze website bezoekt kunnen wij jouw persoonsgegevens krijgen via cookies op onze website. Een cookie is een techniek die informatie van jouw computer, tablet of mobiel verzamelt. Lees hierover meer in het privacy- en cookiestatement website. 
 
Het forum is openbaar, iedereen kan jouw berichten dus lezen. Berichten die je plaatst op het forum van De Kindertelefoon worden eigendom van De Kindertelefoon. De Kindertelefoon kan berichten aanpassen, inkorten of verwijderen (dat noemen we modereren). Je IP-adres en e-mailadres zijn zichtbaar voor de vrijwilligers en medewerkers van De Kindertelefoon die het forum modereren. 
 
Voor het aanmaken van een gebruikersaccount vragen we je de volgende gegevens in te vullen: nickname of een verzonnen naam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum. Je e-mailadres gebruiken wij om contact met je te hebben als je bijvoorbeeld de forumregels overtreedt of als er twijfels zijn over je account, bijvoorbeeld bij een ongeldige geboortedatum, niet-kloppende gegevens en het aanpassen van je gebruikersnaam. De Kindertelefoon kan om een kopie van je identiteitsbewijs vragen als er twijfels zijn of je binnen de leeftijdsgrenzen van het forum valt. 
 
Overtreding forumregels 
Bij overtreding van de forumregels kan je account kan worden geblokkeerd of bij zware overtredingen kan je permanent verbannen van het forum, zie de forumregels. Je kunt hier bezwaar tegen maken door een mail te sturen naar forum@kindertelefoon.nl. Je moet dan wel je anonimiteit opgeven (vertellen wie je bent), omdat we anders niet met je in contact kunnen komen.  
 
Account verwijderen 
Je kan je account laten verwijderen. Dit gebeurt sowieso binnen een jaar nadat je 18 jaar bent geworden. Eerder kan op jouw verzoek je accountgegevens binnen 24 uur worden verwijderd. Dit doe je door een bericht te plaatsen in het topic: ‘account verwijderen’ op het subforum ‘over De Kindertelefoon’. Als jouw account is verwijderd kun je niet meer inloggen op het forum. Alle gegevens die De Kindertelefoon van jou heeft worden verwijderd (e-mailadres, geboortedatum, geslacht, IP-adres). Berichten die je op het forum hebt geplaatst blijven daar staan. Zo gaat er geen waardevolle informatie op het forum verloren. Heel veel kinderen kunnen van jouw ervaringen leren. Wel wordt je gebruikersnaam boven de berichten geanonimiseerd; je oude gebruikersnaam is niet meer zichtbaar boven je berichten. Je oude gebruikersnaam blijft nog wel enige tijd vindbaar via Google totdat Google deze webpagina ververst heeft. Vervolgens blijven je berichten online staan onder de geanonimiseerde gebruikersnaam.  
 
Onderzoek 
Periodiek doen wij onderzoek naar bepaalde items die leven onder kinderen en jongeren. Hiervoor gebruiken wij de inhoud van geanonimiseerde forumtopics. Met dit onderzoek en bijbehorende publicaties geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak om kinderen een stem te geven. Wij delen daarbij nooit de inhoud van individuele gesprekken of informatie waarbij jij te herleiden bent.  

Wij kunnen andere bedrijven of personen vragen om ons te helpen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van ons telefonie- en chatplatform en het hosten van onze website. Deze organisaties zijn verwerker van De Kindertelefoon en er zijn afspraken met ze gemaakt om jouw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen. De Kindertelefoon deelt verder geen persoonsgegevens van jou met andere organisaties. De enige uitzondering hierop is als wij dit wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld met de politie. Jouw IP-adres kan dan worden opgevraagd bij de leverancier van het chatplatform. Dit kan alleen worden gedaan door bevoegde medewerkers (niet de vrijwilligers) van De Kindertelefoon. 

De persoonsgegevens die jij doorgeeft aan ons via de website en het forum worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders. Berichten die je op het forum hebt geplaatst blijven daar staan. Zo gaat er geen waardevolle informatie op het forum verloren. Heel veel kinderen kunnen van jouw ervaringen leren. Wanneer je je account verwijderd wordt je gebruikersnaam boven de berichten geanonimiseerd. Zie hierover meer onder het kopje “account verwijderen”. Geanonimiseerde gegevens op het forum kunnen we gebruiken voor onderzoek, statistiek, deskundigheidsbevordering en ter verbetering van onze dienstverlening.   

De Kindertelefoon doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn, niet verloren raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd worden. Daarvoor hebben wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Een voorbeeld van een technische beveiligingsmaatregel is een beveiligde internetverbinding. Organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de afspraken die wij hebben gemaakt met onze leveranciers. Mocht er toch iets misgaan, dan zullen we dit, in lijn met de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en als dat mogelijk is aan jou.   

Je mag De Kindertelefoon via forum@kindertelefoon.nl vragen om: 

  • te laten zien welke gegevens wij van jou hebben;
  • jouw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Dit betekent wel dat je niet meer deel kunt nemen aan het forum, omdat we deze gegevens nodig hebben;
  • jouw persoonsgegevens niet te gebruiken;
  • jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of een derde;
  • een of meer van jouw topics te verwijderen. 

Ook kun je bezwaar aan tekenen als je een klacht hebt. Ga naar www.kindertelefoon.nl en kijk onderaan bij ‘Huisregels & klachten’. https://www.kindertelefoon.nl/huisregels-klachten. Tenslotte mag je altijd een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Dit privacy statement gaat over hoe Stichting De Kindertelefoon (“Kindertelefoon”, “we”, “wij” of “ons”) jouw persoonsgegevens verwerkt wanneer ons forum bezoekt. De Kindertelefoon is gevestigd aan de Newtonlaan 83, 3584 BP, te Utrecht en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 61100153. 
 
De Kindertelefoon behoudt zich het recht voor zijn privacy statement te herzien of aan te passen.  

Jouw vragen, opmerkingen of inzage in jouw gegevens kun je stellen op de volgende manier:

Per email: privacy@kindertelefoon.nl, onder vermelding “privacy”.

Per post: Newtonlaan 83, 3584 BP Utrecht.