PRIVACYSTATEMENT FORUM

Dit privacystatement gaat over de verwerking van jouw persoonsgegevens voor het forum van De
Kindertelefoon. De Kindertelefoon doet zijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Jouw persoonsgegevens worden door De Kindertelefoon verwerkt zoals dit is toegestaan op grond van de wet. In dit privacystatement hebben we op een rij gezet hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke rechten in dat kader aan jou toekomen.

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is alle informatie die jou als persoon (direct of indirect) kan identificeren, zoals een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook jouw geboortedatum of e-mailadres.


Waarvoor gebruikt De Kindertelefoon jouw persoonsgegevens?
1.1. De Kindertelefoon vraagt je bij aanmelding voor het forum jouw nickname of een verzonnen naam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum om een gebruikersprofiel aan te maken. Wij gebruiken deze gegevens, zodat je op het forum berichten kunt plaatsen en uitwisselen. Je moet de
forumregels accepteren voordat je gebruik kan maken van het forum.
1.2. Je e-mailadres en IP-adres zijn bekend bij de medewerkers van De Kindertelefoon en het emailadres wordt gebruikt om met je te communiceren in de volgende omstandigheden: overtreding forumregels, verbanning van het forum en fouten/omstandigheden m.b.t. het account van de gebruiker (bijvoorbeeld een ongeldige geboortedatum, niet-kloppende gegevens en aanpassen van de naam van de gebruiker). De Kindertelefoon kan om een kopie van je identiteitsbewijs vragen als er twijfels zijn of je binnen de leeftijdsgrenzen van het forum valt.
1.3. Berichten, het geslacht en de geboortedatum worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek.

Jouw gegevens kunnen alleen door medewerkers werkzaam bij het forum van De Kindertelefoon en de leverancier van het Forum ingezien worden.

3.1 Je bent zelf verantwoordelijk dat de inhoud van de berichten die je op het forum plaatst voldoen
aan de forumregels.
3.2 Je mag geen foto’s van jezelf of anderen plaatsen en je wordt door De Kindertelefoon verplicht om een nickname of verzonnen naam te gebruiken op het forum, waardoor andere forumgebruikers je niet kunnen herkennen/identificeren. Indien je persoonsgegevens op het forum plaatst worden deze door De Kindertelefoon verwijderd.
3.3 De Kindertelefoon zal, indien nodig, berichten aanpassen of inkorten.
3.4 Wij adviseren je om voorzichtig om te gaan met de informatie die je deelt op het forum. Wees je
ervan bewust dat alles wat je op het forum plaatst openbaar is, en dus door iedereen gelezen kan
worden.
3.5 Indien je de forumregels overtreedt, krijg je een waarschuwing en bij drie waarschuwingen binnen een jaar en bij zware overtredingen word je permanent verbannen van het forum. Via jouw IP adres kunnen we ook achterhalen of je al vaker waarschuwingen of verbannen bent. Je kunt bezwaar
maken tegen deze blokkade op de website door een mail te sturen naar forum@kindertelefoon.nl. Je moet daarvoor wel uit de anonimiteit treden.

Hoe lang bewaart De Kindertelefoon jouw gegevens?
4.1 Wij verwijderen je accountgegevens op verzoek binnen 24 uur.
4.2 We verwijderen je accountgegevens binnen een jaar nadat je 18 jaar bent geworden.
4.3 Berichten die je plaatst op het forum van De Kindertelefoon worden eigendom van De
Kindertelefoon en blijven op het forum staan. Ook als je jouw account verwijderd. Je gebruikersnaam wordt dan geanonimiseerd, zodat jouw berichten niet naar jou herleidbaar zijn. Anders is het namelijk mogelijk dat waardevolle informatie op het forum verloren gaat, waar andere gebruikers nog iets aan kunnen hebben. Heel veel kinderen kunnen van jouw ervaringen leren.

De Kindertelefoon heeft beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw
persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd kunnen worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan laten we dit weten.

Je mag De Kindertelefoon via forum@kindertelefoon.nl vragen om:

6.1        te laten zien welke gegevens wij van jou hebben;
6.2      jouw persoonsgegevens te laten verbeteren of verwijderen;
6.3      bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens; hetgeen inhoudt dat je niet meer deel kunt nemen aan het Forum, omdat we deze gegevens nodig hebben;
6.4      de verwerking en overdracht van jouw persoonsgegevens te beperken;
6.5      jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde;
6.6      een of meer van jouw topics te verwijderen.

Door een bericht te plaatsen in het topic: ‘account verwijderen’ op het subforum ‘over De Kindertelefoon’ kun je een verzoek indienen om:

6.7       jouw account te verwijderen en te anonimiseren . Als je jouw account laat verwijderen:

  • kun je niet meer inloggen op het forum.
  • worden alle gegevens die De Kindertelefoon van jou heeft verwijderd (e-mailadres,geboortedatum, geslacht, IP-adres).
  • wordt je gebruikersnaam geanonimiseerd. Je oude gebruikersnaam is dan niet meer zichtbaar boven je berichten. Je blijft nog wel enige tijd vindbaar op google via je oude gebruikersnaam totdat google deze webpagina ververst heeft.
  • blijven je berichten online staan onder een geanonimiseerde gebruikersnaam.

 

Bovenstaande rechten zijn niet absoluut. De Kindertelefoon zal jouw vraag bekijken en je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen één maand, laten weten wat we met jouw vraag zullen doen. Deze termijn kan De Kindertelefoon met twee maanden verlengen als jouw vraag heel moeilijk is of als we heel veel vragen krijgen. Wij zullen dit dan laten weten. Om jouw vraag goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat je er duidelijk bij zet waarom je dit graag wil. Tenslotte mag je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien je vragen hebt over dit privacystatement dan kun je een mail sturen naar het
privacy@kindertelefoon.nl, meldt er dan wel bij dat het gaat om “privacy”.


Versie augustus 2020

Hé, welkom!

We plaatsen cookies om de website goed te laten werken én te verbeteren, niet om jou te volgen. Meer weten? Klik hier.