PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT

Dit privacy statement en cookiebeleid gaat over de wijze waarop de Stichting De Kindertelefoon
(“Kindertelefoon”, “we”, “wij” of “ons”) via de chat, telefoon en website http://www.kindertelefoon.nl
(“kindertelefoon.nl”) jouw persoonsgegevens verwerkt. De Kindertelefoon is gevestigd aan de Newtonlaan 83, 3584 BV, te Utrecht en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 61100153.


De Kindertelefoon doet zijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Jouw persoonsgegevens worden door de Kindertelefoon verwerkt zoals dit is toegestaan op grond van de wet. In dit privacystatement beschrijven wij hoe wij met jouw privacy omgaan via onze website, het forum, de chat, de telefoon, de jongerenraad en het jongerenpanel. We hebben op een rij gezet hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke rechten in dat kader aan jou toekomen.

Als je met ons belt, chat, het forum of onze website bezoekt kunnen we persoonsgegevens van jou verkrijgen. Een persoonsgegeven is alle informatie waardoor jij (direct of indirect) herkent kan worden. Een persoonsgegeven kan IP adres, een telefoonnummer of een e-mailadres zijn.
Wij behandelen jouw gegevens strikt vertrouwelijk en verwijderen ze zo snel mogelijk. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij te horen krijgen aan de telefoon of te lezen bij de chat, mogen zij niet bespreken met mensen van buiten De Kindertelefoon, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht worden, als jij in levensgevaar bent of jij daartoe toestemming geeft.

Indien je de website of het forum bezoekt of met ons chat verkrijgen we automatisch het IP-adres van jouw computer en weten we welke computer onze website of chat bezoekt. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verkrijgen via cookies op onze website zie hierover meer hieronder in paragraaf 3.

Indien je ons belt kunnen we jouw telefoonnummer traceren. Jouw IP-adres en/of telefoonnummer gebruiken we in beginsel alleen zodat jij contact met ons kan opnemen. Als je je meerdere malen niet aan onze gespreksregels houdt, kunnen wij deze gegevens gebruiken om jou te blokkeren. Indien je wordt geblokkeerd krijg je als je de volgende keer contact met ons opneemt een mededeling dat je geblokkeerd bent. Als we verder gegevens van jou ontvangen, is dat omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier op de website, het aanmaken van een account voor het forum of via een telefoon- of chatgesprek. De persoonsgegevens die je met ons deelt zullen wij zoveel mogelijk anonimiseren, zodat deze niet naar jou herleidbaar zijn.
Geanonimiseerde registraties worden voor onbepaalde tijd bewaard en gebruiken we alleen om jou advies te geven, voor onderzoek, statistiek, deskundigheidsbevordering en ter verbetering van onze dienstverlening.

Indien je meer hulp nodig hebt kunnen wij je doorverwijzen naar Veilig Thuis, een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, of een andere instantie. Als je dit wil, zal je bepaalde gegevens over jezelf moeten verstrekken. De Kindertelefoon kan dit alleen doen als je daar toestemming voor geeft. Dat wil zeggen dat je jouw anonimiteit opgeeft. Je vertelt onder andere je naam, adres, telefoonnummer en school waar je op zit. Als je met De Kindertelefoon aan het chatten bent, zal de vrijwilliger jou vervolgens bellen om samen contact te maken met Veilig Thuis. Als het gesprek niet lukt, maar De Kindertelefoon heeft al wel met jouw toestemming jouw gegevens gekregen, wordt er altijd een zorgmelding gedaan naar Veilig Thuis.


Per kanaal (chat, telefoon en forum) kun je een uitgebreiderprivacystatement op de website inzien/raadplegen.

Daarnaast maakt kindertelefoon.nl gebruik van cookies. Een cookie is een techniek die informatie van jouw computer, tablet of mobiel verzamelt en uitleest. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van kindertelefoon.nl, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres.


Wij gebruiken de volgende cookies:
Analytische cookies: door middel van deze cookies weten wij hoeveel mensen kindertelefoon.nl bezoeken en welke pagina’s het meest bezocht worden. Op die manier kunnen wij kindertelefoon.nl verbeteren. Onze analytische cookies zijn privacy vriendelijk ingesteld.

Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om kindertelefoon.nl goed te laten werken.
Als je helemaal geen cookies wilt laten plaatsen, kunt je de instellingen van je Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op jouw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van kindertelefoon.nl werken.


Cookies op het forum:
Ook op het forum gebruiken we analytische en functionele cookies. Daarnaast kun je op het forum voor kiezen voor complete cookies, deze cookies zijn nodig om filmpjes en GIFjes te kunnen uploaden op het forum. Je kunt zelf instellen of je alleen functionele of analytische cookies wilt, of dat je alle cookies wilt.

Wij kunnen andere bedrijven en personen vragen om ons te helpen met het onderhouden en ontwikkelen van de website. Zo wordt Kindertelefoon.nl ontwikkeld en gehost door een bedrijf. Deze personen zijn bewerker van De Kindertelefoon en er zijn afspraken met deze bewerker gemaakt om jouw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen.


Verder kan De Kindertelefoon persoonsgegevens van jou aan andere organisaties, zoals hulpverleners van Veilig Thuis, ziekenhuizen of de politie, verstrekken, indien we dat wettelijk verplicht zijn of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

De persoonsgegevens die jij doorgeeft aan ons via de website worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Wij plaatsen cookies alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. Cookies worden in ieder geval na een half jaar verwijderd. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.

De Kindertelefoon heeft beveiligingsmaatregelen (technische en organisatorische maatregelen) genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd kunnen worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan laten we dit weten.

Na een schriftelijk verzoek heb je de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Als je een inzageverzoek doet, behoudt De Kindertelefoon het recht om aanvullende eisen te stellen aan dit verzoek.

De Kindertelefoon behoudt zich het recht voor haar privacystatement te herzien of aan te passen.

Jouw vragen, opmerkingen of inzage in jouw gegevens kun je stellen op de volgende manier:
Per email: privacy@kindertelefoon.nl, onder vermelding “privacy”.
Per post: Newtonlaan 83, 3584 BP Utrecht.

Hé, welkom!

We plaatsen cookies om de website goed te laten werken én te verbeteren, niet om jou te volgen. Meer weten? Klik hier.