PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT

De Kindertelefoon doet zijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Gegevens die we van jou hebben worden door de Kindertelefoon verwerkt zoals in de wet is bepaald dat we met jouw persoonsgegevens mogen doen.  In dit privacy statement lees je hoe wij met jouw privacy omgaan als je onze website (Kindertelefoon.nl) bezoekt. We hebben op een rij gezet hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke rechten jij hebt.

Als je onze website bezoekt kunnen we persoonsgegevens van jou verkrijgen. Een persoonsgegeven is alle informatie die iets over jou zegt en waardoor jij (direct of indirect) herkent kan worden. Een persoonsgegeven kan een IP-adres of een e-mailadres zijn, maar ook je naam of leeftijd. Wij behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en verwijderen ze zo snel mogelijk.

Gesprekken met De Kindertelefoon zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat wij aan niemand buiten De Kindertelefoon doorvertellen wat jij ons vertelt, behalve als dat van jou mag. Wij weten niet wie jij bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij te horen krijgen aan de telefoon of via de chat, mogen zij niet bespreken met mensen van buiten De Kindertelefoon, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht worden, als jij in levensgevaar bent of jij daartoe toestemming geeft.

 

Het bezoeken van onze website is volledig anoniem: je IP-adres wordt niet geregistreerd. Als we gegevens van jou ontvangen, is dat omdat je deze zelf aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld via een formulier op de website, het aanmaken van een account voor het forum of via een chatgesprek. De persoonsgegevens die je met ons deelt zullen wij zoveel mogelijk anonimiseren. Dit houdt in dat deze informatie niet meer naar jou herleidbaar is. Meer informatie vind je hierover in de privacy statements rondom het forum, de chat en het bellen via de telefoon of website.

Kindertelefoon.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een techniek die informatie van jouw computer, tablet of mobiel verzamelt. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van kindertelefoon.nl, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres.

Wij gebruiken de volgende cookies:

  • Analytische cookies: door middel van deze cookies weten wij hoeveel mensen kindertelefoon.nl bezoeken en welke pagina’s het meest bezocht worden. Op die manier kunnen wij kindertelefoon.nl verbeteren. Onze analytische cookies zijn privacy vriendelijk ingesteld.

  • Functionele cookies:  deze cookies zijn nodig om kindertelefoon.nl goed te laten werken. Als je helemaal geen cookies wilt laten plaatsen, kunt je de instellingen van je Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op jouw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van kindertelefoon.nl werken.

  • Cookies op het forum: ook op het forum gebruiken we analytische en functionele cookies. Daarnaast kun je op het forum voor kiezen voor complete cookies, deze cookies zijn nodig om filmpjes en GIFjes te kunnen uploaden op het forum.

Je kunt zelf instellen of je alleen functionele of analytische cookies wilt, of dat je alle cookies wilt. Als je helemaal geen cookies wilt laten plaatsen, kunt je de instellingen van je Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op jouw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van kindertelefoon.nl werken.

 

Wij kunnen andere bedrijven en personen vragen om ons te helpen met het onderhouden en ontwikkelen van de website. Zo wordt Kindertelefoon.nl ontwikkeld en gehost door een bedrijf. Deze organisaties zijn bewerker van De Kindertelefoon en er zijn afspraken met deze bewerker gemaakt om jouw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen.

De persoonsgegevens die jij doorgeeft aan ons via de website worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Wij plaatsen cookies alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. Cookies worden in ieder geval na een half jaar verwijderd. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.

De Kindertelefoon heeft beveiligingsmaatregelen (technische en organisatorische maatregelen) genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd kunnen worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan laten we dit weten. 

Je mag De Kindertelefoon vragen om:

  • te laten zien welke gegevens wij van jou hebben
  • jouw persoonsgegevens te verwijderen
  • de verwerking en overdracht van jouw persoonsgegevens te beperken
  • jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde

Ook kun je bezwaar maken tegen een time-out of contact opnemen als je een klacht hebt. Ga naar www.kindertelefoon.nl en kijk onderaan bij ‘Huisegels & klachten’.

Dit privacy statement en cookiebeleid gaat over hoe Stichting De Kindertelefoon (“Kindertelefoon”, “we”, “wij” of “ons”) via de website https://www.kindertelefoon.nl (“kindertelefoon.nl”) jouw persoonsgegevens verwerkt. De Kindertelefoon is gevestigd aan de Newtonlaan 83, 3584 BV, te Utrecht en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 61100153.

De Kindertelefoon behoudt zich het recht voor haar privacy statement te herzien of aan te passen.

Jouw vragen, opmerkingen of inzage in jouw gegevens kun je stellen op de volgende manier:

Per email: privacy@kindertelefoon.nl, onder vermelding “ privacy”.

Per post: Newtonlaan 83, 3584 BP Utrecht.