PRIVACYSTATEMENT EN COOKIEBELEID WEBSITE

 
De Kindertelefoon doet zijn best om jouw privacy (persoonsgegevens) zo goed mogelijk te beschermen. Wij gebruiken persoonsgegevens die we van jou hebben zoals in de wet bepaald is dat we met jouw gegevens mogen doen. In dit privacy statement lees je hoe wij met jouw privacy en gegevens omgaan als je onze website www.kindertelefoon.nl bezoekt en welke rechten jij hebt. 

Gesprekken met De Kindertelefoon zijn 100% vertrouwelijk. Wij weten niet wie jij bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen. Als je chat of belt met De Kindertelefoon praat je met een vrijwilliger. Zij worden begeleid door werkbegeleiders van De Kindertelefoon; zij lezen of luisteren soms mee tijdens een gesprek zodat vrijwilligers een kwalitatief goed gesprek met jou kunnen voeren. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij te horen krijgen mogen zij niet bespreken met mensen van buiten De Kindertelefoon, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht worden. 

Als je onze website bezoekt kunnen wij persoonsgegevens van jou krijgen. Een persoonsgegeven is alle informatie die iets over jou zegt en waardoor jij, direct of indirect, herkent kan worden. Wij behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en verwijderen ze zo snel mogelijk 
 
Het bezoeken van onze website is volledig anoniem: je IP-adres wordt niet geregistreerd. Als we gegevens van jou ontvangen, is dat omdat je deze zelf aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld via het bellen via de website, het aanmaken van een account voor het forum of via een chatgesprek. De persoonsgegevens die je met ons deelt zullen wij zoveel mogelijk anonimiseren. Dit houdt in dat deze informatie niet meer naar jou herleidbaar is. Meer informatie vind je hierover in de privacy statements rondom het forum, de chat en het bellen via internet.  

Kindertelefoon.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een techniek die informatie van jouw computer, tablet of mobiel verzamelt. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van onze website, zoals welke pagina's zijn bezocht en je taalvoorkeur. We plaatsen deze cookies om de website goed te laten werken én te verbeteren, niet om jou te volgen. 

 

Wij gebruiken de volgende cookies: 

 

  •  Analytische cookies: door middel van deze cookies weten wij hoeveel mensen kindertelefoon.nl bezoeken en welke pagina’s het meest bezocht worden. Op die manier kunnen wij kindertelefoon.nl verbeteren. Onze analytische cookies zijn privacy vriendelijk ingesteld.
  • Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om kindertelefoon.nl goed te laten werken.
  • Cookies op het forum: ook op het forum gebruiken we analytische en functionele cookies. Daarnaast kun je op het forum voor kiezen voor complete cookies, deze cookies zijn nodig om filmpjes en GIFjes te kunnen uploaden op het forum. 

Via de cookieverklaring kun je je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Als je helemaal geen cookies wilt laten plaatsen, kunt je de instellingen van je Internetbrowser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op jouw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van kindertelefoon.nl werken. 

Wij kunnen andere bedrijven of personen vragen om ons te helpen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van ons telefonie- en chatplatform en het hosten van onze website. Deze organisaties zijn verwerker van De Kindertelefoon en er zijn afspraken met ze gemaakt om jouw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen. De Kindertelefoon deelt verder geen persoonsgegevens van jou met andere organisaties. De enige uitzondering hierop is als wij dit wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld met de politie. Jouw IP-adres kan dan worden opgevraagd bij de leverancier van de website. Dit kan alleen worden gedaan door bevoegde medewerkers (niet de vrijwilligers) van De Kindertelefoon. 

De bewaartermijnen van de cookies vind je in de cookie-tabel onder kopje ‘4. Cookieverklaring en toestemming wijzigen of intrekken’. Deze worden over het algemeen niet langer dan noodzakelijk bewaard. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.  

De Kindertelefoon doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn, niet verloren raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd worden. Daarvoor hebben wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Een voorbeeld van een technische beveiligingsmaatregel is een beveiligde internetverbinding. Organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de afspraken die wij hebben gemaakt met onze leveranciers. Mocht er toch iets misgaan, dan zullen we dit, in lijn met de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en als dat mogelijk is aan jou.    

Je mag De Kindertelefoon vragen om: 

  • te laten zien welke gegevens wij van jou hebben;
  • jouw persoonsgegevens te verwijderen;
  • jouw persoonsgegevens niet te gebruiken;
  • jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde.  

Ook kun je bezwaar aan tekenen als je een klacht hebt. Ga naar www.kindertelefoon.nl en kijk onderaan bij ‘Huisregels & klachten’. https://www.kindertelefoon.nl/huisregels-klachten. Tenslotte mag je altijd een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy en cookie statement gaat over hoe Stichting De Kindertelefoon (“Kindertelefoon”, “we”, “wij” of “ons”) jouw persoonsgegevens verwerkt wanneer je onze website https://www.kindertelefoon.nl (“kindertelefoon.nl”) bezoekt. De Kindertelefoon is gevestigd aan de Newtonlaan 83, 3584 BP, te Utrecht en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 61100153. 
 
De Kindertelefoon behoudt zich het recht voor zijn privacy statement te herzien of aan te passen.  

Jouw vragen, opmerkingen of inzage in jouw gegevens kun je stellen op de volgende manier:

Per email: privacy@kindertelefoon.nl, onder vermelding “privacy”.

Per post: Newtonlaan 83, 3584 BP Utrecht.