PRIVACYSTATEMENT CHAT

Dit privacystatement gaat over de verwerking van jouw persoonsgegevens indien je contact opneemt met De Kindertelefoon door te chatten. De Kindertelefoon doet zijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Jouw persoonsgegevens worden door de Kindertelefoon verwerkt zoals dit is toegestaan op grond van de wet.


In dit privacystatement hebben we op een rij gezet hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke rechten jij hebt in dat kader.

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is alle informatie die jou als persoon (direct of indirect) kan identificeren, zoals een IP-adres of telefoonnummer.


Waarvoor gebruikt De Kindertelefoon jouw persoonsgegevens?
1.1. Als je met ons chat verkrijgen we automatisch het IP-adres van jouw computer. Jouw IP-adres
gebruiken we in beginsel alleen zodat jij met ons kan chatten.
1.2. Voordat je begint te chatten met De Kindertelefoon, vragen we je de navolgende gegevens in te
vullen: nickname; jongen/meisje/anders; leeftijd; woonplaats; ik wil chatten over; en ik voel me
(schaalverdeling met emoticons).
1.3. De vrijwilliger, die met jou chat ziet jouw IP adres niet. Jouw contactgegevens zijn voor ons niet
zichtbaar. Gesprekken met De Kindertelefoon zijn 100% vertrouwelijk. Dat betekent dat wij aan
niemand doorvertellen wat jij ons vertelt, behalve als dat van jou mag. Wij weten niet wie jij bent en
dat hoef je ons ook niet te vertellen. Wel kan de vrijwilliger in het systeem zien of en hoe vaak je
contact hebt opgenomen met De Kindertelefoon.
1.4. Tijdens het chatgesprek met de vrijwilliger van De Kindertelefoon kan je persoonsgegevens over
jezelf of anderen vertellen, die wellicht in samenhang met andere gegevens, herleidbaar zijn naar
jou als persoon. Bijvoorbeeld als je vertelt op welke school je zit. Op het moment dat er
persoonsgegevens worden genoemd in het chatgesprek wordt aan de vrijwilligers gevraagd dit te
signaleren zodat het chatgesprek verwijderd wordt door bevoegde databeheerders.
Persoonsgegevens worden niet opgenomen in de chatregistratie. In de registratie staat de datum en
tijdstip van gesprek, de duur van het gesprek, via welke kanaal (chat of telefoon) contact is
opgenomen, van welk geslacht je bent, jouw leeftijd en het type gespreksonderwerp. Daarmee is de
chatregistratie niet te herleiden naar jou als persoon
1.5. Periodiek verrichten wij onderzoek naar bepaalde items die leven onder kinderen en jongeren.
Hiervoor gebruiken wij de inhoud van geanonimiseerde chatgesprekken. Met dit onderzoek en
bijbehorende publicaties geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak om kinderen een stem
te geven.
1.6. Vrijwilligers en begeleiders van de vrijwilligers van De Kindertelefoon kijken soms mee met een
gesprek voor functioneringsdoeleinden en deskundigheidsbevordering.
1.7. Indien je vrijwilligers uitscheldt of meerdere malen onze gespreksregels overtreedt, krijg je een Time Out. Na meerdere Time Outs kun je voor 3 maanden geblokkeerd worden door een daartoe bevoegd persoon van De Kindertelefoon. Dit word je medegedeeld en als je dan weer gaat chatten, krijg je een melding dat je bent geblokkeerd. Je kunt hier bezwaar maken tegen deze blokkade. Je moet dan wel je anonimiteit opgeven, omdat we anders niet met je in contact kunnen komen.
1.8. Gepseudonimiseerde chatregistratie wordt voor onbepaalde tijd bewaard voor wetenschappelijke en statistische doeleinden en eventueel verstrekt aan derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Indien je meer hulp nodig hebt kunnen wij je doorverwijzen naar Veilig Thuis, een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, of een andere instantie. Indien je dit wilt zal je bepaalde gegevens over jezelf moeten verstrekken via een verwijsformulier. De Kindertelefoon kan dit alleen doen als je daar toestemming voor geeft. Dat wil zeggen dat je jouw anonimiteit opgeeft. Je vertelt onder andere jouw naam, adres, telefoonnummer en school waar je op zit.


Als je met De Kindertelefoon aan het chatten bent, zal de vrijwilliger jou vervolgens bellen om samen contact te maken met Veilig Thuis bij jou in de buurt. Als het gesprek niet lukt, maar De Kindertelefoon heeft al wel met jouw toestemming jouw gegevens gekregen, wordt er altijd een zorgmelding gedaan naar Veilig Thuis.

2.1 Jouw persoonsgegevens kunnen alleen door bevoegde databeheerders (niet de vrijwilligers) van De Kindertelefoon en de leverancier van het chatprogramma ingezien worden.
2.2 Als sprake is van “actief verwijzen” (zie 1.8) dan worden de met jouw toestemming verstrekte gegevens gedeeld met de organisatie Veilig Thuis.
2.3 Onder bijzondere omstandigheden kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekt worden, zoals de politie of een medische dienst. Dit is het geval als het moet op basis van een wet of als jij daartoe toestemming geeft.

Hoe lang bewaart De Kindertelefoon jouw persoonsgegevens?
3.1. De leverancier van het chatprogramma bewaart de IP adressen 1 jaar en daarna worden deze
verwijderd.
3.2. In geval van “actief verwijzen” worden je persoonsgegevens bewaard, omdat we moeten kunnen
aantonen dat je toestemming hebt gegeven voor deze doorverwijzing.
3.3. Gegevens, die wij van jou hebben omdat je bezwaar hebt gemaakt, verwijderen we gelijk na
afronding van jouw bezwaar met uitzondering van de gegevens benoemd in 3.2.
3.4. Gepseudonimiseerde chatregistraties worden voor onbepaalde tijd bewaard.
3.5. Geanonimiseerde samenvattingen over gespreksonderwerpen worden voor onbepaalde tijd
bewaard.

De Kindertelefoon heeft beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw
persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of aan iemand anders gestuurd kunnen worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan laten we dit weten.

Je mag De Kindertelefoon vragen om:
• te laten zien welke gegevens wij van jou hebben,
• jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
• bezwaar aan te tekenen tegen het gebruiken van jouw persoonsgegevens;
• de verwerking en overdracht van jouw persoonsgegevens te beperken; en/of
• jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. De Kindertelefoon zal jouw vraag bekijken en je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen één maand, laten weten wat we met jouw vraag zullen doen. Deze termijn kan De Kindertelefoon met twee maanden verlengen als jouw vraag heel moeilijk is of we heel veel vragen krijgen. Wij zullen dit dan laten weten. Tenslotte mag je altijd een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien je vragen hebt over dit privacystatement dan kun je een mail sturen naar privacy@kindertelefoon.nl, onder vermelding van “privacy”.
Versie: februari 2019

Hé, welkom!

We plaatsen cookies om de website goed te laten werken én te verbeteren, niet om jou te volgen. Meer weten? Klik hier.