PRIVACYSTATEMENT CHAT

De Kindertelefoon doet zijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Gegevens die we van jou hebben worden door de Kindertelefoon verwerkt zoals in de wet is bepaald dat we met jouw persoonsgegevens mogen doen. In dit privacy statement lees je hoe wij met jouw privacy omgaan als je met ons chat via de website. We hebben op een rij gezet hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke rechten jij hebt.

Als je met ons chat via de website kunnen we persoonsgegevens van jou verkrijgen. Een persoonsgegeven is alle informatie die iets over jou zegt en waardoor jij (direct of indirect) herkent kan worden. Een persoonsgegeven kan een IP adres zijn, maar ook je naam of leeftijd. Wij behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en verwijderen ze zo snel mogelijk. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij te horen krijgen aan de telefoon of te lezen bij de chat, mogen zij niet bespreken met mensen van buiten De Kindertelefoon, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht worden, als jij in levensgevaar bent of jij daartoe toestemming geeft.

Gesprekken met De Kindertelefoon zijn 100% vertrouwelijk. Dat betekent dat wij aan niemand buiten De Kindertelefoon doorvertellen wat jij ons vertelt, behalve als dat van jou mag. Wij weten niet wie jij bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij te horen krijgen via de chat, mogen zij niet bespreken met mensen van buiten De Kindertelefoon, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht worden, als jij in levensgevaar bent of jij daartoe toestemming geeft.

Als je chat met De Kindertelefoon praat je met een vrijwilligers. Zij worden begeleid door werkbegeleiders van De Kindertelefoon, en zij lezen soms mee tijdens een gesprek voor functioneringsdoeleinden en deskundigheidsbevordering.

 

Voordat je begint te chatten met De Kindertelefoon, vragen we je de volgende gegevens in te vullen: nickname; ik ben/voel mij; leeftijd; ik wil chatten over; en ik voel me nu (schaalverdeling van slecht tot goed).  Ook wordt de volgende informatie over het gesprek geregistreerd: de datum en tijdstip van het gesprek, de duur van het gesprek, via welke kanaal (chat of telefoon) je contact hebt opgenomen, wat je geslacht is, je geschatte leeftijd en het type gespreksonderwerp. De chatregistratie is niet herleidbaar naar jou. Tijdens het chatgesprek De Kindertelefoon kan je persoonsgegevens over jezelf of anderen vertellen, die wellicht in samenhang met andere gegevens,  herleidbaar zijn naar jou als persoon. Bijvoorbeeld als je vertelt op welke school je zit.  Op het moment dat er persoonsgegevens worden genoemd in het chatgesprek wordt aan de vrijwilligers gevraagd dit te signaleren zodat deze persoonsgegevens uit de chat wordt gehaald door bevoegde databeheerders.

 

Als je de website bezoekt om met ons te chatten verkrijgen we automatisch het IP-adres van jouw computer of mobiele telefoon en weten we welke computer onze website bezoekt. Dit IP-adres gebruiken we in beginsel alleen zodat jij contact met ons kan opnemen. Je IP-adres wordt versleuteld en is daardoor niet meer direct naar jou herleidbaar. De vrijwilliger die met jou chat ziet jouw IP-adres niet, alleen bevoegde medewerkers van De Kindertelefoon en de leverancier van het chatplatform kan dit in zien. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verkrijgen via cookies op onze website. Lees hierover meer in het privacy- en cookiestatement website.

 

Indien je vrijwilligers uitscheldt of meerdere malen onze huisregels overtreedt, krijg je een Time Out. Na meerdere Time Outs word je voor 3 maanden geblokkeerd door De Kindertelefoon. Als je weer met ons chat, krijg je een melding dat je bent geblokkeerd. Je kunt bezwaar maken tegen deze blokkade op onze website. Ga naar www.kindertelefoon.nl en kijk onderaan bij ‘Huisegels & klachten’. Je moet dan wel je anonimiteit opgeven (vertellen wie je bent), omdat we anders niet met je in contact kunnen komen.

                           

Terugkomchat

Bij de terugkomchat is het mogelijk om een paar keer te chatten over hetzelfde verhaal, zonder dit opnieuw te vertellen. Hiervoor is het nodig om een account aan te maken en hierin een aantal gegevens op te slaan. Als jij gebruik maakt van de terugkomchat heb jij hier toestemming voor gegeven. Wat over jou opgeslagen wordt is altijd met jou besproken en zichtbaar voor jou in je eigen account. De gegevens die we bewaren (in aanvulling op wat hierboven al is genoemd) zijn: jouw chats, wat jij hoopt dat er na de gesprekken anders is, een (kort) gespreksverslag per chat en of jij denkt dat het gaat lukken om jouw veranderwens te behalen. Deze informatie is alleen zichtbaar voor de vrijwilligers en medewerkers die werken voor de terugkomchat. Jouw e-mailadres en wachtwoord worden alleen opgeslagen zodat jij kan inloggen en jouw wachtwoord kan opvragen indien je deze vergeten bent. Je ontvangt geen mail van ons op dit e-mailadres (behalve als je zelf klikt op ‘wachtwoord vergeten’). Vrijwilligers zien jouw IP adres of e-mailadres niet, dus voor hen ben jij anoniem (zij weten niet wie jij bent). Jouw account wordt automatisch na 3 maanden verwijderd. Als je jouw account eerder wil verwijderen is dat mogelijk via het kopje ‘account’. Een deel van de informatie blijft gepseudonimiseerd beschikbaar voor onderzoek. Hiermee wordt bedoeld dat het voor De Kindertelefoon niet meer terug te leiden is naar jouw persoon.

De Kindertelefoon kan persoonsgegevens van jou aan andere organisaties verstrekken. Bijvoorbeeld de politie als we daar wettelijk verplicht toe zijn. Jouw IP adres kan dan worden opgevraagd bij de aanbieder van de chatdienst. Dit kan alleen worden gedaan door bevoegde medewerkers (niet de vrijwilligers) van De Kindertelefoon.

Indien je meer hulp nodig hebt kunnen wij je doorverwijzen naar Veilig Thuis, een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, of een andere instantie. Dit kan anoniem in een adviesgesprek of zo dat wij wel al bepaalde gegevens van je doorgeven. Je vertelt ons dan onder andere jouw naam, adres, telefoonnummer en school waar je op zit. Hiermee geef je je anonimiteit op. We hebben dan jouw toestemming nodig om deze gegevens door te geven aan Veilig thuis, of een andere instantie. Zonder jouw toestemming geven wij geen gegevens door aan deze organisaties. Als het adviesgesprek niet lukt, maar De Kindertelefoon heeft al wel met jouw toestemming jouw gegevens gekregen, wordt er indien nodig een zorgmelding gedaan naar Veilig Thuis.

 

Periodiek verrichten wij onderzoek naar bepaalde items die leven onder kinderen en jongeren. Hiervoor gebruiken wij de inhoud van geanonimiseerde chatgesprekken. Met dit onderzoek en bijbehorende publicaties geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak om kinderen een stem te geven. Wij delen daarbij nooit de inhoud van individuele gesprekken of informatie waarbij jij te herleiden bent.

  • De aanbieder van het chatplatform bewaart de IP-adressen 6 weken en wordt daarna gepseudonimiseerd. Daarna is het bijna niet meer mogelijk om de registraties (in)direct te herleiden naar jou als persoon.
  • Bij het doorverwijzen naar Veilig Thuis of andere instanties worden je persoonsgegevens een week bewaard, omdat we moeten kunnen aantonen dat je toestemming hebt gegeven voor deze doorverwijzing.
  • Gegevens, die wij van jou hebben omdat je bezwaar hebt gemaakt, verwijderen we gelijk na afronding van jouw bezwaar met uitzondering van de gegevens bij doorverwijzen.
  • Gepseudonimiseerde chatregistraties worden voor onbepaalde tijd bewaard en gebruiken wij alleen voor onderzoek, statistiek, deskundigheidsbevordering en ter verbetering van onze dienstverlening.

De Kindertelefoon heeft beveiligingsmaatregelen (technische en organisatorische maatregelen) genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd kunnen worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan laten we dit weten. 

Je mag De Kindertelefoon vragen om:

  • te laten zien welke gegevens wij van jou hebben
  • jouw persoonsgegevens te verwijderen
  • de verwerking en overdracht van jouw persoonsgegevens te beperken
  • jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde.

Ook kun je bezwaar maken tegen een time-out of contact opnemen als je een klacht hebt.  Ga naar www.kindertelefoon.nl en kijk onderaan bij ‘Huisegels & klachten’ 

Dit privacy statement en cookiebeleid gaat over hoe Stichting De Kindertelefoon (“Kindertelefoon”, “we”, “wij” of “ons”) via de chat jouw persoonsgegevens verwerkt. De Kindertelefoon is gevestigd aan de Newtonlaan 83, 3584 BV, te Utrecht en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 61100153.

De Kindertelefoon behoudt zich het recht voor haar privacy statement te herzien of aan te passen.

Jouw vragen, opmerkingen of inzage in jouw gegevens kun je stellen op de volgende manier:

Per email: privacy@kindertelefoon.nl, onder vermelding “ privacy”.

Per post: Newtonlaan 83, 3584 BP Utrecht.

Hé, welkom!

We plaatsen cookies om de website goed te laten werken én te verbeteren, niet om jou te volgen. Meer weten? Klik hier.