NIEUWS

KINDERTELEFOON: 'VEEL STRESS EN PRESTATIEDRUK, OOK BIJ JONGE KINDEREN'

Stress door ouders, school, studie of omgeving

 

Utrecht, 10 november 2022 – Goede cijfers halen op school, geld verdienen met je (bij)baan en een omgeving die veel van je vraagt. De Kindertelefoon en de Alles Oké? Supportlijn voeren veel gesprekken met kinderen en jongvolwassenen over stress. ‘Vaak is het de opeenstapeling van factoren waardoor stress en mentale problemen ontstaan. We merken dat kinderen en jongvolwassenen veel druk ervaren in deze tijd. Vanuit school en studie, maar ook vanuit ouders.’ zegt Roline de Wilde, directeur Kindertelefoon en Alles Oké?.

Stress bij jonge kinderen
Bij De Kindertelefoon nemen kinderen vanaf 8 jaar al contact op over stress, 79% daarvan zijn meisjes. ‘Stress speelt al op jonge leeftijd. We merken dat de druk toeneemt zodra kinderen op de middelbare school zitten. De meeste gesprekken over stress worden gevoerd met kinderen vanaf 13 jaar’, zegt Roline de Wilde.

Kinderen en jongeren die contact opnemen zijn met name op zoek naar tips om met stress om te gaan of stress te verminderen. Ook bellen en chatten ze met De Kindertelefoon omdat ze behoefte hebben aan ontspanning. Vaak kunnen kinderen en jongeren hun zorgen niet kwijt in hun omgeving, blijkt uit de gesprekken.

Prestatiedruk door ouders, samenleving en media
Wat opvalt is dat kinderen en jongeren aangeven dat ze naast druk vanuit school, ook stress ervaren door de druk die ouders opleggen. Hoogleraar ontwikkelingspsychologie Eveline Crone van de Erasmus Universiteit Rotterdam zegt hierover: “De toegenomen prestatiedruk en drang naar perfectionisme is een internationale trend; deze druk komt zowel vanuit ouders als vanuit de samenleving en de media. Jongeren willen aan alle verwachtingen voldoen, maar dat is niet haalbaar. Dit heeft gevolgen voor het mentale welzijn van jongeren. Er is een reset nodig in de druk die op jongeren wordt gelegd en dat begint bij goed naar ze te luisteren.”

Jongvolwassenen maken zich zorgen over de toekomst
Daarnaast zoeken ook steeds meer jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar contact over stress. Het totaal aantal gesprekken hierover bij de Alles Oké? Supportlijn steeg dit jaar met maar liefst 45% opzichte van vorig jaar. Daarbij lijken jongvolwassenen die op zichzelf wonen meer stress te ervaren dan thuiswonenden.

De Wilde: ‘Bij jongvolwassenen merken we dat stress regelmatig gepaard gaat met mentale problemen. Ze missen bijvoorbeeld examens door een depressie of zijn bang om het studiejaar niet te halen. Ook zien we dat jongvolwassenen zich veel zorgen maken over hun toekomst. Ze missen perspectief in een baan, studie of relatie.’

Praten lucht op
De Kindertelefoon en de Alles Oké? Supportlijn onderstrepen het belang van praten over stress. ‘Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren dat praten oplucht. Het helpt je om je meer ontspannen te voelen.’, aldus De Wilde.

Daarom heeft De Kindertelefoon samen met leerkrachten en onderwijsprofessionals lesmateriaal ontwikkeld voor kinderen in groep 5 t/m 8 over de kracht van praten. Het lesmateriaal ‘Praten lucht op’ is te vinden op www.kindertelefoon.nl/onderwijs