NIEUWS

KINDERTELEFOON EN ALLES OKE? SUPPORTLIJN: 90 GESPREKKEN PER DAG OVER EMOTIONELE PROBLEMEN

“Kinderen en jongeren weten niet altijd waar ze naartoe kunnen” 

De Kindertelefoon voert dagelijks veel gesprekken met kinderen over emotionele problemen. In het afgelopen jaar bijna 40% meer ten opzichte van 2019. Bij de Alles Oké? Supportlijn, die werd opgericht in 2020, gaat maar liefst een derde van de gesprekken met jongeren van 18 tot 25 jaar over emotionele problemen. Roline de Wilde, directeur van beide lijnen: “Het RIVM geeft aan dat jongeren met mentale klachten minder vaak de huisarts bezoeken, terwijl het aandeel jongeren met mentale klachten volgens hen nauwelijks is gedaald sinds het eind van de lockdowns. Dit laatste merken wij ook. We voeren hier dagelijks bijna 90 gesprekken over en merken nog steeds veel drempels bij het zoeken naar hulp.” 

Niet gehoord of begrepen
De telefoon- en chatgesprekken over emotionele problemen bij De Kindertelefoon en Alles Oké? gaan het meest over niet lekker in je vel zitten, stress, zelfbeschadiging of gedachten aan zelfdoding. Met jongeren wordt daarnaast ook veel gesproken over eenzaamheid en hulpverlening. De Wilde: “We horen vaak dat kinderen en jongeren zich niet gehoord of begrepen voelen door hun omgeving. Ook kan er sprake zijn van schaamte of angst voor de mening van anderen”’.  

Anoniem je verhaal kwijt kunnen
De vrijwilligers van De Kindertelefoon en Alles Oké? Supportlijn merken dat het vaak al veel kan doen als je je verhaal kan vertellen tegen iemand die je niet kent en die naar je luistert zonder met een oordeel te komen. De Wilde: “We luisteren, geven desgewenst informatie en denken mee over een eventuele vervolgstap. Bij het nadenken hierover zetten onze vrijwilligers in op zelfredzaamheid en zoeken we samen naar mogelijkheden voor ondersteuning in het eigen netwerk.” 

Doorverwijzen als het nodig is
Er zijn ook situaties waarin doorverwijzen naar professionele hulpverlening wenselijk is. De Wilde: “Onze vrijwilligers hebben goed zicht op de diverse mogelijkheden voor hulpverlening. We merken dat dit bij jongeren lang niet altijd het geval is en dat ze bijvoorbeeld niet weten dat ze met mentale klachten terecht kunnen bij de huisarts. We horen ook regelmatig dat ze het inschakelen van hulp als drempel ervaren of er nog niet aan toe zijn. Wij gaan dan graag met je in gesprek over waar je behoefte aan hebt, je bepaalt bij ons zelf wanneer je toe bent aan een volgende stap. Je zit bij ons nergens aan vast.” 

Zit je niet goed in je vel of heb je last van mentale klachten? Erover praten helpt en kan anoniem met De Kindertelefoon (8-18 jaar) en Alles Oké? Supportlijn (18-25 jaar). Alles is bespreekbaar. Ga naar kindertelefoon.nl of allesoke.nl.