PRIVACYSTATEMENT JONGERENPANEL

De Kindertelefoon doet zijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Gegevens die we van jou hebben worden door de Kindertelefoon verwerkt zoals in de wet is bepaald dat we met jouw persoonsgegevens mogen doen. In dit privacy statement lees je hoe wij met jouw privacy omgaan als lid van het online jongerenpanel van De Kindertelefoon. We hebben op een rij gezet hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke rechten jij hebt.

Een persoonsgegeven is alle informatie die iets over jou zegt en waardoor jij (direct of indirect) herkent kan worden. Een persoonsgegeven kan je telefoonnummer of adres zijn, maar ook je pasfoto of leeftijd. Wij behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en verwijderen ze zo snel mogelijk.

De Kindertelefoon vraagt jouw om je e-mailadres, geboortemaand en geboortejaar in te vullen. We gebruiken jouw e-mailadres, zodat we je een aantal keer per jaar een e-mail kunnen sturen met een online vragenlijst, waarin we om je mening of advies vragen. We vragen je geboortemaand en geboortejaar, zodat we weten welke leeftijd je hebt.

Jouw gegevens kunnen alleen door mensen van De Kindertelefoon en de websitebouwer ingezien worden. Jouw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen.

Wij bewaren jouw gegevens uiterlijk tot 3 maanden nadat je 18 jaar geworden bent of je afgemeld hebt voor het online jongerenpanel.

De Kindertelefoon heeft beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd kunnen worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan laten we dit weten.

Je mag De Kindertelefoon vragen om:

  • te laten zien welke gegevens wij van jou hebben (zoals je adres of telefoonnummer)
  • jouw persoonsgegevens (zoals je adres of telefoonnummer) aan te vullen, wijzigen of verwijderen
  • de verwerking en overdracht van jouw persoonsgegevens te beperken
  • jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde.

 

Ook kun je bezwaar aan tekenen als je een klacht hebt. Ga naar www.kindertelefoon.nl  en kijk onderaan bij ‘Huisregels & klachten

 

Jouw vragen, opmerkingen of inzage in jouw gegevens kun je stellen op de volgende manier:

Per email: privacy@kindertelefoon.nl, onder vermelding “privacy”.

Per post: Newtonlaan 83, 3584 BP Utrecht.

Als je je wilt aan- of afmelden voor het online jongerenpanel kan dat via het online afmeldformulier.