NIEUWS

'BLIJF NAAR ZE OMKIJKEN EN MAAK SIGNALEN VAN GEWELD BESPREEKBAAR'

16 november 2020


In Nederland groeit 3% van alle kinderen op in een onveilige gezinssituatie. Dat zijn meer dan 100.000 kinderen. Vandaag start De Week tegen Kindermishandeling waarin aandacht wordt gevraagd voor alle vormen van kindermishandeling: verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik en kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. Nu de ‘donkere dagen’ eraan komen en de coronacrisis zijn weerslag heeft op het sociale leven, vragen De Kindertelefoon en Fier extra aandacht voor deze kinderen.

“In de maanden december en januari zien we het aantal gesprekken over kindermishandeling, waaronder verwaarlozing en huiselijk geweld, altijd toenemen”, aldus directeur van De Kindertelefoon Roline de Wilde.


“De combinatie met de voortdurende coronacrisis vormt een gevaarlijke cocktail. We zitten meer thuis, afleiding ontbreekt en het perspectief is onzeker. Dit kan ervoor zorgen dat spanningen thuis verder oplopen. Kinderen in kwetsbare gezinnen zijn daarbij extra kwetsbaar.”


“Dit zijn voor veel mensen lastige maanden”, vult Linda Terpstra, bestuurder van Fier, aan. “De situatie rondom corona duurt nu al best lang. Mensen zijn er moe van, de rek is er wat uit, uitjes en uitlaatkleppen vallen weg en ook de feestdagen zullen anders zijn dan anders. Dat kan voor spanningen binnen gezinnen zorgen.” Door de coronamaatregelen wordt de kring rondom gezinnen kleiner en daarmee ook het zicht op elkaars welbevinden. Terpstra: “Het is zeker nu in deze tijd enorm van belang dat we naar elkaar blijven omkijken en signalen bespreekbaar maken. Heb oog voor gezinnen en kinderen om je heen. Laat de ander weten dat hij of zij niet alleen is. Dat kan al met een heel simpele vraag: gaat het goed met je?”


De Kindertelefoon en Fier roepen iedereen op om naar elkaar om te kijken en signalen bespreekbaar te maken. Fier geeft hiervoor een aantal concrete tips, zowel voor kinderen, ouders als omstanders.


TIPS voor als je je zorgen maakt om een kind in je omgeving

  • Praat met het kind. Stel open vragen over wat je is opgevallen zodat hij/zij zelf kan vertellen.
  • Oordeel niet. Kinderen zijn erg loyaal naar hun ouders. Probeer daarom niet negatief over hen te praten, ook niet als je zelf boos wordt van wat je hoort.
  • Laat weten dat het kind altijd bij je terechtkan en er niet alleen voor staat. En dat De Kindertelefoon en Chat met Fier er áltijd zijn voor een luisterend oor.

TIPS voor als je je thuis niet veilig voelt

  • Praat erover met een vriend of familielid die je vertrouwt.
  • Je kan ook opschrijven hoe je je voelt en aan iemand laten lezen. Of tekenen en dat aan iemand laten zien. Soms helpt dat bij het praten.
  • Ken je niemand die je het durft te vertellen? Of vind je het gewoon fijn om je verhaal anoniem te doen? Ga dan naar chatmetfier.nl of bel Fier op 088 - 20 80 000. Onze hulpverleners luisteren naar je, geven je tips en kunnen helpen als jij dat wilt. Gratis en anoniem.
  • Kinderen (8 tot 18 jaar) kunnen contact opnemen met De Kindertelefoon via 0800-0432 of chatten via kindertelefoon.nl. Gratis en anoniem.

Hé, welkom!

We plaatsen cookies om de website goed te laten werken én te verbeteren, niet om jou te volgen. Meer weten? Klik hier.