Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Wonen

Wie werken op het azc?

In het azc waar je woont, werken veel mensen. Ben je benieuwd wie? Hier zie je een overzicht van wie er allemaal werken in het azc, voor het COA: Locatiemanager

De baas van het azc

De locatiemanager is de baas van het azc waar je woont. Hij of zij is de baas van alle COA-medewerkers. De locatiemanager bepaalt wat er gebeurt in het azc.
Woonbegeleider

Voor vragen over het wonen in een azc

Met de woonbegeleider heb je vaak te maken. Hij of zij komt vaak bij je langs om met je te praten over het wonen in een azc. De woonbegeleider komt ook langs bij andere vragen.
Programmabegeleider

Voor vragen over bijvoorbeeld internet of de speelzaal

Heb je vragen over:
 • de activiteiten?
 • de zaal om te spelen?
 • het open leercentrum of de huiswerkruimte?
 • of andere ruimtes die je deelt met ander bewoners?
Dan kan de programmabegeleider je helpen. De programmabegeleider geeft op locatie ook allerlei voorlichting en trainingen aan je ouders.
Casemanager

Voor vragen over je procedure en huisvesting

Een casemanager is een medewerker van het COA. De casemanager helpt je bij je procedure of proces. Heb je gehoord of je in Nederland mag blijven of niet? De casemanager legt je dan dingen uit over je proces. De casemanager informeert je ook over het vinden van een passende woning.
Huismeester

Zorgt dat het azc schoon blijft

De huismeester zorgt ervoor dat het azc netjes blijft. Hij repareert bijvoorbeeld een kapotte deur en let op of het overal schoon is.
Deze mensen werken niet voor het COA, maar kun je wel tegenkomen in het azc: Beveiliger

Zorgt dat het azc veilig is

In elk azc lopen beveiligers rond. Zij houden in de gaten of er geen vreemden in het azc zijn en of het er veilig is. Ze vangen ook bezoekers op.
Vreemdelingenpolitie (VP)

Voor de meldplicht en als je weg moet uit Nederland

Asielzoekers moeten zich elke week of soms elke dag melden. Dat melden doe je bij de Vreemdelingenpolitie (VP). De VP controleert ook of mensen 'illegaal' in Nederland wonen. De VP kan een paspoort controleren van iemand die op straat loopt. Woont iemand illegaal in Nederland? Dan probeer de VP deze persoon uit Nederland te zetten.
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Beslist over je asielprocedure

De IND beslist over je asielprocedure. Aan de IND moet je vertellen waarom je gevlucht bent.  Dat doe je tijdens een 'gehoor' op het kantoor van de IND. De IND beslist uiteindelijk of je in Nederland mag blijven.
Medewerkers van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GZA)

Voor artsenspreekuur op locatie

Een huisarts, doktersassistent, verpleegkundige en een praktijkondersteuner voor psychische klachten (POH GGZ) geven spreekuren op locatie. Als het nodig is, kan de huisarts je ook doorverwijzen naar een specialist. Daarnaast is er een medisch callcenter waar je 24 uur per dag met vragen over je gezondheid terecht kunt: de Praktijklijn.
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Voor als je weg moet uit Nederland

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) gaat in gesprek met asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven. De DT&V probeert deze asielzoekers te helpen zodat ze teruggaan naar het land waar ze vandaan komen. De DT&V begeleidt deze asielzoekers bij het teruggaan. Soms willen mensen echt niet terug. De DT&V kan deze mensen ook dwingen om terug te gaan. Dan blijft de DT&V bijvoorbeeld naast iemand zitten in het vliegtuig. Deze persoon kan dan niet ontsnappen.
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)

Voor vragen over je asielprocedure en meer

Voor veel vragen kan je terecht bij VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Bijvoorbeeld:
 • vragen over je asielprocedure.
 • vragen over het leven in een azc.
 • vragen over het inburgeringsexamen.
Op iedere locatie zijn medewerkers van VWN aanwezig. Ook is er een spreekuur waar je naar toe kunt met je vragen. Wil je meer weten over VluchtelingenWerk Nederland? Bekijk de website. VluchtelingenWerk heeft ook een website met informatie voor volwassen vluchtelingen. Op deze website vind je in acht verschillende talen informatie over bijvoorbeeld de asielprocedure, gezinshereniging, inkomen en werk en gezondheidszorg in Nederland. Ga naar www.forrefugees.nl.
Stichting Nidos

Voor kinderen zonder ouders

Stichting Nidos heeft de zorg over vluchtelingen die zonder ouders naar Nederland komen. Dat betekent eigenlijk dat Stichting Nidos de vader en moeder wordt van een kind dat zonder ouders in Nederland woont. Asielzoekerskinderen zonder ouders wonen in een pleeggezin. Dat betekent dat ze bij Nederlandse ouders wonen. Asielzoekerskinderen kunnen ook wonen in een speciale woning waar meer alleenstaande asielzoekerskinderen wonen. De rechter kan beslissen dat het niet goed gaat thuis. De rechter kan dan beslissen dat Stichting Nidos je ouders moet helpen. Wil je meer weten over Stichting Nidos? Kijk dan op de website.
De Vrolijkheid

In elk azc

In elk azc zit Stichting de Vrolijkheid. Deze Stichting organiseert veel leuke activiteiten voor kinderen. Bijvoorbeeld een disco, of een middag schilderen, muziek maken of toneelspelen. De medewerkers van de Vrolijkheid kunnen je ook helpen. Zij denken dan met je mee over wat je kunt doen.
Vrijwilligers

Uit buurt, van kerk of moskee

Er zijn ook veel vrijwilligers die asielzoekers helpen. De vrijwilligers zijn bijvoorbeeld mensen uit de buurt of leden van de kerk of de moskee die in de buurt staat. De vrijwilligers komen bijvoorbeeld langs. Of de vrijwilligers organiseren iets voor de asielzoekers die in het azc wonen.
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Voor als je terug wilt naar je geboorteland en voor gezinshereniging

IOM helpt mensen die terug willen naar het land waar ze vandaan komen. Deze mensen wonen niet in Nederland. Het IOM helpt bijvoorbeeld door:
 • uit te zoeken waar mensen kunnen wonen als teruggaan.
 • geld te lenen om een bedrijf te beginnen in hun vaderland.
 • ondersteunen bij gezinshereniging.
 • een training te geven om te helpen bij integreren.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg