Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Wonen

Klagen

Misschien ben je het niet eens met wat er in het azc gebeurt. Of ben je een keer boos. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De douche in jullie huis doet het bijvoorbeeld al een tijd niet.
 • Een medewerker van het COA was onaardig tegen je.
 • Of je bent boos omdat de buurman lawaai maakt.
Je kunt hierover klagen bij het COA. Eerst praten

Misschien kom je er samen uit

Het is goed om eerst te praten met de persoon over wie je klaagt. Je kunt dan uitleggen waarom je het ergens niet mee eens bent. Je kunt vragen of iemand je helpt. Bijvoorbeeld je buurvrouw, je leraar van school, of een kennis.
Stuur een brief

Schrijf je klacht op

Helpt praten niet? Schrijf je klacht dan op. Vraag aan het COA om een formulier voor klachten. Daarin zet je in ieder geval een aantal dingen:
 • Je naam, adres en de datum waarop je de brief schrijft.
 • Leg uit waarom je klaagt.
 • Zet ook de datum erbij van de gebeurtenis waarover je klaagt.
 • Zet je naam onderaan de brief.
Stuur je formulier naar het COA. Vindt je het lastig om je klachten op te schrijven? Vraag dan iemand van Vluchtelingenwerk Nederland om je te helpen. Als je wilt, mag je bij het COA nog eens je klacht uitleggen. Je kunt iemand meenemen naar het gesprek. De persoon waarover je klaagt, mag ook naar het COA. Hij of zij vertelt dan zijn of haar kant van het verhaal.
Bericht terug

Binnen zes weken bericht

Binnen zes weken moet het COA een antwoord geven op jouw klacht. Heeft het COA een goede reden. Dan mag het COA nog vier weken langer doen over een antwoord. Dit moet het COA wel aan je melden. Het COA geeft je na deze zes weken een brief. In deze brief vertelt het COA wat het COA doet met je klacht.
Niet tevreden
Dien een nieuwe klacht in Niet tevreden met de oplossing van het COA? Of is er bijvoorbeeld nog steeds niets veranderd? Of heeft het COA niet binnen zes weken gereageerd op je brief? Je kunt dan een nieuwe klacht indienen bij de Nationale Ombudsman of de Kinderombudsman. Die onderzoekt dan of het COA alles goed heeft gedaan. Belangrijk om te weten:
 • Als kind kun je officieel niet zelf klagen. Het is handig als een volwassene ook een handtekening onder de brief zet.
 • Het COA geeft je een bewijs mee als je een brief met klachten geeft (dit noemen ze een 'ontvangstbevestiging'). Bewaar dit bewijs goed.
 • Degene over wie je klaagt, krijgt een kopie van je brief.
 • Je klacht wordt behandeld door iemand anders dan degene over wie je klaagt.
Dit staat in de COA Klachtenregeling voor bewoners en derden.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg