Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Wonen

Klagen

Misschien zijn jij of je ouders het niet eens met wat er in het azc gebeurt. Of jullie zijn een keer boos. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De douche in jullie huis doet het bijvoorbeeld al een tijd niet.
 • Een medewerker van het COA was onaardig tegen jullie.
 • Of jullie zijn boos omdat de buurman lawaai maakt.
Jullie kunnen hierover klagen bij het COA. Eerst praten

Misschien kom je er samen uit

Het is goed om eerst te praten met de persoon over wie je klaagt. Je ouders kunnen dan uitleggen waarom ze het ergens niet mee eens bent. Je ouders kunnen vragen of iemand helpt. Bijvoorbeeld de buurvrouw, je leraar van school, of een kennis.
Stuur een brief

Schrijf je klacht op

Helpt praten niet? Schrijf jullie klacht dan op. Vraag aan het COA om een formulier voor klachten. Je ouders moeten daar in ieder geval een aantal dingen op schrijven:
 • Naam, adres en de datum waarop jullie de brief schrijven.
 • Leg uit waarom jullie klagen.
 • Zet ook de datum erbij van de gebeurtenis waarover jullie klagen.
 • Zet jullie naam onderaan de brief.
Dit formulier kunnen je ouders naar het COA sturen. Vinden je ouders het lastig om jullie klachten op te schrijven? Vraag dan iemand van Vluchtelingenwerk Nederland om te helpen.
Bericht terug

Binnen zes weken bericht

Binnen zes weken moet het COA een antwoord geven op jullie klacht. Heeft het COA een goede reden, dan mag het COA nog vier weken langer doen over een antwoord. Dit moet het COA wel aan jullie melden. Het COA geeft jullie na deze zes weken een brief. In deze brief vertelt het COA wat het COA doet met jullie klacht.
Niet tevreden
Dien een nieuwe klacht in Niet tevreden met de oplossing van het COA? Of is er bijvoorbeeld nog steeds niets veranderd? Of heeft het COA niet binnen zes weken gereageerd op je brief? Je ouders kunnen dan een nieuwe klacht indienen bij de Nationale Ombudsman of de Kinderombudsman. Die onderzoekt of het COA alles goed heeft gedaan. Belangrijk om te weten:
 • Als kind kun je niet zelf klagen. Het is handig als je samen met je ouders een klacht indient.
 • Het COA geeft jullie een bewijs mee als je een brief met klachten geeft (dit noemen ze een 'ontvangstbevestiging'). Bewaar dit bewijs goed.
 • Degene over wie jullie klagen, krijgt een kopie van je brief.
 • Jullie klacht wordt behandeld door iemand anders dan degene over wie jullie klagen.
Dit staat in de COA Klachtenregeling voor bewoners en derden.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg