Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Wonen

Wonen

Als je samen met je ouders naar Nederland komt,  woon je in een huis van het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA). Er zijn verschillende soorten huizen. De belangrijkste zijn de Centrale opvanglocatie (Col), de Proces opvanglocatie (Pol), het Asielzoekerscentrum (Azc) en de gezinslocatie. In wat voor huis je woont hangt af van jullie asielprocedure. Hier vind je meer informatie.
   
Als je als alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) in Nederland woont, woon je op één van deze plekken: Amv-campus
Als je tussen de 15 en 18 jaar oud bent en goed zelfstandig kunt wonen, dan kom je terecht op een amv-campus. Dit is een plek waar je met meerdere amv’s bij elkaar woont. Er kunnen maximaal 100 amv’s op een campus wonen, maar meestal zijn het er minder. Op elke campus is er personeel van het COA dat in de gaten houdt of alles goed gaat. Daarnaast zou ook je voogd van het Nidos in de gaten moeten houden of het goed met je gaat. Je kan hem of haar dan ook altijd bellen of mailen om te vragen eens langs te komen. Wil je meer weten over AMV (alleenstaande minderjarige vreemdelingen)? Bekijk dan de website van Stichting Nidos.
Pleeggezin
Kinderen die jonger zijn dan 13 jaar als ze naar Nederland vluchten, worden opgevangen in een pleeggezin. Je woont dan ook bij dat pleeggezin in huis. De pleeggezinnen worden uitgekozen door stichting Nidos.
Kleine Wooneenheid (KWE)
Als je tussen de 15 en 18 jaar oud bent en nog niet helemaal goed zelfstandig kunt wonen, dan kom je terecht in een Kleine Wooneenheid (KWE). Daar woon je met maximaal 4 jongeren. Er is heel de dag iemand aanwezig om je te helpen en om toezicht te houden (een mentor).
Kinderwoongroep (KWG)
Als je tussen de 13 en 15 jaar oud bent, kom je terecht in een Kinderwoongroep (KWG). Dit is een kleine groep waar je met maximaal 8 tot 12 andere kinderen woont. Er is de hele dag iemand aanwezig die je kan helpen en die toezicht houdt.
Beschermde opvang (BO)
Sommige kinderen worden gedwongen om naar Nederland te gaan. Bijvoorbeeld door een mensenhandelaar die wil dat iemand in Nederland voor hem of haar gaat werken. Als de organisatie Nidos of de Vreemdelingenpolitie vermoeden dat je hier gedwongen naartoe bent gekomen, dan word je naar een beschermde opvang gebracht. Dit is een plek waar je veilig bent voor degenen die jou hebben gedwongen hier naartoe te komen. In deze beschermde opvang woon je in een klein groepje. Er wordt goed in de gaten gehouden of je geen gevaar loopt, dus je bent er minder vrij om te gaan en te staan waar je wilt. Soms (vooral in het begin) gaat er een begeleider mee als je naar buiten gaat. De beschermde opvanglocaties zitten op geheime plekken, om te voorkomen dat mensenhandelaren weten waar hun slachtoffers verblijven.
Hier vind je meer informatie over wonen voor amv's.
Wil je meer weten over wonen op het azc en asielprocedures? Kijk dan op de website van VluchtelingenWerk Nederland.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg