Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Vrije tijd

Recht op spelen en vrije tijd

Spelen is niet alleen maar leuk. Spelen is ook goed voor je. Je leert veel van spelen. En door te spelen kun je bijkomen van een schooldag. Spelen is dus belangrijk. Daarom staat in de wet dat kinderen het recht hebben om te spelen. Dit recht geldt ook voor asielzoekerskinderen.Je leest hier in welke wetten dat staat. Je leest hier ook wat er precies in de wet staat. VN Kinderrechtenverdrag

Het recht om te spelen

In artikel 31 van het VN Kinderrechtenverdrag staat dat je recht hebt om te spelen. In dat verdrag staan de belangrijkste rechten voor kinderen. Het recht op spelen houdt in dat elk kind recht heeft op:
  • rust en vrije tijd
  • spelen
  • kunst en cultuur
Nederland moet zich houden aan deze regels. Dat betekent dat de overheid moet zorgen voor genoeg ruimtes om te spelen in een azc. Ook moet de overheid zorgen dat je kunt sporten. Of dat je lid kunt worden van bijvoorbeeld een club voor toneel of muziek.
Nederlandse wet

Wat zegt de Nederlandse wet?

In de Nederlandse wet staat dat:
  • In een azc moet genoeg plek zijn om te spelen. In elk azc moet een plek zijn waar je kunt spelen. De medewerkers van het azc mogen zelf beslissen wat voor ruimte om te spelen er komt. Dat kan een plek zijn waar je kunt schilderen of muziekles volgen. Maar het kan ook een voetbalveldje buiten zijn.
Dit staat in artikel 9 van de regeling Rva 2005 en in het Programma van Eisen van het COA. Dat je veilig moet kunnen spelen in een azc. De toestellen in het azc moeten veilig zijn. Als de glijbaan bijvoorbeeld zo onveilig is dat hij bijna kapot gaat, moet het COA daar iets aan doen. Dit staat in de Warenwetbesluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen.
Op COA locaties worden ook veel sport en spel activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Kijk op het activiteitenbord of vraag een COA medewerker.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg