Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Vrije tijd

Kunst en cultuur

Misschien wil je graag leren schilderen of toneelspelen? Dan kun je lessen voor schilderen volgen. Of je kunt lid worden van een club voor toneel. Voor asielzoekerskinderen is dit vaak lastiger. De club voor toneel is bijvoorbeeld heel ver van het azc. Of de lessen voor schilderen zijn te duur. Stichting De Vrolijkheid organiseert in de azc’s vaak cursussen voor schilderen en toneel. Alle kinderen mogen mee doen. De cursussen kosten geen geld. Jeugdcultuurfonds

Geld voor muziek of toneel

Wil je buiten het azc naar bijvoorbeeld een club voor toneel of muziek? Dan geeft het COA soms wat geld om lid te worden. Maar dat is niet altijd. Dan moeten je ouders alles zelf betalen. Dat moeten ze doen van geld om te leven. Dat geld krijgen je ouders elke week. Dat lukt soms niet. Het Jeugdcultuurfonds kan dan helpen. Geld aanvragen bij het Jeugdcultuurfonds doe je zo:
  • Je gaat naar de website www.jeugdfondssportencultuur.nl
  • Je klikt op het kopje 'regionaal' (helemaal bovenin). Je zoekt op de plaats die het dichtst bij jouw azc ligt.
  • In het scherm dat nu verschijnt staat hoe je geld kunt aanvragen. Dit kun je niet zelf doen. Een meester, juf of bijvoorbeeld de huisarts moet dit voor je doen. Je kunt ook aan iemand van VluchtelingenWerk vragen om het formulier in te vullen.
  • De persoon die voor jou het geld aanvraagt, vult gegevens voor je in. Bijvoorbeeld waar je de lessen wilt volgen en hoeveel geld er nodig is.
  • Heeft het Jeugdcultuurfonds je aanvraag goedgekeurd? Dan maken ze het geld direct over naar bijvoorbeeld de club voor toneel of muziek. Je kunt dan beginnen.
 

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg