Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Veiligheid

Recht op veiligheid

Elk kind heeft recht om veilig op te groeien. Zonder gevaar. Wat betekent dat? Als het ergens niet veilig is? Dan moet de overheid je beschermen. Want je huis moet veilig zijn. Maar ook de buurt en het land waarin je woont. Dat staat in de wet. De belangrijkste wet voor kinderen is het VN Kinderrechtenverdrag. VN Kinderrechtenverdrag

Het belangrijkste verdrag voor kinderen

Een verdrag is een afspraak. Een contract tussen meerdere landen. Het belangrijkste verdrag voor kinderen is het VN Kinderrechtenverdrag. Dat gaat over veiligheid. In het verdrag staan veel regels over veiligheid. Dit zijn de belangrijkste:
  • Jij hebt het recht om te leven. En je goed te ontwikkelen. Dat kan alleen als het veilig is. Je moet kunnen opgroeien op een veilige plek (artikel 6 en artikel 27).
  • Niemand mag jou mishandelen. Mishandeling betekent bijvoorbeeld dat je geslagen wordt. Thuis of op school. Of dat iemand je steeds uitscheldt. Of vervelende dingen tegen je zegt. Dat is allemaal verboden (artikel 19). Kinderen moeten ook beschermd worden tegen seksueel misbruik (artikel 34).
  • Je hebt recht op extra bescherming als je op een azc woont. Je hebt soms nare dingen meegemaakt. In het land waaruit je bent gevlucht. In Nederland voel je je soms onzeker. Want je weet niet of je een verblijfsvergunning krijgt. Daarom heb je recht op extra bescherming van de overheid (artikel 22).
  • Soms heb je recht op extra bescherming. Als je bent gevlucht uit een oorlogsgebied. Of als je bijvoorbeeld bent mishandeld of misbruikt. Zodat je kunt opgroeien in een veilige buurt. En hulp kunt krijgen. Bijvoorbeeld van een psycholoog. (artikel 39).
Wil je meer weten over rechten van kinderen in gevaar? Bekijk dan dit filmpje (in meerdere talen beschikbaar).
Europese regels

Regeling over veiligheid

Er is een belangrijke Europese regeling. Dat zijn afspraken. Hierin staan de rechten van asielzoekers. Artikel 13 van deze regeling gaat over veiligheid:
  • De plek waar asielzoekers wonen moet goed en gezond zijn. Wat betekent dat? Dat je veilig moet zijn in de woning waarin je woont. Maar ook in het gezin waarin je opgroeit.
  • Wil je meer weten over rechten van kinderen in gevaar? Bekijk dan dit filmpje (in meerdere talen beschikbaar).

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg