Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Veiligheid

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling komt helaas op veel plekken voor. Ook in azc's. Sommige ouders hebben zelf veel problemen. Ze hebben veel meegemaakt. Vaak in het land waaruit ze zijn gevlucht. Ze hebben veel stress. Hierdoor mishandelen ze soms hun kinderen. Soms is slaan ook 'normaal' in een ander land. In Nederland is dat niet normaal. Een kind slaan is hier verboden. Net als uitschelden. Kindermishandeling

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling betekent dat iemand jou pijn doet. Iemand die ouder is dan jij. Bijvoorbeeld door te slaan. Of te knijpen. Maar ook door steeds gemene dingen tegen je te zeggen. Dat is ook mishandeling. Of door je te verwaarlozen. Dan krijg je bijvoorbeeld geen eten. Of geen aandacht. Of als iemand je dwingt om seks te hebben. Dat is ook kindermishandeling. Dat is allemaal verboden. Dat staat in de wet.
Huiselijk geweld
Wat is huiselijk geweld? In Nederland is het verboden als mensen elkaar slaan. Ook binnen het gezin mogen ouders elkaar niet slaan. Of uitschelden en elkaar bedreigen. Natuurlijk is er wel eens ruzie in een gezin. Maar als het uit de hand loopt en er bijvoorbeeld geslagen wordt, moet er hulp komen om het geweld te stoppen. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen hebben gelijke rechten in Nederland. 
Dit doet het COA

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Er is een Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode staat wat moet gebeuren. Als de COA-medewerker denkt dat jij wordt mishandeld, moeten zij doen wat in de wet staat. Zodat kinderen niet meer worden mishandeld.
 • Wat moeten ze doen:
  • Opschrijven waarom hij of zij denkt dat jij wordt mishandeld.
  • Overleggen met een collega. Of met de instantie Veilig Thuis.
  • Naar jou toegaan. Om te vragen wat er aan de hand is.
  • Kijken hoe erg de mishandeling is. Wat gebeurt er precies? En hoe vaak?
  • Beslissen of er wat moet gebeuren. Of de mishandeling te melden.
Als je het vertelt

Dit gebeurt er

Vertel iemand dat je wordt mishandeld. Het stopt niet vanzelf. Dit is belangrijk: 
 • Wat betekent het? Als je aan iemand vertelt dat je ouders je mishandelen?  Je ouders gaan dan niet naar de gevangenis. Jij wordt niet bij je ouders weggehaald. Het betekent wel dat er hulp komt. Voor zowel jou als je ouders. Er komt bijvoorbeeld iemand langs die met je ouders praat, of met jou.
 • Je kunt dan afspraken maken over wat er moet gebeuren. En je hebt je verhaal al aan iemand verteld, aan iemand die je vertrouwt. Die kan er bij zijn. Je kunt bijvoorbeeld afspreken om het nog niet te vertellen aan je ouders dat er hulp komt.
 • Hoe kan mishandeling stoppen? Vaak is het nodig dat je het je ouders laat weten. Dat je met iemand praat over de mishandeling. Hoe doe je dat? Je kunt hierover afspraken maken. Iemand kan met je meegaan als je het vertelt. Of je kunt nog een paar dagen wachten. Je krijgt hulp van degene met wie je over de mishandeling praat. Die vertelt je hoe je dit kan doen.
 • Het belangrijkste is dat er hulp komt. Die komt vaak van de organisatie Jeugdzorg. Hieronder staat meer informatie.
Jeugdzorg

Hulp. Als je wordt mishandeld

Wat kan Veilig Thuis doen? Als je ouders je mishandelen? Ze kunnen vaak bij jou en je ouders langskomen, om met jullie te praten. Ze kunnen beslissen dat je ouders moeten praten met een psycholoog. Veilig Thuis kan ook beslissen om ouders en kinderen een tijdje apart te laten wonen. Even niet bij elkaar. Bijvoorbeeld als de mishandeling heel erg is. Of als het niet beter gaat.

Ook voor jou

Alle kinderen  in Nederland kunnen hulp krijgen van Jeugdzorg. Dus ook jij. Soms laat Jeugdzorg kinderen een tijdje niet meer bij hun ouders wonen. Ze gaan dan meestal naar pleegouders. Jij wordt niet zomaar bij pleegouders ondergebracht. Tenzij het echt heel belangrijk is dat je bij pleegouders woont in plaats van in een opvanghuis.

Veilig Thuis kan verschillende dingen doen:

 • Veilig Thuis kan vaak bij jullie langskomen. Om te praten met jou en je ouders. Jullie krijgen dan een gezinsvoogd. Die controleert hoe het thuis gaat.
 • Veilig Thuis kan besluiten dat je even niet meer thuis mag wonen. Als het thuis echt niet goed gaat. Je gaat dan naar een opvanghuis. Hier wonen meer kinderen.. Dit gebeurt alleen als het thuis gevaarlijk voor je is. Of als het na gesprekken met Jeugdzorg niet beter gaat.
 • In plaats van naar een opvanghuis, kun je ook naar pleegouders gaan. Dat zijn mensen die korte tijd voor jou zorgen. Jij gaat alleen naar een pleeggezin als dat echt noodzakelijk is.
 • Veilig Thuis kan je ouders ook een opvoedcursus geven.
 • Jij en/of je ouders kunnen ook therapie krijgen. Je gaat dan bijvoorbeeld naar een psycholoog. Of een therapeut. Die jullie helpt bij het oplossen van de problemen.
In vertrouwen praten
Wil je praten over mishandeling? Chat dan met De Kindertelefoon. De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je chat met een getrainde vrijwilliger. Je kunt met ons chatten zonder dat je je naam vertelt. Je chat vertrouwelijk met ons. Dat betekent dat wij geen gegevens van jou doorgeven aan anderen. Onze openingstijden: elke dag van 11:00 tot 21:00 uur.
 

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg