Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Uitgeprocedeerd

Uitgeprocedeerd

Als de IND, de rechter en ook de rechter bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State jullie asielverzoek hebben afgewezen, zijn jullie uitgeprocedeerd. Dat betekent dat jullie niet langer in Nederland mogen blijven.
Nog 28 dagenIn het azc

Na de uitspraak van de rechter moeten jullie binnen 28 dagen Nederland verlaten. Tijdens die 28 dagen mogen jullie op de plek blijven waar jullie woonden voor de uitspraak van de rechter (meestal het azc).

TerugkeergesprekkenHulp bij terugkeer
De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) praat zo snel mogelijk na de eerste afwijzing met jou en je ouders. De DT&V zal dan vertellen dat jullie hulp kunnen krijgen bij jullie terugkeer, zoals van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Die kan jullie bijvoorbeeld wat geld geven, zodat jullie in jullie eigen land een nieuw bestaan kunnen opbouwen.

Jullie hebben meerdere gesprekken met de DT&V. Tijdens deze gesprekken zal de DT&V steeds alle mogelijkheden bespreken om terug te keren.Omdat er dan belangrijke dingen worden gezegd, kan een tolk jullie helpen. Soms is de tolk bij de gesprekken aanwezig, soms vertaalt hij of zij via de telefoon.
Vrijheidsbeperkende locatie en gezinslocatie Het land verlaten
Iemand die is uitgeprocedeerd, moet binnen 28 dagen het land verlaten. Als dit na 28 dagen nog niet is gebeurd, dan moet hij of zij naar een Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) .

Gezinnen met minderjarige kinderen (kinderen onder de 18 jaar) die te horen krijgen dat ze zijn uitgeprocedeerd, worden niet overgeplaatst naar een VBL. Zij gaan naar een gezinslocatie. Dat is een plek waar uitgeprocedeerde gezinnen wonen met minderjarige kinderen.

Op de gezinslocaties wordt geprobeerd om de gezinnen te laten terugkeren naar het land waar ze vandaan komen. Er zijn vaak terugkeergesprekken en ouders moeten zich er elke dag melden.

ReisdocumentBijvoorbeeld een paspoort
Om terug te keren naar het land waar jullie vandaan komen, hebben jullie een reisdocument nodig om de grens over te komen. Een voorbeeld van een reisdocument is een paspoort.

Sommige uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen paspoort meer, of hun paspoort is verlopen en dus niet meer geldig. Zij kunnen bij de ambassade van hun eigen land een nieuw paspoort aanvragen.

Willen ze dit niet, of lukt dit niet, dan kan de DT&V een vervangend reisdocument aanvragen. Dit noem je een 'laissez passer'. Hiermee kun je dan toch reizen.

VreemdelingenbewaringSoort gevangenis
Als iemand echt niet terug wil of zegt dat het terugkeer niet mogelijk is, maar er zijn wel reisdocumenten en er is een vliegticket geboekt, dan kan iemand in vreemdelingenbewaring worden gezet. Op die manier wil de overheid voorkomen dat iemand vlucht. 

Gezinnen met kinderen kunnen alleen in vreemdelingenbewaring worden gezet, als ze zich eerder aan een toezichtmaatregel hebben onttrokken. Dit mag voor maximaal twee weken en alleen als de Dienst Terugkeer & Vertrek alles voor het vertrek geregeld heeft (het vliegticket is geboekt en de reisdocumenten zoals het paspoort of het 'laissez passer' zijn in orde).

Soms kunnen de gezinnen toch niet terugkeren en komen ze weer vrij. Deze ervaringen zijn erg moeilijk om mee te maken, mocht je dit hebben meegemaakt meld het dan aan je advocaat, VluchtelingWerk of Defence for Children.


Gedwongen terugkeerWeigering
Sommige uitgeprocedeerde asielzoekers willen of kunnen niet terug en weigeren om mee te werken aan hun terugkeer. Ze willen bijvoorbeeld geen nieuw paspoort aanvragen bij de ambassade, of zeggen tijdens de gesprekken met de DT&V dat ze niet terug willen.

Als de DT&V een reisdocument heeft (een paspoort of een laissez passer) kan iemand tegen zijn of haar zin worden teruggestuurd. Dat noem je 'gedwongen terugkeer'.

De DT&V kan een vliegticket boeken en hem of haar met het vliegtuig mee laten gaan. Als iemand niet het vliegtuig in wil, wordt de Koninklijke Marechaussee ingeschakeld. Die kan bijvoorbeeld meereizen tot het vliegtuig is geland.


BuitenschuldprocedureTerugkeer onmogelijk
Sommige asielzoekers kunnen niet meer terug naar het land waar ze vandaan kwamen, omdat ze daar niet meer worden toegelaten. Als jullie alles hebben geprobeerd om terug te gaan naar jullie land van herkomst, en het lukt toch niet, dan kunnen jullie een buitenschuldprocedure starten. Omdat de Nederlandse overheid vindt dat iedereen die terug wil keren ook terug kan keren naar het land van herkomst is er veel bewijs nodig.

De buitenschuldprocedure is een lastige procedure die lang kan duren. Je kunt het beste jullie advocaat om meer informatie vragen.

Illegaal verblijfToch nog rechten
Als jullie 28 dagen na de uitspraak van de rechter nog niet zijn vertrokken, is jullie verblijf 'illegaal'. Dat betekent dat jullie hier niet meer mogen zijn. 

Voor kinderen die in Nederland wonen maar hier eigenlijk niet mogen zijn, gelden soms andere regels. Bijvoorbeeld als het gaat om geld of een verzekering.

Op www.iLegaalkind.nl lees je alles over de rechten van 'illegale' kinderen.

UitgeprocedeerdDit kun je doen
Als jullie asielverzoek is afgewezen dan is het misschien mogelijk om een reguliere verblijfsvergunning te krijgen. In een asielprocedure vraag je de Nederlandse overheid om jou te beschermen, omdat terugkeer naar je land van herkomst gevaarlijk is, maar in een reguliere procedure vraag je om in Nederland te mogen verblijven bijvoorbeeld om hier te studeren, te werken of omdat je een relatie hebt met een (Nederlandse) partner.

Je kunt ook vragen om een reguliere verblijfsvergunning omdat je medische problemen hebt, omdat je situatie heel erg schrijnend is of omdat je denkt aan de voorwaarden te voldoen voor een Kinderpardonvergunning.

Het is best lastig om met succes een reguliere verblijfsvergunning aan te vragen, want er gelden een aantal strenge voorwaarden.

Een medische procedure starten
Als jij of je ouders medische problemen hebben, kunnen jullie uitstel van vertrek uit Nederland vragen. Daarmee vraag je aan de Nederlandse overheid of je voorlopig mag blijven, omdat je medische hulp nodig hebt of te ziek bent om te reizen. Dit zijn de eisen voor een medische procedure: 

  • Je hebt een ernstig medisch probleem. 
  • Voor dat probleem krijg je in Nederland behandelingen in een ziekenhuis of van een dokter. 
  • In je eigen land kun je niet zo’n behandeling krijgen.

Als de rechter inderdaad vindt dat jij en je familie hier moeten blijven, krijgen jullie 'uitstel van vertrek'. Dat betekent dat jullie niet uit Nederland weg hoeven, zolang de medische problemen er zijn. Als die zijn opgelost, moeten jullie alsnog weg (behalve als het probleem langer dan drie jaar heeft geduurd). 

Dit staat in artikel 64 van de Vreemdelingenwet

Een verblijfsvergunning omdat terugkeer heel erg schrijnendheid is
Je kunt aan de staatssecretaris of minister die over asielzaken gaat vragen om voor jullie een uitzondering te maken. Je doet dan een beroep op zijn of haar 'discretionaire bevoegdheid'. De minister (of staatssecretaris, het verschilt per regering) kan dit in heel ernstige gevallen doen.

Voor zo’n schrijnendheidprocedure leg je uit waarom jullie echt een verblijfsvergunning nodig hebben. Je kunt daarbij ook de hulp inroepen van bijvoorbeeld kinderrechtenorganisatie Defence for Children of van VluchtelingenWerk. Die kan je helpen met het schrijven van een brief.  

De schrijnendheidprocedure is lastig. Daarnaast moet je ook veel kosten betalen om de procedure te starten (legeskosten). Heel weinig mensen krijgen op deze manier een verblijfsvergunning. Je kunt het beste jullie advocaat om meer informatie vragen.

Een 'reguliere procedure' 
Een reguliere procedure is alles wat niet te maken heeft met een asielprocedure. Voorbeelden zijn een procedure voor een studievisum, of een procedure omdat je wilt trouwen en samenwonen met je Nederlandse partner. 

Als jullie asielverzoek helemaal is afgewezen, kun je soms proberen een reguliere procedure te starten. Bijvoorbeeld om hier te studeren.
Je kunt het beste jullie advocaat om meer informatie vragen.

Aanvraag Kinderregeling
Kinderen die voordat ze 18 jaar oud zijn langer dan 5 jaar in Nederland wonen kunnen een aanvraag indienen voor de zogeheten regeling langdurig verblijvende kinderen (de kinderregeling).

Er zijn een aantal voorwaarden om op grond van deze Regeling een verblijfsvergunning te krijgen. Zo mag je niet ouder zijn dan 19 jaar zijn op de datum dat je de verblijfsvergunning aanvraagt. Je ouders moeten in het verleden asiel hebben gevraagd in Nederland en jullie moeten nog steeds contact hebben met de IND, de DT&V, het COA of de Vreemdelingenpolitie. Een belangrijke voorwaarde is dat jullie altijd hebben meegewerkt aan terugkeer naar jullie land van herkomst.

Jonger dan 18Wel onderdak
Als je onder de 18 jaar bent en uitgeprocedeerd raakt, krijg je in Neder­land altijd onderdak. Je wordt overgeplaatst naar een Gezinslocatie. Dat is een plek waar gezinnen wonen die zijn uitgeprocedeerd en Nederland moeten verlaten. Je ouders moeten zich dan ook elke dag melden in plaats van elke week en er zijn er veel gesprekken met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

De gezinslocaties zijn heel sober. Dat betekent dat er niet zoveel te doen is. Je gaat er wel gewoon naar school en je kunt ook naar de dokter. Je ouders krijgen minder geld voor eten en kleding dan in een gewoon azc. Op de gezinslocaties wordt zoveel mogelijk geprobeerd om jullie terug te sturen naar het land waar jullie vandaan komen. Zo moeten je ouders zich bijvoorbeeld elke dag melden in plaats van elke week en zijn er veel gesprekken met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Veel organisaties vinden de gezinslocaties geen geschikte plek voor kinderen en vinden dat die daarom moeten sluiten. Dit is een rapport van UNICEF en Defence for Children over de gezinslocaties.

Onderwerpen

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg