Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Toegewezen of afgewezen

Toegewezen of afgewezen

Het asielverzoek wordt toegewezen of afgewezen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan twee dingen beslissen: jullie asielverzoek wordt toegewezen en jullie krijgen een verblijfsvergunning, of jullie asielverzoek wordt afgewezen en jullie krijgen geen vergunning.

De asielprocedure duurt acht dagen, dit is de algemene asielprocedure. Na de vierde dag van de algemene asielprocedure bepaalt de IND of ze voldoende informatie heeft om een besluit te nemen op de asielaanvraag. Soms heeft de IND namelijk meer dan vier dagen nodig om over een asielaanvraag te beslissen. In dat geval komen jullie in de verlengde asielprocedure terecht. Doorsturen naar de verlengde procedure kan nodig zijn omdat er meer onderzoek nodig is. De verlengde asielprocedure duurt vaak enkele maanden. De IND moet in ieder geval binnen zes maanden een beslissing nemen op jullie asielverzoek. Als nog meer onderzoek nodig is dan kan de IND aangeven dat ze nog een keer zes maanden de tijd neemt om een besluit te nemen.

Asielverzoek toegewezenVerblijfsvergunning asiel

Als de IND vindt dat jullie inderdaad gevaar lopen in het land waar jullie vandaan komen, dan krijgen jullie een 'verblijfsvergunning asiel'. Dit is een tijdelijke verblijfsvergunning.

Als jullie vijf jaar lang deze tijdelijke asielvergunning hebben, kunnen jullie een permanente verblijfsvergunning aanvragen (die geldt voor altijd).
Asielverzoek afgewezenMaximaal 4 weken
Als de IND vindt dat jullie geen gevaar lopen in jullie eigen land, dan krijgen jullie geen verblijfsvergunning. Jullie asielverzoek wordt dan afgewezen. Jullie mogen nu nog maximaal vier weken in Nederland blijven en moeten daarna weg.

Als jullie het niet eens zijn met de beslissing van de IND, kun je aan de rechter vragen om nog eens naar jullie zaak te kijken (beroep). Een advocaat kan je daarbij helpen. Als ook de rechter jullie asielverzoek afwijst kun je naar één hogere rechter (hoger beroep) gaan. Hieronder lees je hoe dat gaat.

Stap 1:  beroep bij de rechtbank
Als jullie het niet eens zijn met de afwijzing van jullie asielverzoek door de IND, kunnen jullie naar de rechter stappen. Je vraagt dan aan de rechter om nog eens te kijken naar jullie asielverzoek. Dit heet 'in beroep gaan' en duurt 28 dagen.

Als jullie asielverzoek in de algemene asielprocedure is afgewezen dan moeten jullie de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening heb je nodig om ervoor te zorgen dat jullie de uitspraak van de rechter in Nederland mogen afwachten en om te voorkomen dat de opvang tijdens de beroepsprocedure wordt beëindigd (en jullie geen huis meer hebben). De rechter beslist of er een voorlopige voorziening komt. De advocaat moet de rechter, binnen 24 uur nadat de IND jullie asielaanvraag heeft afgewezen, om zo'n voorlopige voorziening vragen. Normaal gesproken zal de de rechter binnen vier weken na het besluit van de IND laten weten of hij jullie verzoek om een voorlopige voorziening toewijst.

Als de rechter wordt gevraagd om een voorlopige voorziening, dan kan hij twee dingen doen. Hij kan het verzoek om een voorlopige voorziening toewijzen of afwijzen. Als hij het verzoek toewijst, dan volgt later nog een uitspraak van de rechter, waarin hij laat weten of hij het eens is met het besluit van de IND of niet. Maar de rechter kan dit ook meteen doen, dus als hij naar jullie zaak kijkt omdat jullie om een voorlopige voorziening hebben gevraagd, kan hij ook meteen al aangeven of hij het eens is met het besluit van de IND of niet. Als de asielaanvraag in de verlengde asielprocedure (die vaak enkele maanden duurt) is afgewezen, dan is een voorlopige voorziening niet nodig. Jullie mogen dan sowieso de beslissing van de rechter in Nederland en in de opvang afwachten.

Stap 2: Hoger Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Als de rechter, net als de IND, beslist dat jullie geen verblijfsvergunning krijgen, kunnen jullie tegen die uitspraak van de rechter hoger beroep Hoger Beroep instellen. Dat betekent dat jullie advocaat aan een hogere rechter vraagt om nog eens naar jullie zaak te kijken. Die hogere rechter is de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

De advocaat moet dan weer om een voorlopige voorziening vragen zodat jullie de uitspraak in Nederland en in de opvang mogen afwachten.

Stap 3: naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is een gerechtshof dat is ingesteld door alle landen in Europa. Het EHRM kijkt of de Europese landen wel goed de regels naleven van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens: een verdrag waarin alle mensenrechten staan van de inwoners van Europa.

Als alle Nederlandse rechters jullie asielverzoek hebben afgewezen, kunnen jullie aan het EHRM vragen om nog eens naar jullie zaak te kijken. Er komen per jaar heel veel zaken binnen bij het EHRM, dus er is een lange wachtlijst. Als jullie advocaat een procedure start bij het EHRM, kan het zijn dat jullie heel lang moeten wachten op een antwoord. Al die tijd dat jullie wachten, is het niet zeker dat jullie in Nederland mogen blijven. Jullie kunnen het beste jullie advocaat om meer informatie vragen over een procedure bij het EHRM, want het is vaak erg ingewikkeld en de kans op succes is vaak erg klein.

Onderwerpen

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg