Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Recht op bescherming

Recht op bescherming

Als je gevaar loopt in je eigen land, heb je het recht om in een ander land bescherming te krijgen. Dat staat in verschillende wetten. 
VN VluchtelingenverdragAlle rechten van vluchtelingen

In het VN Vluchtelingenverdrag staan alle rechten van vluchtelingen. Er staat ook in wanneer je een vluchteling bent (artikel 1A). Dat komt neer op het volgende: 

  • Je loopt gevaar vanwege je geloof, je nationaliteit, of omdat je bij een bepaalde groep of tot een bepaald ras behoort. Of omdat je een mening hebt waarmee je gevaar loopt.
  • Dat je gevaar loopt moet heel duidelijk zijn (je mag bijvoorbeeld niet alleen maar denken dat je gevaar loopt, maar het moet ook voor anderen duidelijk zijn). 
  • Je eigen regering kan jou geen bescherming bieden (bijvoorbeeld omdat je juist op de vlucht bent voor je regering).
VN KinderrechtenverdragHet belangrijkste verdrag voor kinderen
Het belangrijkste verdrag voor kinderen is het VN Kinderrechtenverdrag. Daarin staan alle rechten van kinderen over de hele wereld. Nederland is verplicht om zich te houden aan het VN Kinderrechtenverdrag.

Het VN Kinderrechtenverdrag zegt in artikel 22 en artikel 39 iets over kinderen die gevlucht zijn en een oorlog hebben meegemaakt. De belangrijkste punten uit deze artikelen zijn: 

  • Als je gevaar loopt in je eigen land, mag je in een ander land asiel aanvragen.
  • De overheid moet je daarbij hulp en bescherming geven.  
  • Als je slachtoffer bent geweest van bijvoorbeeld geweld of ander gevaar in het land waar je vandaan komt, moet de overheid jou extra zorg geven.

Europese regelsRechten van asielzoekers
Er is een belangrijk Europees document waarin staat welke rechten alle asielzoekers in Europa hebben. Dat is de Richtlijn opvang asielzoekers. De belangrijkste rechten die hierin staan zijn: 

  • Tijdens de asielprocedure mogen jij en je ouders in Nederland blijven (artikel 6 lid 1).
  • De overheid moet jullie, in een taal die jullie begrijpen, informatie geven over de asielprocedure, welke organisaties in Nederland jullie kunnen helpen, en hoe het leven in een azc er uitziet (artikel 5).
  • De overheid moet ervoor zorgen dat een gezin zoveel mogelijk bij elkaar blijft tijdens de asielprocedure (artikel 8).
 

Onderwerpen

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg