Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Onderwijs

Speciaal onderwijs

Sommige kinderen vinden leren moeilijk. Dan kan je soms beter naar een school voor speciaal onderwijs gaan. Op speciaal onderwijs krijg je les in kleine groepjes. En je krijgt meer uitleg. Je leraar of lerares bepaalt of je naar speciaal onderwijs moet. Ze overleggen altijd eerst met je ouders. Ook asielzoekerskinderen kunnen naar een school voor speciaal onderwijs. Soorten

Speciaal basisonderwijs (sbo)

Dit is voor kinderen die niet goed kunnen leren. Of voor kinderen met gedragsproblemen. Bijvoorbeeld als je heel vaak met iemand ruzie maakt, je verdrietig voelt of agressief bent.

Speciaal onderwijs (so) en Voortgezet speciaal onderwijs (vso) 

Dit is voor kinderen die een handicap hebben. Of een ernstige ziekte. Een voorbeeld van een school voor speciaal onderwijs is een dovenschool.
Inschrijven

Dat doe je zo

Het COA regelt dat je naar het speciaal onderwijs gaat. Als dat niet lukt, kun je je ook zelf inschrijven. Lees hier hoe je je inschrijft voor speciaal onderwijs:
 • Je ouders melden zich aan bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Zij kijken of het nodig is dat je naar speciaal onderwijs gaat. In bijna elke stad in Nederland is een PCL.
 • Jouw ouders krijgen een brief als het PCL vindt dat je naar speciaal onderwijs mag. Dat heet een Speciaal Basisonderwijs-beschikking (SBO-beschikking)
 • Je ouders moeten nu op zoek naar een school voor speciaal basisonderwijs.
 • Daarna gaat inschrijven op dezelfde manier als bij een gewone school:
 • Vraag aan de school of je je kunt inschrijven.
 • De school vertelt op welke manier je je kunt inschrijven.
 • De school geeft je vervolgens een leerlingnummer. Dan weet de school wie je bent.
 • De school schrijft vervolgens deze gegevens van je op:
  • Je leerlingnummer
  • Je geboortedatum
  • Of je een jongen of een meisje bent.
  • Het land en de plaats waar je geboren bent.
  • Je voor- en achternaam
  • Je adres
  • Je nationaliteit (van welk land je burger bent).
  • Het telefoonnummer van je ouder(s).
  • De datum waarop je in Nederland bent aangekomen
 • Je school geeft deze gegevens vervolgens door aan de DUO. DUO is de organisatie die in Nederland alles over onderwijs regelt.
 • Je krijgt binnen acht weken een onderwijsnummer van de DUO. Door dit nummer weet de school en DUO wie je bent.
Dit staat in artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs. Lees hier hoe je je inschrijft voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
 • Je hebt een indicatiebewijs nodig om je in te schrijven. Een indicatiebewijs is een bewijs waarop staat dat je speciaal onderwijs nodig hebt. Het indicatiebewijs vraag je aan bij de Commissie voor de Indicatieinstelling.
 • Vindt de Commissie voor de Indicatiestelling dat jij speciaal onderwijs nodig hebt? Dan krijg je een bewijs waarmee je ouders kunnen kiezen. Je gaat naar een school voor speciaal onderwijs. Of je gaat naar een gewone school en krijgt extra hulp.
Als je een school hebt gevonden, gaat de aanmelding zo:
 • Meld je aan via de school
 • De school geeft je vervolgens een leerlingnummer. Door het leerlingnummer weet de school wie je bent.
 • De school schrijft vervolgens deze gegevens van je op:
  • Het leerlingnummer dat je gekregen hebt
  • Je geboortedatum
  • Of je een jongen of een meisje bent.
  • Het land en de plaats waar je geboren bent.
  • Je voor- en achternaam
  • Je adres
  • Je nationaliteit (van welk land je burger bent).
  • Het telefoonnummer van je ouder(s).
  • De datum waarop je in Nederland bent aangekomen
 • Je school geeft deze gegevens vervolgens door aan de DUO. Duo is de organisatie die in Nederland alles over onderwijs regelt.
 • Je krijgt binnen acht weken een onderwijsnummer van de DUO. Met het onderwijsnummer weet school en DUO wie je bent.
Dit staat in in artikel 40b van de Wet op de Expertisecentra.
   

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg