Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Onderwijs

Recht op onderwijs

Naar school gaan is niet altijd leuk. Wel is school heel belangrijk. Alle kinderen hebben recht op school. Je bent verplicht om naar school te gaan. VN Kinderrechtenverdrag

Dat zijn de rechten van het kind. Er staat in dat alle kinderen recht hebben op school en onderwijs. Alle kinderen moeten dus naar school kunnen. De belangrijkste regels:
  • Tot je 18 bent heb je recht op onderwijs. Dat is ook voor asielzoekerskinderen.
  • De basisschool is gratis en verplicht. In Nederland is de middelbare school ook gratis en verplicht. De middelbare school is de school na de basisschool.
  • Je hebt recht op onderwijs op je eigen niveau. Is school te moeilijk? Dan mag je naar een speciale school. Daar gaan lessen langzamer.
Regels in Europa
In Europa is een belangrijke regel. Dit heet de Europese Regeling. Daar staat in dat alle asielzoekerskinderen recht hebben op school en onderwijs.
  • Tot je 18 bent heb je recht op onderwijs. Dat is ook voor asielzoekerskinderen.
  • Asielzoekerskinderen hebben recht op hetzelfde onderwijs als alle andere kinderen in Nederland.
  • Maximaal drie maanden nadat je in Nederland asiel hebt gevraagd, moet je onderwijs krijgen.
Nederlandse regels
In de wet van Nederland staat informatie over het recht op school en onderwijs. De wet zijn de regels van een land. De belangrijkste wetten in Nederland zijn:

Vreemdelingenwet

Als je geen verblijfsvergunning hebt, mag je sommige dingen niet. Dat staat in de Vreemdelingenwet. Je mag niet werken. Je krijgt geen bijstandsuitkering. Je mag wel zonder verblijfsvergunning naar school. Tot je 18 bent. Artikel 10 van de Vreemdelingenwet 2000 Artikel 8b, lid 2 van de Koppelingswet

Grondwet

De Grondwet is de belangrijkste en hoogste wet in Nederland. Hierin staan alle rechten van de inwoners van Nederland. In artikel 23 van de Grondwet staan de regels over onderwijs. In de Grondwet staat dat de overheid de basisschool moet betalen. En dat er verschillende soorten scholen moeten zijn. Bijvoorbeeld een Christelijke of een Islamitische.
Leerplicht
Naar school gaan is heel erg belangrijk. In Nederland moet je tot je 18 bent verplicht naar school. Dat heet ‘leerplicht'. Dat is een wet, met twee belangrijke regels:
  1. Leerplicht

Als je tussen de 5 en 16 jaar oud bent, heb je een 'leerplicht'. Dat betekent dat je verplicht naar school moet.

  1. Kwalificatieplicht 

Ben je tussen de 16 en 18 jaar oud, dan is er een 'kwalificatieplicht'. Dat betekent dat je naar school moet tot je een 'startkwalificatie' hebt. Dat is een diploma op havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) niveau. Met een diploma heb je later veel meer kans op werk.

 

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg