Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Onderwijs

Middelbare school

Na de basisschool ga je naar de middelbare school. Daar heb je geen vaste juf of meester. Daar heb je voor elk vak een andere leraar. Er zijn verschillende soorten middelbare scholen: Praktijkonderwijs

Moeite met leren

Sommige mensen vinden leren moeilijk. Dan is praktijkonderwijs soms beter. Dat betekent dat je een bepaald beroep leert.
Vmbo

Leren voor een beroep

Als je een vmbo-opleiding volgt, leer je voor een bepaald beroep. Bijvoorbeeld kapper, loodgieter of secretaresse. Een vmbo-opleiding duurt vier jaar. Er zijn vier verschillende soorten vmbo-opleidingen:
 • Basisberoepsgerichte leerweg (BB) (weinig les, vooral veel doen)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) (iets meer les, maar nog steeds vooral veel doen)
 • Gemengde leerweg (GL) (doen en les)
 • Theoretische leerweg (TL) (vooral les)
Havo

Op een na hoogste

De havo-opleiding is de op een na hoogste opleiding op de middelbare school in Nederland. Je krijgt er veel les en maar een klein beetje praktijk (dingen doen). Een havo-opleiding duurt vijf jaar. Hiermee kun je bijvoorbeeld verpleegster of leraar worden.
Vwo

Hoogste opleiding

Vwo is het hoogste niveau op de middelbare school in Nederland. In totaal duurt deze opleiding zes jaar. Als je je diploma hebt, kun je een hbo-opleiding volgen of naar de universiteit. Daar kun je bijvoorbeeld leren voor advocaat of dokter.
Inschrijven

Zo doe je dat

Vraag op school hoe je je kunt inschrijven. De school noteert deze gegevens:
 • Je geboortedatum
 • Of je een jongen of een meisje bent.
 • Het land en de plaats waar je geboren bent.
 • Je voor- en achternaam
 • Je adres (straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam).
 • Je nationaliteit (van welk land je burger bent).
 • Telefoonnummer
 • De datum waarop je in Nederland bent aangekomen.
 • Je leerlingnummer: dit is het nummer dat de school geeft aan elke leerling.
Binnen acht weken krijg je van de DUO een onderwijsnummer. Dat is een nummer waarmee de school en de officiële instanties weten wie je bent.
School kiezen

Zelf kiezen

Je mag zelf kiezen naar welke school je gaat. Som bepaalt de COA naar welke school je gaat. Bijvoorbeeld omdat de andere middelbare scholen al vol zitten. Of omdat er voor jouw opleiding maar één school in de buurt van het azc ligt. Je kunt eerst proberen met het COA bespreken dat je toch graag naar de school wilt van jouw keuze. Als dat niet helpt, kun je overleggen met je advocaat, of met de helpdesk van Defence for Children.
Kosten voor de middelbare school

Gratis

Voor een middelbare school hoef je niet te betalen. Je vindt hieronder informatie over andere zaken die wel met geld te maken hebben: Extra geld om jou te helpen Als je net in Nederland woont, moet je wennen aan de taal, de school en het leven in Nederland. Je school kan geld krijgen van de overheid om je wat extra hulp te geven. Hiervoor moeten je ouders een verklaring invullen. Daarop staat welke opleiding ze zelf volgden. Je ouders vullen deze gegevens in:
 • Je achternaam
 • Je voornaam
 • Je geboortedatum
Je burgerservicenummer (V-nr) Kosten voor je reis Geld voor je reis vraag je aan bij het COA. Je vult een formulier in waarop je het adres van je school schrijft. Het COA geeft je dan geld, of je krijgt een kaartje voor bijvoorbeeld de bus of de trein. Betaalt het COA je reiskosten niet? Ga dan naar de gemeente om te vragen of zij het betalen. Dat doe je zo: ga naar de gemeente waar je woont. Vraag om een vergoeding van je reiskosten. Je moet dan een formulier invullen waarop je schrijft waar je woont en waar je naartoe moet reizen. De gemeente vraagt om een bewijs dat je staat ingeschreven op je school. Dit bewijs kun je vragen op je school. Je krijgt nu geld voor de reiskosten. Of er komt een busje dat je elke dag naar school brengt en weer ophaalt.   Kosten voor een excursie of schoolkamp Een paar keer per jaar ga je iets leuks doen met je klas. Bijvoorbeeld op schoolreisje of een dagje naar een museum. Je ouders betalen dit. Dat heet 'vrijwillige ouderbijdrage’. Misschien hebben je ouders hier geen geld voor. Dan is het belangrijk om te weten dat je ouders niet verplicht zijn om dit geld te betalen. Het is echt 'vrijwillig'. Als je ouders niet betalen, mag je misschien niet mee met het uitje of schoolreisje. Om ervoor te zorgen dat je toch mee kunt, zijn er verschillende oplossingen: Een spaarpotje van de school De meeste scholen hebben een spaarpotje met geld voor noodgevallen. Zo kun je toch meegaan met het uitje. Stichting Leergeld Stichting Leergeld helpt kinderen van wie de ouders weinig geld hebben. Ze betalen bijvoorbeeld de kosten voor een schoolkamp of dagje weg.  
Geld voor boeken
Je hoeft geen boeken te kopen als je op de middelbare school zit. Je school koopt zelf de boeken en geeft die aan de leerlingen. School krijgt geld om jouw boeken te betalen Diploma Ook zonder verblijfsvergunning Als je je examens hebt gehaald krijg je een diploma. Dat staat in de wet. Het maakt niet uit of je al een verblijfsvergunning hebt. Met het diploma van een middelbare school kun je naar een vervolgopleiding. Dat is een opleiding die je na je middelbare school doet. Bijvoorbeeld een mbo- of hbo-opleiding, of de universiteit). Als je school je geen diploma geeft: Je hebt recht op een diploma, ook als je (nog) geen verblijfsvergunning hebt. Als de school jou toch geen diploma geeft, dan kun je de volgende stappen ondernemen:
 • Als eerste kun je een brief sturen naar je school. In de brief zet je dat je volgens de wet recht hebt op een diploma. Die regel geldt ook voor kinderen zonder verblijfsvergunning. Dat staat in artikel 72 van de Wet voortgezet onderwijs BES
 • Schrijf dat je een reden wilt waarom je geen diploma krijgt.
 • Stap naar de rechter als je nog steeds geen diploma krijgt. Regel hiervoor een advocaat.
 • De advocaat zal aan de rechter vragen of die ervoor wil zorgen dat je school jou toch een diploma geeft.
Zie meer hierover in artikel 72 van de Wet voortgezet onderwijs BES.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg