Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Onderwijs

Basisschool

Als kinderen vier jaar oud zijn, mogen ze voor het eerst naar school. Kinderen die vijf jaar zijn, moeten naar school. Deze 'basisschool' duurt acht jaar: van groep 1 tot en met groep 8. Daarna ga je naar de middelbare school. Die duurt vier tot zes jaar. Ook voor asielzoekerskinderen

Nederlands leren

Ook asielzoekerskinderen mogen naar een basisschool. Als je net in Nederland bent, spreek je waarschijnlijk nog niet zo goed Nederlands. Je gaat daarom eerst naar een 'eerste opvangonderwijs klas'. Je leert daar Nederlands en meer over het leven in Nederland. Dit staat in artikel 40 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs.
School kiezen

Zelf kiezen

Je mag zelf kiezen naar welke school je gaat. Het COA meldt je meestal aan voor een school in het azc. Wil je liever naar een andere school? Vraag dat aan het COA.
Inschrijven

Zo doe je dat

De meeste asielzoekerskinderen gaan naar een basisschool in het azc. Het COA schrijft je daarvoor in, dus dat hoef je zelf niet te doen. Ga je liever naar een andere basisschool, dan moeten je ouders je daar zelf inschrijven. Dat gaat zo: jullie maken een afspraak met de school om je in te schrijven. De school schrijft je in en geeft je een leerlingnummer. Dat is een nummer waardoor de school weet wie je bent. De school schrijft de volgende gegevens op:
 • je leerlingnummer
 • je geboortedatum
 • of je een jongen of een meisje bent
 • het land en de plaats waar je geboren bent
 • je voor- en achternaam
 • je adres (straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam)
 • je nationaliteit (van welk land je burger bent)
 • het telefoonnummer van je ouder(s)
 • de datum waarop je in Nederland bent gekomen
Al deze gegevens geeft de school vervolgens aan de DUO. Dat is een organisatie die alles regelt van nieuwe leerlingen. Een school krijgt geld voor elke leerling die zich op de school inschrijft. Daarvoor moet de school wel bewijzen dat jij 'echt' bestaat. Daarom moet je al deze gegevens opschrijven. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan bijvoorbeeld de Vreemdelingenpolitie.

Kosten voor de basisschool

De basisschool is gratis voor alle kinderen.

Extra geld om je te helpen

Als je net in Nederland woont, moet je wennen aan de taal, de school en het leven in Nederland. Je school kan geld krijgen van de overheid om je wat extra hulp te geven. Hiervoor moeten je ouders een ouderverklaring invullen, waarop ze schrijven wat voor opleiding ze zelf ooit hebben gevolgd. Je ouders vullen deze gegevens in:
 • je achternaam
 • je voornaam
 • je geboortedatum
 • je burgerservicenummer (V-nr)
Ook het COA geeft geld voor onderwijs. Het betaalt elk jaar voor elk asielzoekerskind 68 euro aan basisscholen. Daarnaast geeft het COA je ouders elk jaar 34 euro om kleine dingen te kopen, zoals pennen of schriften.

Reiskosten naar school

Soms is je school te ver weg. En sommige kinderen hebben hulp nodig om naar school te reizen. In dat soort gevallen komt er een busje dat je ophaalt en weer thuisbrengt. Of je ouders krijgen geld om zelf de kosten voor de reis naar school te betalen. Met dat geld kun je bijvoorbeeld met de bus naar school.

Geld voor je reiskosten aanvragen

Geld voor je reis vraag je aan bij het COA. Je vult een formulier in waarop je het adres van je school schrijft. Het COA geeft je dan geld, of je krijgt een kaartje voor bijvoorbeeld de bus of de trein. Betaalt het COA je reiskosten niet? Ga dan naar de gemeente om te vragen of zij het betalen. Dat doe je zo: ga naar de gemeente waar je woont. Vraag om een vergoeding van je reiskosten. Je moet dan een formulier invullen waarop je schrijft waar je woont en waar je naartoe moet reizen. De gemeente vraagt om een bewijs dat je staat ingeschreven op je school. Dit bewijs kun je vragen op je school. Je krijgt nu geld voor de reiskosten. Of er komt een busje dat je elke dag naar school brengt en weer ophaalt.

Schoolreisje of excursie

Een paar keer per jaar ga je iets leuks doen met je klas. Bijvoorbeeld op schoolreisje of een dagje naar een museum. Je ouders betalen dit. Dat heet 'vrijwillige ouderbijdrage’. Misschien hebben je ouders hier geen geld voor. Dan is het belangrijk om te weten dat je ouders niet verplicht zijn om dit geld te betalen. Het is echt 'vrijwillig'. Als je ouders niet betalen, mag je misschien niet mee met het uitje of schoolreisje. Om ervoor te zorgen dat je toch mee kunt, zijn er verschillende oplossingen: Een spaarpotje van de school De meeste scholen hebben een spaarpotje met geld voor noodgevallen. Zo kun je toch meegaan met het uitje. Stichting Leergeld Stichting Leergeld helpt kinderen van wie de ouders weinig geld hebben. Ze betalen bijvoorbeeld de kosten voor een schoolkamp of dagje weg. 

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg