Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Jouw stem

In een azc

In een azc lijkt het misschien of je weinig invloed hebt op dingen. Je moet wachten tot de rechter iets beslist over je asielprocedure. Het COA bepaalt welke regels er gelden in het azc. En moet je verplicht naar school. Ben je het ergens niet mee eens? Dan heb je wel invloed. Je kunt mee praten in een Jongerenraad. Je kunt ook een klacht indien bij het COA. De Jongerenraad

Praat mee

In veel azc's zijn Jongerenraden. Een Jongerenraad is een soort club. In deze club kunnen jongeren samen overleggen. Ze overleggen over wat er wel en niet goed gaat in een azc. De Jongerenraad praat met het COA als er iets niet goed gaat. Hierdoor zijn al een aantal dingen verbeterd. Wil je mee praten over wat er gebeurt in jouw azc? Dan is deelnemen aan de Jongerenraad een goed idee.
Klaag bij het COA

Boos of oneens met een beslissing?

Ben je ergens boos over? Of ben je het niet eens met een beslissing van het COA? Dan kun je een klacht indienen. Voorbeelden hiervoor zijn:
  • als jullie douche al een tijd niet werkt.
  • als een medewerker van het COA onaardig tegen je doet.
  • als je buurman steeds lawaai maakt.

Eerst praten

Probeer eerst te praten met de persoon over wie je een klacht hebt. Je kunt dan uit leggen waar je last van hebt. Of je kunt uit leggen waarom je het niet eens bent met een beslissing. Je kunt altijd vragen of iemand je wilt helpen bij het gesprek. Bijvoorbeeld een buurvrouw, je juf van school of een kennis.

Stuur een brief

Helpt praten niet? Zet je klacht dan op papier. Vraag aan het COA om een klachtenformulier. In dit formulier zet je in ieder geval een aantal dingen: - Je naam en adres. En de datum waarop je de brief schrijft. - Leg uit waarom je klaagt. - Zet ook de datum erbij van de gebeurtenis waarover je klaagt. - Zet je naam onderaan de brief. Stuur je klachtenbrief naar het COA. Als je het lastig vindt om een klachtenbrief te schrijven, kun je ook iemand van VluchtelingenWerk Nederland vragen om je te helpen.

Leg je klacht nog eens uit bij het COA

Je mag bij het COA je klacht uitleggen. De persoon over wie je klaagt, mag ook langskomen. De persoon mag uitleggen wat hij of zij vindt. Je kunt altijd vragen of iemand je wilt helpen. Bijvoorbeeld een buurvrouw, je juf van school of een kennis.

Binnen zes weken bericht

Binnen zes weken moet het COA antwoord geven. Het COA moet dan vertellen wat er met je klacht gebeurt. Met een goede reden mag het COA vier weken langer doen over een antwoord. Het COA moet dit wel aan je doorgeven.

Als je niet tevreden bent

Ben je niet tevreden met het antwoord van het COA? Of is er nog steeds niets veranderd? Dan kun je een nieuwe klacht indienen. Dit kun je doen bij de Nationale Ombudsman of de Kinderombudsman. De Nationale Ombudsman of de Kinderombudsman kijkt of het COA alles goed heeft gedaan.

Belangrijk om te weten:

Je kunt als kind officieel niet zelf klagen. Het is dus verstandig als één van je ouders of verzorgers je brief tekent. Het COA geeft je een bewijs als een klachtenbrief bezorgt. Dit heet een ontvangstbevestiging. Bewaar dit bewijs goed. De persoon over wie je klaagt, krijgt een kopie van je brief. Deze persoon behandelt je klacht niet. Dit doet iemand anders. Meer informatie over de COA Klachtenregeling voor bewoners en derden.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg