Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Gezondheid

Uitgeprocedeerd

Je bent uitgeprocedeerd. Je bent niet meer verzekerd. Als je ziek wordt, mag je wel naar het ziekenhuis. Mensen zonder verblijfsvergunning hebben nog steeds recht op medisch noodzakelijke zorg. Dit is zorg die je krijgt als je in levensgevaar bent. Maar ook hulp voor die hoofdpijn die je al weken hebt. Of voor je arm die al lang pijn doet. Het is alle zorg die je nodig hebt. Zodat jij je weer goed voelt. Dit staat in artikel 10 van de Vreemdelingenwet. Levensgevaar

Snel naar het ziekenhuis

Ben je in levensgevaar? Ga dan heel snel naar het ziekenhuis. Je mag naar elk ziekenhuis. Ga naar de afdeling Spoedeisende Hulp (Eerste Hulp). De spoedeisende hulp kan een groot deel van de kosten terugkrijgen. Ook als je niet verzekerd bent. 
Geen geld voor de rekening

Als je geen geld hebt

Kun je zelf de rekening betalen? De dokter of het ziekenhuis zal dat vragen.  Soms sturen ze een rekening naar je toe. Ze kunnen ook vragen, of je ouders elke maand een beetje willen betalen. Bijvoorbeeld elke maand 10 euro. Wat kun je doen als je geen geld hebt? Je kunt de rekening terugsturen. Zeg dat je hem niet kunt betalen. Veel mensen zonder verblijfsvergunning hebben geen geld. Ze niet mogen werken. En krijgen ook geen geld van de overheid. En toch gaan ze soms naar de dokter, apotheek of het ziekenhuis.  Zij kunnen bijna alle kosten terugkrijgen. Dit kan bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De dokter, apotheek of het ziekenhuis vult een formulier in. 

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg