Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Gezondheid

In het azc

Als je in een azc woont, kun je ziek worden. Dan mag je naar de dokter of het ziekenhuis. Je gaat dan naar de GC A ( Gezondheidscentrum Asielzoekers). Je kunt hen dag en nacht bellen. Hier werken ook tolken. Zij kunnen jouw verhaal vertalen. Dan kun je in je eigen taal praten. Er zijn ook afspraken over wat je moet betalen. Hier lees je precies hoe de zorg voor jullie is geregeld: Gezondheidscentrum Asielzoekers (GZA)

Naar de dokter

Als je ziek bent, ga je naar de dokter. De dokter geeft medicijnen. Of advies. Of hij stuurt je naar een specialist (deskundige). Of soms naar het ziekenhuis. Dit is ook zo als je in een azc woont. Je gaat dan naar het GZA (Gezondheidszorg Asielzoekers). Bij de GZA werken dokters die voor alle asielzoekers zorgen. Zij geven dezelfde zorg aan jou die alle Nederlanders ook krijgen. Kosten Als je in azc woont, betaal je niets voor de dokter, het ziekenhuis en over het algemeen voor jouw medicijnen. De dokter bepaalt dan wie jou verder gaat helpen. Er zijn door het GZA afspraken gemaakt met andere dokters en ziekenhuizen. Je kunt ook naar een andere dokter gaan. Je moet dan alleen wel zelf de kosten betalen. Soms betaal je dan veel geld. In het azc of in de buurt Soms zit het GZA in het azc. Soms zit het in de buurt. De GZA in de buurt hebben inloopspreekuren. Je kunt hier naartoe zonder afspraak. Je vertelt  aan de doktersassistent waarom je de dokter wil zien. Zij of hij helpt je dan verder. Je moet altijd je COA-zorgnummer meenemen. Soms is het spreekuur al voorbij. Of er is geen spreekuur die dag. Je kunt dan  bellen met de praktijklijn van GZA. Via dit telefoonnummer kun je de GZA altijd bellen. De dokter en doktersassistent werken hier. Zij kunnen helpen om een afspraak te maken. Dit gaat zo:
 • Je belt met de GZA Praktijklijn.  Het telefoonnummer van de Praktijklijn is: 088 112 2 112. Je zegt wat er is. Dit kan 24 uur per dag, elke dag van de week De GZA-medewerker vraagt om je COA-zorgnummer. Dit is het nummer dat op je zorgpas staat.
 • De doktersassistent helpt je met je vraag. Als het nodig is, maakt zij een afspraak voor je bij de dokter. Het kan soms de volgende dag zijn.  Soms is het minder dringend. Dan kan het later in de week. Soms helpt een verpleegkundige jou. Hij of zij werkt ook bij de dokter in de praktijk.
 • Het kost niets. Ook geen eigen bijdrage.
Geen Nederlands

Je spreekt niet zo goed Nederlands

Je wilt uitleggen waar je pijn hebt. Of waar je last van hebt. Dat is best moeilijk. Bij GZA kun je altijd via een tolk je verhaal vertellen. Een tolk is iemand die jouw eigen taal spreekt, maar ook goed Nederlands. De tolk luistert mee met het gesprek. Via de telefoon. De tolk legt jouw verhaal uit aan de dokter of verpleegkundige van GZA. En de tolk legt jou uit wat de dokter vertelt. Zo begrijp jij de dokter en de dokter begrijpt jou. Het COA betaalt de kosten voor de tolk.
Ontevreden, ik krijg geen afspraak bij de dokter

Ik krijg geen afspraak bij de dokter

Bij het GZA werken ook een doktersassistent en een verpleegkundige. Zij hebben een medische opleiding gedaan. Zij mogen bepaalde klachten behandelen. En ze overleggen elke dag met de dokter. Soms kunnen zij jou zelf helpen. Dan spreek je de dokter zelf niet. Dit is heel normaal in Nederland. Ook voor andere kinderen en mensen die in Nederland wonen. Ben je het hier niet mee eens? Vertel dit aan hen. Vraag waarom je de dokter niet mag spreken. Ben je daarna nog steeds niet tevreden? Dan kun je dit doen:
 • Zeg dat je zelf met de dokter wilt praten over je ziekte.
 • Ga naar het COA om je probleem uit te leggen. Zij kunnen contact opnemen met het GZA. En kunnen vragen waarom je geen afspraak bij de dokter hebt gehad.
 • Als dit niet helpt, kun je een klacht indienen bij het GZA. Hoe doe je dat:
 • Je vult een klachtenformulier in. Je vult deze gegevens in:
  • Je naam.
  • Je zorgnummer.
  • Het adres van het azc waar je woont. Met je telefoonnummer .En e-mailadres.
  • Heb je gegevens van een contactpersoon? Vul dit ook in. Dit kunnen je ouders zijn. Of iemand van VluchtelingenWerk.  Of een juf van school.
  • De datum en de tijd waarop je het GZA hebt gebeld. Of langs bent geweest.
  • Een uitleg van wat er is gebeurd en waarom je klaagt.Je kunt ook een e-mail sturen. Schrijf hierin waarover je klaagt. Of over wie je klaagt. Wanneer het gebeurde (datum en tijd). En met wie je contact had. Schrijf in de mail ook je zorgnummer. En het azc waar je woont (met je adres en telefoonnummer). Stuur je e-mail naar: klachten@gcasielzoekers.nl
  • Je kunt ook een klachtenformulier invullen op de website van het GZA: https://www.gzasielzoekers.nl/ikbenasielzoeker/overgza/klachten#/

Zelf naar een andere dokter

Je kunt ook zelf naar een andere dokter gaan. Als je snel medische hulp wilt. En als je denkt dat dit heel belangrijk is. Je moet dan alle kosten zelf betalen. Die kunnen soms best hoog zijn.

Klagen

Als dit allemaal niet helpt? Dan kan je een klacht indienen bij organisaties die onafhankelijk zijn van de dokter. Dit zijn de Geschillencommissie, het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, of de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Er is een overzicht van waar je kunt klagen. Op de website van Zorgbelang Nederland . Je kunt deze organisatie ook bellen. Je kunt vragen waar je het beste een klacht kunt indienen.
Ontevreden, ik ben niet tevreden over de dokter

Ik ben niet tevreden over de dokter

Je kunt ontevreden zijn over je dokter. Bijvoorbeeld omdat je lang moest wachten.Of omdat de dokter onbeleefd tegen je is geweest. In die gevallen kun je een klacht indienen. In de wet is geregeld dat jij en de dokter een afspraak hebben. De afspraak is, dat de dokter jou goed behandelt. De dokter doet er alles aan om je beter te maken. Jij geeft daarvoor toestemming. Je  betaalt de kosten van de operatie of behandeling (in jouw geval betaalt de verzekering de kosten). Dit staat in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Klagen door een brief te schrijven

Je wilt klagen. Je kunt de doktersassistente vragen hoe je een klacht kunt indienen. Of je kunt aan het COA vragen je te helpen. Dit moet je in elk geval doen:
 • Schrijf in een brief waarover je klaagt.
 • Zet ook de datum erin waarop je naar de dokter ging .
 • Zet in je brief je naam, handtekening en de datum van vandaag.

Klagen bij de klachtencommissie

Wil je liever geen klacht bij de dokter indienen? Je kunt ook een klacht sturen naar de klachtencommissie. Iedere dokter en ieder ziekenhuis heeft zo'n commissie.
Zorgpas verdwenen

Ik ben mijn zorgpas kwijt

Ik ben mijn zorgpas kwijt (pasje van de zorgverzekering, waarop jouw gegevens staan). Je kunt een nieuwe zorgpas vragen op de website van het RMA. Het GZA op locatie of een COA-medewerker kan helpen bij het invullen van het formulier. Jij ontvangt dan per post een nieuwe zorgpas.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg