Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Gezin en opvoeding

Recht op familie

Een kind heeft het recht om samen te wonen met de familie. Soms lukt dat niet. Dan heb je recht op hulp. Dat staat in wet. VN Kinderrechtenverdrag

De belangrijkste internationale wet voor kinderen is het VN Kinderrechtenverdrag. Hierin staan veel belangrijke rechten. Ze gaan over familie en opvoeding:

Artikel 5: je ouders moeten je opvoeden maar soms moet de overheid helpen

Je ouders zijn degenen die jou moeten opvoeden. Zij moeten ervoor zorgen dat je genoeg te eten krijgt. Dat je op tijd slaapt. En dat je gezond blijft. Kunnen je ouders dat niet? Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg geld hebben? Of te veel eigen problemen? Dan moet de overheid je ouders helpen.

Artikel 7: je hebt recht op een naam en nationaliteit

Direct na je geboorte moeten je ouders je inschrijven bij de gemeente. Ze krijgen daar ook een bewijs mee van je geboorte. Dat noemen ze een geboorteakte. Je ouders moeten je een naam geven. Dat staat allemaal in artikel 7. Je hebt ook het recht om een nationaliteit te krijgen. Daarin staat er ook nog in.

Artikel 8: je mag altijd jezelf blijven

Je verhuist naar een ander land. De mensen zijn daar anders. En gewoontes ook. Je mag altijd je eigen cultuur en gewoontes houden. Dat staat in artikel 8 van het Kinderrechtenverdrag.

Artikel 9 en artikel 10: bij allebei je ouders opgroeien

Alle kinderen hebben het recht om bij allebei de ouders op te groeien. Dat is soms lastig. Bijvoorbeeld als een van je ouders niet hier woont. Maar in het buitenland. Of als je ouders gescheiden zijn. Dan moeten je ouders heel erg hun best doen. Om te zorgen dat jij er weinig last van hebt. Zo min mogelijk.

Artikel 12: recht om te zeggen wat je ervan vindt

Er wordt soms een beslissing genomen. Over jou.  Je hebt altijd het recht om te zeggen wat je ervan vindt. Dit noemen ze je ‘vrijheid van meningsuiting’.

Artikel 14: recht op je eigen geloof

Meestal neem je het geloof over van je ouders. Als je dat niet wilt dan hoeft dat niet. Je hebt namelijk het recht om een eigen geloof te kiezen.

Artikel 19: recht op bescherming tegen kindermishandeling

Niemand mag jou mishandelen. Mishandelen kan zijn dat je thuis of op school geslagen wordt .Maar het kan ook zijn dat iemand je steeds uitscheldt. Of vervelende dingen tegen je zegt. Dat is allemaal verboden.

Artikel 26: recht op extra geld

In Nederland krijg je soms extra geld als je zelf te weinig hebt. Mensen die niet meer kunnen werken krijgen bijvoorbeeld een uitkering. Elke maand krijgen ze een geldbedrag van de overheid. Daarmee kunnen ze hun huur en eten betalen. Ouders in Nederland krijgen geld van de overheid voor hun kinderen. Met dit geld kunnen ouders kleren en eten kopen voor hun kinderen., Dit geld heet kinderbijslag.

Artikel 27: recht om goed en gezond op te groeien

Je hebt het recht om op te groeien op een manier die goed voor je is. Je huis moet bijvoorbeeld schoon en gezond zijn. Je moet genoeg eten en drinken krijgen. En je hebt recht op genoeg en warme kleding. Als je ouders dit niet kunnen regelen moet de overheid helpen. 
Wetten in Europa
Er is een belangrijke Europese regeling voor asielzoekers. Dat zijn afspraken die met deze landen samen hebben gemaakt. Daarin staan rechten over familie. En over opvoeding. De belangrijkste rechten zijn:
  • Gezinnen moeten bij elkaar blijven als ze in Nederland wonen. De overheid moet daar zoveel mogelijk voor zorgen
  • Kinderen moeten bij hun ouders wonen.
  • De plek waar asielzoekers wonen moet goed en gezond zijn. En alle asielzoekers moeten genoeg te eten en te drinken krijgen.
Dit staat in artikel 8, artikel 14 lid 3 en artikel 13 van de Europese richtlijn 2003/9/EG. Hierin zijn de minimumnormen voor opvang van asielzoekers vastgesteld.
Nederlandse wetten
Er zijn veel Nederlandse wetten. Daarin staan afspraken over familie. En over opvoeding. De belangrijkste wet over familie en opvoeding is De Jeugdwet. Dit zijn regels. Voor als je ouders je niet goed kunnen opvoeden. Je ouders moeten jou opvoeden, maar soms lukt dat niet. Je ouders hebben te veel eigen problemen. Of ze hebben heel andere regels dan de Nederlandse regels. Je ouders kunnen je verwaarlozen. Je krijgt dan bijvoorbeeld heel weinig te eten. Het kan ook zijn dat je ouders je mishandelen. Bijvoorbeeld door je te slaan. Of je uit te schelden. In Nederland mag geen geweld worden gebruiken bij het opvoeden van een kind. Dat is verboden. Ouders mogen hun kind bijvoorbeeld niet slaan als het niet luistert.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg