Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Gezin en opvoeding

Hulp bij opvoeding

Ouders kunnen problemen hebben. Bijvoorbeeld door stress.Of het moeilijke leven in een azc. Door gebeurtenissen van vroeger. En soms door de opvoeding. Kinderen worden in Nederland anders opgevoed. Anders dan ouders gewend zijn. Dit kan zorgen voor veel ruzie. Of zelfs mishandeling. Soms is dan hulp nodig. Die hulp kun je  krijgen van Jeugdzorg. Daar werken hulpverleners. Zij kunnen ouders helpen bij het opvoeden van hun kinderen. Jeugdzorg kan verschillende dingen doen. Ze kunnen vaak bij een gezin langskomen. Om te praten met de ouders en de kinderen. Of ze kunnen ouders en kinderen voor even apart laten wonen. Jeugdzorg

Ook voor jou

Alle kinderen die in Nederland wonen kunnen Jeugdzorg krijgen, dus ook asielzoekerskinderen. Soms vindt Jeugdzorg het beter dat kinderen een tijdje uit huis gaan. Dat kinderen een tijdje niet meer bij hun ouders mogen wonen. Ze gaan dan meestal naar pleegouders. Dit zijn gezinnen die een tijdje voor deze kinderen zorgen. Dit geldt voor kinderen in Nederland. Als je in een azc woont, ga je niet naar pleegouders. Maar naar een opvanghuis. In sommige situaties niet. Dan vindt Jeugdzorg het belangrijk dat je wel naar een pleegouder gaat.
Soort hulp

Deze hulp geeft Jeugdzorg

Jeugdzorg kan verschillende dingen doen:
  • Jeugdzorg kan vaak bij jullie langskomen. Om te praten met jou en je ouders. Jullie krijgen dan een gezinsvoogd. Deze persoon houdt in de gaten hoe het thuis gaat.
  • Jeugdzorg kan besluiten dat je voor een tijdje niet meer thuis mag wonen. Als het thuis echt niet goed gaat. Je gaat dan naar een huis waar meer kinderen tijdelijk wonen. Dit heet een opvanghuis.
  • Je kunt ook naar een pleeggezin gaan. Dat zijn gezinnen die een tijdje voor jou zorgen. En bij wie je in huis woont. Je wordt niet snel in een pleeggezin geplaatst. Soms wel. Als Jeugdzorg dit heel belangrijk vindt.
  • Jeugdzorg kan je ouders ook een opvoedcursus geven. Je ouders kunnen hier leren over opvoeden. En hoe ze jou moeten opvoeden.
  • Jij en/of je ouders kunnen ook therapie krijgen. Je gaat dan bijvoorbeeld naar een psycholoog of therapeut. Deze persoon helpt jullie bij het oplossen van de problemen.
De wet

VN Kinderrechtenverdrag

In het VN Kinderrechtenverdrag staan rechten van het kind. Elk kind heeft recht op zorg (artikel 24). En op een goede ontwikkeling. Dat staat in artikel 6. En kinderen mogen niet mishandeld worden. Dat staat in artikel 19. Wat als ouders hun kind niet meer goed kunnen opvoeden? Dan moet de overheid ouders helpen. Dat staat in artikel 5.

De Jeugdwet

  • Deze wet geldt ook voor vreemdelingen. Dat staat in artikel 1.3. Er zijn afspraken gemaakt over deze wet. Over kinderen onder de 18 jaar, zonder verblijfsvergunning. Deze kinderen kunnen wél hulp krijgen van Jeugdzorg. Dit staat in artikel 7 en 8 van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg.
Opvang

Vaak zelf betalen

Soms kunnen ouders overdag niet voor hun kinderen zorgen. Bijvoorbeeld als zij druk bezig zijn met andere dingen. Kinderen kunnen dan naar een kinderopvang. Dat is bijvoorbeeld een crèche. Of een plek waar je naartoe gaat na schooltijd. De overheid betaalt soms mee. Er is wel kinderopvang buiten het azc. Dit moeten ouders zelf betalen. De overheid betaalt niet mee. Daarvoor is een verblijfsvergunning nodig.
De Kindertelefoon
  Wil je praten over opvoeding? Chat dan met De Kindertelefoon. De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je chat met een getrainde vrijwilliger. Je kunt met ons chatten zonder dat je je naam vertelt. Je chat vertrouwelijk met ons. Dat betekent dat wij geen gegevens van jou doorgeven aan anderen. Onze openingstijden: elke dag van 11:00 tot 21:00 uur.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg