Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Gezin en opvoeding

Extra geld voor kinderen

In Nederland krijgen ouders geld om hun kinderen te verzorgen. Van de overheid. Dat geld heet 'kinderbijslag'. Met dit geld kunnen ouders eten, drinken en kleding voor hun kinderen kopen. Ouders van asielzoekerskinderen krijgen alleen kinderbijslag als jullie een verblijfsvergunning hebben. Kinderbijslag

Eerst verblijfsvergunning nodig

Jouw ouders krijgen geen kinderbijslag. Zij hebben daarvoor een verblijfsvergunning nodig. Als jullie een verblijfsvergunning hebben kunnen jouw ouders kinderbijslag aanvragen. Dit kan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Via deze website kunnen je ouders kinderbijslag aanvragen. Dit moeten jouw ouders meteen doen als jullie een verblijfsvergunning krijgen. Hoeveel geld jouw ouders krijgen hangt af van hoe oud jij en je broertjes en zusjes zijn. Jouw ouders krijgen alleen kinderbijslag voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Als jouw ouders een verblijfsvergunning hebben,  krijgen zij van het COA geen extra geld meer voor jou. Daarom is het belangrijk om meteen kinderbijslag aan te vragen.
Kindgebonden budget

Extra geld van de overheid

Sommige Nederlandse ouders krijgen kinderbijslag. En nog extra geld van de overheid. Dit heet het 'Kindgebonden budget'. Dat is voor ouders die heel weinig geld hebben om hun kinderen op te voeden. Ouders krijgen alleen Kindgebonden budget als ze kinderbijslag krijgen. Ouders zonder verblijfsvergunning  krijgen geen kinderbijslag. En ook geen Kindgebonden budget. Jouw ouders krijgen geld van het COA. Om elke week eten te kunnen kopen. En af en toe kleding. Dit staat in artikel 6 lid 2 van de Algemene Kinderbijslagwet

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg