Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Geld

Ziek zijn

Veel regelingen in Nederland gelden alleen voor mensen met een verblijfsvergunning. Als je geen verblijfsvergunning hebt, krijg je bijvoorbeeld geen pensioen en ook is het lastig om een bijstandsuitkering te krijgen. Er is wel een uitzondering gemaakt voor als je ziek bent. Iedereen, ook mensen zonder een verblijfsvergunning, mag naar een dokter of het ziekenhuis als dat nodig is. Ook als je de kosten daarvoor niet kunt betalen. Dat staat in artikel 10 van de Vreemdelingenwet. Verzekering: Asielzoekers zijn verzekerd voor ziektekosten

Alles over gezondheidszorg aan asielzoekers staat in de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Er staat bijvoorbeeld in welke zorg vergoed wordt, maar ook hoe het zit met de kosten. Je kunt daar bijvoorbeeld lezen op welke zorg je als asielzoeker recht hebt en wat je kunt doen als je zorg nodig hebt, maar die niet krijgt.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg