Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Geld

School

De basisschool en de middelbare school zijn in Nederland gratis voor alle kinderen tot 18 jaar. Ook voor je boeken hoef je niet te betalen. Er zijn soms wel andere kosten die je moet betalen, bijvoorbeeld als je op schoolreisje gaat of een dagje weg. Dat staat in artikel 23 van de Grondwet en in artikel 10 en artikel 18 van het Bekostigingsbesluit Wet op het Primair Onderwijs. Extra geld: Om je te helpen als je net in Nederland bent

Als je net in Nederland woont, moet je nog wennen aan de taal, de school en het leven in Nederland. De school kan geld krijgen van de overheid om jou wat extra hulp te geven. Hiervoor moeten je ouders een ouderverklaring invullen waarop ze schrijven welke opleiding ze zelf ooit hebben gevolgd. Je ouders vullen deze gegevens in:
 • je achternaam
 • je voornaam
 • je geboortedatum
 • je burgerservicenummer (BSN) of je vreemdelingennummer (V-nr)
Reiskosten: Het COA vergoedt deze soms
Soms ligt jouw school zo ver van het azc dat je er niet naartoe kunt fietsen. En sommige kinderen hebben hulp nodig om naar school te reizen, bijvoorbeeld omdat ze gehandicapt zijn. In dat soort gevallen komt er een busje dat je ophaalt en weer thuisbrengt. Of je ouders krijgen geld van het COA om zelf de kosten voor de reis naar school te betalen. Met dat geld kun je bijvoorbeeld met het openbaar vervoer naar school. Geld voor reiskosten aanvragen Je vult bij de infobalie van het COA een formulier in waarop je het adres van je school schrijft. Het COA geeft je dan geld of je krijgt een kaartje voor bijvoorbeeld de bus of trein. Als het COA de reiskosten niet vergoedt, kun je zelf naar de gemeente gaan en vragen of die de kosten voor je wil betalen. Dat doe je zo:
 • Ga naar de gemeente waar je woont en vraag bij de ingang bij welk loket je moet zijn om een reiskostenvergoeding naar school aan te vragen.
 • Je moet dan een formulier invullen waarop je schrijft waar je woont en waar je naartoe moet reizen.
 • De gemeente vraagt om een bewijs dat je staat ingeschreven bij je school. Dit bewijs kun je vragen bij de schooladministratie.
 • Je krijgt nu geld voor de reiskosten, of er komt een busje dat je elke dag naar school brengt en weer ophaalt.
Schoolreisje op pad met je klas
Een paar keer per jaar doe je iets leuks met je klas. Bijvoorbeeld een schoolreisje of een dagje naar een museum. Daarvoor betalen je ouders de school wat geld, dat heet een 'vrijwillige ouderbijdrage'. Het kan zijn dat je ouders hiervoor geen geld hebben. Dan is het belangrijk om te weten dat je ouders niet verplicht zijn om dit geld te betalen. Als ze niet betalen, kan het gebeuren dat de school zegt dat je dan niet mee mag met het uitje of schoolreisje. Om te zorgen dat je toch mee kunt, zijn er verschillende oplossingen:
 • Een spaarpotje van de school: de meeste scholen hebben een spaarpotje met geld voor noodgevallen. Zo kun je toch mee met het uitje.
 • Stichting Leergeld. Dit is een organisatie die kinderen helpt van wie de ouders weinig geld hebben. Ze betalen bijvoorbeeld de kosten voor een schoolkamp of dagje weg.
Studiefinanciering: Alleen met verblijfsvergunning
Studenten die achttien jaar of ouder zijn en voltijds studeren aan een mbo, hbo of universiteit krijgen studiefinanciering van de overheid en een ov-kaart om gratis of met korting te reizen met het openbaar vervoer (bus, trein, tram, metro, boot). Asielzoekerskinderen krijgen geen studiefinanciering of ov-kaart. Voor studiefinanciering moet je namelijk een verblijfsvergunning hebben. Heel soms kun je toch studiefinanciering krijgen als je nog geen verblijfsvergunning hebt. Vul daarvoor het nationaliteitenschema van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in. Leerlingen die aan een opleiding begonnen zijn voor hun 18e jaar, mogen deze ook afmaken met behoud van de vergoeding van het COA.
Schoolboeken gratis van de school
Je hoeft niet te betalen voor je schoolboeken op de basisschool of middelbare school. Een school krijgt geld van de overheid voor elke leerling die is ingeschreven op school. Met dat geld koopt de school de lesboeken. Omdat ook asielzoekerskinderen zich kunnen inschrijven op een school, krijgt een school voor hen geld van de overheid. Een mbo-school krijgt boekengeld van het COA. Boeken die je nodig hebt voor een hbo-, of universitaire opleiding moet je wel zelf betalen. Hier lees je wat je kunt doen als je geen geld hebt om boeken te kopen.
Als je geen geld hebt voor school
Als je in een azc woont, krijg je elke week leefgeld. Dat is meestal niet genoeg om ook nog allerlei extra’s van te kopen. Het kan dus gebeuren dat je geen geld hebt om bijvoorbeeld schriften of pennen te kopen, geen geld hebt voor een schoolreisje, of geen geld hebt om je opleiding te betalen als je ouder bent dan 18 jaar. Je kunt dan aan twee fondsen vragen om je te helpen: Stichting UAF en Stichting Leergeld. Stichting UAF Deze stichting helpt vluchtelingen en asielzoekers bij het volgen van een opleiding aan een mbo, hbo of universiteit. Het UAF geeft begeleiding tijdens je opleiding, maar kan je ook geld geven als dat nodig is. Je kunt het UAF inschakelen als je:
 • Asiel hebt aangevraagd in Nederland, of korter dan acht jaar een asielvergunning hebt.
 • Een opleiding wilt volgen op mbo-niveau (niveau 3 of niveau 4), hbo-niveau, of op de universiteit.
Lees meer over de voorwaarden van het UAF en hoe je je kunt aanmelden. Het UAF heeft een lange wachtlijst. Het is dus verstandig om je op tijd aan te melden. Stichting Leergeld Deze stichting helpt kinderen van wie de ouders weinig geld hebben. Ze betalen de kosten van dingen die je op school doet (bijvoorbeeld een schoolkamp of dagje uit), maar ook dingen die je na schooltijd doet (bijvoorbeeld pianoles of zwemles). Stichting Leergeld kan ook asielzoekerskinderen helpen. Je ouders kunnen een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld, maar je kunt ook iemand uit de buurt, of een juf of meester vragen om je hierbij te helpen.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg