Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Geld

Recht op geld

Elk kind heeft recht op eten, drinken en een dak boven zijn of haar hoofd. Maar dat moet je dan wel kunnen betalen. In de wet staat op verschillende plekken iets over geld. VN Kinderrechtenverdrag: Het belangrijkste verdrag voor kinderen

Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties (VN) is het belangrijkste verdrag voor kinderen. In het verdrag lees je waarop elk kind recht heeft. Nederland moet zich aan deze rechten houden. In het VN Kinderrechtenverdrag kun in je sommige artikelen iets over geld lezen. Bijvoorbeeld in artikel 27. Daarin staat dat elk kind recht heeft op een 'passende levensstandaard'. Dat betekent dat je een dak boven je hoofd moet hebben en genoeg eten en drinken. Je moet natuurlijk wel genoeg geld hebben om dat huis, eten en drinken te kunnen betalen.
Europese regels: Zo zit het in Europa
Alle Europese landen hebben afgesproken dat in elk land ongeveer dezelfde regels gelden voor asielzoekers. Die regels staan in de 'Europese Richtlijn over de opvang van asielzoekers'. Over geld staat daarin het volgende:
  • Asielzoekers krijgen een dak boven hun hoofd (opvang) als zij een asielverzoek indienen. Meestal krijgen asielzoekers opvang in een azc, maar het gebeurt in sommige landen ook wel eens dat asielzoekers geld krijgen om zelf een huis te huren (artikel 13).
  • Als je zelf genoeg geld hebt, moet je meebetalen aan de kosten van de opvang (artikel 13).
  • Asielzoekers mogen werken, maar er zijn wel veel regels voor hoe vaak en wanneer je mag werken (artikel 11).
De Nederlandse wet: Dit zegt de Nederlandse wet
Als het gaat over geld, is voor asielzoekers de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen(Rva 2005) belangrijk. De belangrijkste dingen die asielzoekers krijgen:
  • Onderdak: meestal in een azc.
  • Eten en kleding: elke week krijgen asielzoekers geld om daarmee eten en kleding te kopen. In sommige azc’s kun je niet zelf koken, maar krijg je eten.
  • Reizen: een kaartje om met het openbaar vervoer (bijvoorbeeld bus, trein, tram) naar je advocaat te reizen, of naar een dokter.
  • Medische zorg: een verzekering tegen ziekte (als je ziek wordt, betaalt de verzekering de kosten aan bijvoorbeeld het ziekenhuis of de dokter).
  • Schade: een verzekering voor als je per ongeluk iets stuk maakt (dit noem je een 'wettelijke aansprakelijkheidsverzekering').
Dit staat allemaal in artikel 9 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva 2019).
 

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg