Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Colofon

Colofon

Graag bedanken wij iedereen die aan deze website meegewerkt heeft! Kinderen In de eerste plaats zijn dat de kinderen in de azc's zelf, die tekeningen, foto's, tips en allerlei andere relevante informatie aan ons gegeven hebben. Ook zijn we hen heel dankbaar voor het meedenken over de inhoud en de vormgeving tijdens de test-sessies in meer dan tien azc's. Een 13-jarig meisje uit Burundi: “Ik ga zeker nog vaker op de site kijken, want ik wil meer weten over kinderrechten.” Centraal Orgaan opvang asielzoekers Veel dank ook aan de medewerkers van het COA, op het landelijk bureau en in alle azc's, die ons input gaven over regelingen en allerlei voor kinderen interessante lokale informatie verzamelden. Ook zijn veel van de foto's op deze website afkomstig van het COA. Partners en professionals Natuurlijk zijn daar ook alle samenwerkende organisaties en professionals die op de website zelf terug te vinden zijn, die bijdragen leverden en teksten op juistheid gecontroleerd hebben. Ontwerp, bouw, eindredactie en fotografie De site werd met veel passie en creativiteit vormgegeven door Eveline den Heijer - www.studiotint.nl en met precisie en toewijding in elkaar gebouwd door Diederik Stenvers - www.stenversonline.nl. Margot de Graaff - www.allesklikt.nl, toonde zich een zeer flexibele eindredacteur. Fotografen Rose Ieneke van Kalsbeek - www.vankalsbeek.com en Soraya Ebrahimi - www.soraya-ebrahimi.com verzorgden de portretten van respectievelijk de professionals en de activiteiten van Stichting de Vrolijkheid. UNICEF Jill Stein heeft als stagiaire bij UNICEF heel wat uren besteed aan het plaatsen van beeldmateriaal. Verder waren er diverse medewerkers van UNICEF die zich tot 1 oktober 2015 vanuit hun expertise in hebben gezet. In samenwerking met Karin Kloosterboer, coordinator vanuit UNICEF, zorgde webmanager Mijntje van Kemenade voor de algehele projectleiding. Communicatieadviseur Tessel in 't Veld was verantwoordelijk voor de webredactie. De Kindertelefoon De Kindertelefoon heeft vanaf de lancering van de website diverse bijdragen geleverd, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een chatfunctie op deze site en het bijdragen aan deskundigheidsbevordering op het gebied van gespreksvoering met kinderen voor vrijwilligers op diverse azc's. Per 1 oktober 2015 zijn daarnaast ook de taken die Unicef rondom de website uitvoerde overgenomen door De Kindertelefoon. De redactie van de website, het webmanagement en de communicatie rondom de website zijn nu in handen van De Kindertelefoon. Contact is mogelijk via info@tell-me.nl.

Onderwerpen

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg