Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Aankomst in Nederland

Aankomst in Nederland

Als je voor het eerst in Nederland komt en asiel wilt aanvragen, gebeuren er veel dingen. Hier lees je in drie stappen wat er gebeurt.

Stap 1: De Centrale Ontvangst Locatie (COL)

 
Als je in Nederland voor de eerste keer asiel wilt aanvragen, moet je je melden bij een aanmeldcentrum. Kom je met het vliegtuig, dan meld je je op Schiphol, kom je over land (bijvoorbeeld met de trein of een auto) dan meld je je in Ter Apel.

Nadat je hebt gezegd dat je asiel wilt aanvragen, kom je in een Centrale Ontvangst Locatie (COL). Dat is een plek waar het volgende gebeurt:  

 • De Vreemdelingenpolitie schrijft op wie je bent en waar je vandaan komt (je identiteit). Dat doen ze door in je paspoort te kijken en in de computer op te zoeken of je naam voorkomt in een Europees computersysteem. Ze kunnen dan zien of je in een ander Europees land bent geweest, voordat je in Nederland kwam.
 • De Vreemdelingenpolitie maakt vingerafdrukken. Daarvoor moet je je hand op een apparaat houden. De computer maakt dan een foto van je vinger en slaat je vingerafdruk op in de computer.
 • Je bagage wordt opengemaakt en doorzocht.
 • Ze onderzoeken je kleding en voelen in je zakken. Dit heet 'fouilleren'.
 • Op de COL onderzoeken ze of je de ziekte tuberculose (tbc) hebt. Dat is een longziekte die besmettelijk is, waardoor je andere mensen makkelijk ziek maakt als je zelf deze ziekte hebt
 • Je krijgt een pakketje met bijvoorbeeld een deken, een tandenborstel en een schone onderbroek.
 • Als je zelf niet genoeg (warme) kleren hebt, kun je gratis kleren en schoenen uitkiezen in de kledingwinkel op de COL.
 • Je krijgt drie keer per dag eten.
 • Je krijgt opvang in een kamer op de COL. Op de gang zijn douches en toiletten, die deel je met de andere bewoners.
 • Voor kleine kinderen is er een speelruimte.
 • Het verblijf in de COL duurt één of twee dagen, maar soms langer.

Tbc-onderzoek
Een tbc-onderzoek is niet eng en doet ook geen pijn. Bij een tbc-onderzoek maakt iemand van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) een foto van je longen.

 • Je moet je bovenkleding uittrekken, zodat je bovenlijf bloot is. Je broek mag je wel aanhouden.
 • Je staat voor een groot apparaat dat als het ware door je lichaam heen kan kijken. Dit heet een 'röntgenapparaat'.
 • Het apparaat maakt een foto van je longen.
 • Je ouders mogen al die tijd bij je blijven.
Stap 2De Proces Opvang Locatie (POL)
Als de Vreemdelingenpolitie je identiteit weet en je vingerafdrukken heeft afgenomen, brengen ze jou en je familie naar een Proces Opvang Locatie (POL).

Er zijn POL’s in Ter Apel, Wageningen, Gilze en Arnhem. Er is een speciale POL voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Oisterwijk en Wageningen. Daar begint je echte asielaanvraag, maar eerst krijg je zes dagen vrij om wat uit te rusten en je voor te bereiden op de procedure. Dit heet de 'rust- en voorbereidingstermijn'. 

Na zes dagen (of langer als dat nodig is) begint de Algemene Asielprocedure. Die procedure duurt maximaal acht dagen.

Dag 1: indienen asielverzoek en eerste gehoor
De asielprocedure start bij het indienen van het asielverzoek. Als je jonger dan vijftien jaar bent, kunnen je ouders de asielaanvraag namens jou indienen. Als je 15 jaar of ouder bent, moet je de asielaanvraag zelf indienen. 

Na het indienen van de asielaanvraag, krijg je een gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt bijvoorbeeld je naam en je geboortedatum, je nationaliteit en hoe je precies naar Nederland bent gereisd. Dit heet het 'eerste gehoor'.

De IND maakt een verslag van het gesprek. Jij en je ouders krijgen een kopie van het verslag.

Dag 2:
overleg met een advocaat
Op de tweede dag kunnen je ouders overleggen met een advocaat. Elke asielzoeker krijgt een advocaat toegewezen. Hier hoef je niets voor te betalen. 

Je ouders kijken met de advocaat of de informatie uit het eerste gehoor klopt (staan jullie namen goed geschreven, enzovoort). Samen met de advocaat bereiden zij het gesprek van de volgende dag voor. Daarin vertellen ze waarom jullie gevlucht zijn.

Dag 3: 'nader gehoor'
Op de derde dag krijgen je ouders een 'nader gehoor'. Dat is een gesprek waarin je ouders de IND mogen vertellen waarom jullie gevlucht zijn. 

Als ze dat fijn vinden, kan een medewerker van VluchtelingenWerk Nederland hierbij aanwezig zijn en controleren of het gesprek goed verloopt. Ze moeten hier wel om vragen.

Dag 4: verslag
Vandaag krijgen je ouders een verslag van het 'nader gehoor'. Als er dingen niet kloppen kunnen je ouders dit, samen met de advocaat, veranderen.

Dag 5: 'voornemen'
Op de vijfde dag beslist de IND over jullie asielverzoek: afwijzen of toewijzen. Dit is nog niet de echte beslissing, maar een voorlopige beslissing. Dat heet een 'voornemen'.

Dag 6: reactie mogelijk
Uiterlijk vandaag kunnen je ouders en de advocaat laten weten wat jullie vinden van het voorlopige voornemen. Als de IND bijvoorbeeld beslist om jullie asielverzoek af te wijzen, kunnen je ouders uitleggen waarom jullie het daar niet mee eens zijn.

Dag 7 en dag 8:
definitieve besliissing
Uiterlijk op dag 8 neemt de IND een definitieve beslissing. 

De IND kan twee beslissingen nemen:

 1. Het is duidelijk genoeg. Jullie horen binnen een paar dagen of jullie een asielvergunning krijgen of niet.

  of:
 2. Er is meer tijd nodig. In dat geval komen jullie in de 'verlengde asielprocedure'. Deze procedure duurt maximaal zes maanden. Je verhuist dan naar een asielzoekerscentrum (azc), zie stap 3.
Stap 3Overplaatsing
Je wordt overgeplaatst naar een azc. Als de IND meer tijd nodig heeft om te oordelen over jullie asielverzoek, verhuis je naar een asielzoekerscentrum (azc). Daar wacht je tot de IND een beslissing heeft genomen. Jullie komen dan in de verlengde asielprocedure.

Na maximaal zes maanden moet de IND een beslissing hebben genomen over jullie asielverzoek. Het kan zijn dat jullie een verblijfsvergunning krijgen, maar het kan ook dat de IND beslist dat jullie asielverzoek wordt afgewezen.

Onderwerpen

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg