Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Land

Rusland

Rusland (officieel de Russische Federatie) is een gigantisch groot land. Het ligt deels in Europa en deels in Azië.

Rusland is het grootste land ter wereld en meer dan vierhonderd keer zo groot als Nederland.

Er wonen bijna negen keer zoveel mensen als in Nederland: meer dan 142 miljoen.

De hoofdstad van Rusland is Moskou.

Russisch is de enige officiële staatstaal, maar er zijn 160 bevolkingsgroepen die samen wel honderd andere talen spreken.
Leuke weetjes

Als je iets koopt in Rusland betaal je met de Russische ‘roebel’. Het Baikalmeer in Siberië is bijna even groot als België, en is het diepste meer op aarde.

De Russische literatuur is heel bekend en populair bij veel mensen. Bekende schrijvers zijn onder meer Tolstoj, Dostojevski en Tsjechov. Hun boeken worden nog altijd heel veel gelezen.

De vlag van Rusland heeft drie horizontale strepen: een witte, een blauwe en een rode.

Geloof
Lang niet iedereen in Rusland heeft een geloof. Dat komt waarschijnlijk doordat het hebben van een geloof verboden was tijdens de periode waarin Rusland tot de Sovjet-Unie behoorde (tot 1991). De meeste mensen in Rusland die een geloof hebben zijn Russisch Orthodox (zo’n 15 tot 20 % van de mensen). Een andere grote groep is moslim (10 tot 15 %). Een klein deel van de bevolking is christen (maar zo’n 2 %).
Geschiedenis
Rusland is lang een communistisch land geweest. Het communisme is een politieke en economische leer, waarbij de mensen geen eigendom hebben maar alles eigendom is van de staat. Er is volgens dit systeem geen verschil tussen arm en rijk. Dat klinkt mooi, maar in werkelijkheid waren er in Rusland in de tijd van het communisme ook rijke en arme mensen.

De bekendste presidenten uit die tijd zijn Vladimir Lenin en Josef Stalin. Rusland hoorde toen bij de Sovjet-Unie, dat was een groot land dat bestond uit allemaal kleine landen. Onder president Michael Gorbatsjov viel de Sovjet-Unie uit elkaar en werd Rusland weer een zelfstandig land.

Politiek
Van 2000 tot 2008 en sinds 2012 is Vladimir Poetin de president van Rusland. Poetin wordt door zijn politieke tegenstanders als dictator gezien. Dit komt omdat er in Rusland geen persvrijheid is. Bovendien treedt hij erg hard op tegen betogingen en opstanden van mensen die tegen zijn regering zijn. Hij krijgt ook veel kritiek omdat hij niets doet tegen de corruptie en de grote armoede in het land.

Bij veel andere Russen is Poetin juist weer heel populair, omdat hij in Rusland heeft gezorgd voor stabiliteit, welvaart en zelfrespect.
Hoewel er geen oorlog is in Rusland, is het er lang niet overal veilig. Vooral voor mensen die bij een minderheidsgroep horen is het leven moeilijk. Zij worden gediscrimineerd en krijgen regelmatig met geweld te maken. Er leven dan ook veel asielzoekers uit Rusland in Nederland.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg