NIEUWS

STIJGING GESPREKKEN DIGITAAL PESTEN BIJ DE KINDERTELEFOON

17 september 2020

Van 21 t/m 25 september 2020 is het de Week tegen Pesten. Pesten is van alle generaties, als  volwassene leer je hiermee om te gaan of zoek je hulp. Voor jongeren is dit vaak veel lastiger. Waar het pesten vroeger vooral op het schoolplein gebeurde, ziet De Kindertelefoon dat gesprekken steeds vaker over digitaal pesten gaan. Toen de scholen afgelopen april en mei gesloten waren als gevolg van de coronacrisis, registreerde De Kindertelefoon aanzienlijk meer gesprekken over digitaal pesten: 16,9% in april 2020 ten opzichte van 3,7% in april 2019 en 11,2% in mei 2020 vergeleken met 3,7% van diezelfde maand in 2019. Pesten begint vaak op het schoolplein en gaat vervolgens digitaal verder. De Kindertelefoon trapt de Week tegen Pesten af met de start van de campagne ‘Hoe gaat het met jou vandaag?’ waarin vooral de herkenning voor jongeren zichtbaar wordt gemaakt. Je bent niet alleen, praat erover in je omgeving en je bent altijd welkom bij De Kindertelefoon.


Forse stijging gesprekken digitaal pesten
De Kindertelefoon registreerde aanzienlijk meer gesprekken over digitaal pesten tijdens de coronacrisis. Zo gingen de gesprekken over pesten in april in 16,9% van de gevallen over digitaal pesten, vergeleken met 3,7% in diezelfde maand het jaar ervoor. In mei 2020 gingen 11,2% van de gesprekken over pesten over digitaal pesten, dit in tegenstelling tot 3,7% in mei 2019. Ook in de zomervakantie lag dit percentage hoger dan vorig jaar. Digitaal pesten kun je niet los zien van het traditionele pesten. Pesten begint vaak op het schoolplein en gaat dan online verder. De stijging is te verklaren door het feit dat jongeren niet op school waren en meer thuis moesten blijven, waardoor hun leven zich ook meer online afspeelde. Een aantal jongeren gaf daarnaast aan
op te zien tegen het moment dat de scholen weer open zouden gaan, omdat het pesten dan ook daar weer zou beginnen.


Praten helpt, start preventie
Praten helpt, deze geijkte uitspraak helpt ook voor het onderwerp (digitaal) pesten. Jongeren durven niet altijd om hulp te vragen, want wat als niemand je gelooft of als je bang bent zelf de schuld te krijgen? Nu veel jongeren elkaar tijdens de schoolsluiting en vakantieperiode lang niet hebben gezien, stimuleert de Week tegen Pesten om in de klas en thuis te bespreken hoe je met elkaar om wilt gaan.


Roline de Wilde, bestuurder van De Kindertelefoon: “Jongeren kunnen om van alles gepest worden, uiterlijk, schoolprestaties, afkomst, geloof, geaardheid noem maar op. Vaak in iets waarin ze ‘anders’ zijn dan de jongeren in hun omgeving. Veelal worden ze dus gepest door andere jongeren die ze kennen van school of uit de klas en soms zelfs door vrienden. In het laatste geval wordt dit vaak door vrienden weggewuifd als een grapje. Echter kan dit voor het kind zo helemaal niet aanvoelen. Leerkrachten kunnen preventief het gesprek aangaan ‘hoe gaan wij ons (digitaal) gedragen tegenover elkaar’, signaleren en kinderen doorverwijzen naar De Kindertelefoon, waar ze altijd terecht kunnen.”


Gevolgen pesten
Digitaal pesten of cyberpesten kan gezien worden als erger dan de traditionele vormen van pesten. Een groter publiek kan het zien, er bestaat een kans dat het 24 uur per dag doorgaat, de inhoud kan moeilijker worden verwijderd en soms is de afzender onduidelijk. Professor Heidi Vandebosch heeft onderzoek gedaan naar pesten bij jongeren: “Het ergste is wanneer traditioneel en digitaal pesten samen komen en dat gebeurt vaak. Het kan tot gevolg hebben dat jongeren klachten gaan krijgen als stress, depressie of angst. Voor ouders is het belangrijk dat ze hun betrokkenheid tonen over wat online gebeurt en samen met hun kind te bespreken wat je wel en niet kan doen online. Ga het daarbij niet voor het kind oplossen, omdat het kind zich dan nog machtelozer gaat voelen, maar juist samen in overleg om tot een oplossing te komen. Dit is niet altijd makkelijk, vaak moet je meerdere oplossingen uitproberen en achteraf toetsen bij het kind hoe de situatie nu is.”


Campagne over pesten: ‘Hoe gaat het met jou vandaag?’
Op maandag 21 september lanceert De Kindertelefoon een nieuwe campagne. Deze campagne brengt het thema pesten onder de aandacht en laat jongeren zien dat ze niet de enige zijn die hier – in welke vorm dan ook – weleens mee te maken hebben. Het belang om erover te praten staat centraal en als dat niet gaat in de eigen omgeving, dan biedt De Kindertelefoon een luisterend oor via telefoon, chat of bij leeftijdsgenoten op het forum. De campagne speelt zich – gedurende twee weken – af op Instagram, met name middels Stories. Daarnaast is er een speciale themapagina op de website van De Kindertelefoon, die meer informatie geeft over het thema. Pestweb.nl, expert op het gebied van pesten, legt o.a. uit wat het verschil is tussen plagen en pesten.


Over de Week Tegen Pesten
De Week Tegen Pesten vindt plaats van 21 t/m 25 september en wordt georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Deze week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. Dit jaar is het motto ‘Samen aan zet’. Leerkrachten worden gestimuleerd om samen met leerlingen in de Week Tegen Pesten stappen te zetten naar een positieve en veilige sfeer in de groep. Nu iedereen elkaar een tijd niet heeft gezien, is het belangrijk om weer (nieuwe) normen te stellen en in de klas te bespreken hoe je met elkaar wilt omgaan. Meer informatie: www.weektegenpesten.nl


Over De Kindertelefoon
De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar jongeren van 8 tot 18 jaar gratis en vertrouwelijk kunnen praten over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken in hun eigen omgeving. Speciaal opgeleide vrijwilligers voeren gesprekken via telefoon en chat. Ook heeft De Kindertelefoon een zeer drukbezocht forum waar kinderen en jongeren elkaar, op een veilige plek, kunnen helpen.

Hé, welkom!

We plaatsen cookies om de website goed te laten werken én te verbeteren, niet om jou te volgen. Meer weten? Klik hier.