Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Privacy

De Kindertelefoon is vanaf 1 januari 2015 een zelfstandige stichting, met een Landelijk Bureau in Utrecht en 7 decentrale locaties in Nederland.

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij te horen krijgen aan de telefoon of te lezen bij de chat, mogen zij niet bespreken met mensen van buiten De Kindertelefoon. Wanneer zij een kind doorverwijzen doen ze dat alleen op verzoek van of met uitdrukkelijke toestemming van het kind zelf. Medewerkers gaan niet in op verzoeken van kinderen en jongeren om hen te bellen, te mailen of te schrijven.

Gevoerde chatgesprekken worden bewaard. Ze kunnen bekeken worden door de medewerker die het gesprek heeft gevoerd en zijn/haar leidinggevende om ervan te kunnen leren. Ook worden chatgesprekken bewaard ten behoeve van onderzoek, zoals trend analyses en diepte studie op bepaalde onderwerpen. Er worden geen persoonsgegevens bewaard anders dan de nickname, leeftijd en de cijfers van de postcode.

Registratie

De Kindertelefoon volgt en registreert wat er leeft in de wereld van kinderen en jongeren. Zo houden we bij over welke onderwerpen gebeld of gechat wordt en wat bijvoorbeeld de leeftijd en het geslacht van de beller of chatter is. De registratie van dit soort gegevens gebruiken we om een beeld te krijgen van kinderen uit een bepaalde leeftijdcategorie die met ons chatten of bellen, over welke onderwerpen en uit welke regio. Alle gegevens die genoteerd worden zijn natuurlijk anoniem: ze zijn niet terug te leiden naar specifieke kinderen of jongeren. De Kindertelefoon werkt hierbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

het begint bij luisteren

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Elke dag van 11.00-20.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-20.00 uur

Verberg