Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Disclaimer

Medewerkers van De Kindertelefoon hebben een uitgebreide training gehad en worden begeleid in hun werk. Zij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk te helpen aan de telefoon, met de chat en de overige informatie op deze website. Toch blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en de acties die je neemt.

De Kindertelefoon gaat zeer zorgvuldig te werk bij het samenstellen van deze website. Wij doen er alles aan om te zorgen dat alle kinderen met vragen en problemen door ons geholpen worden. Wij kunnen echter niet garanderen dat ieder kind direct geholpen wordt en dat ieder gesprek zonder storing verloopt. Maak je gebruik van de chat, dan ben je met een medewerker van De Kindertelefoon in gesprek. We doen alleen 1 op 1 chatgesprekken. Wij hebben de chat zo goed mogelijk beveiligd om te voorkomen dat anderen het gesprek kunnen “inzien”. Wij kunnen dit echter nooit voor 100% garanderen.

Deze site bevat verbindingen met andere websites. Daarnaast worden vanuit andere sites links gelegd naar deze site. De Kindertelefoon is niet verantwoordelijk voor de informatie op- of het gebruik van deze andere sites.

Bij inzending van jouw reactie op het forum of bij help elkaar stem je er uitdrukkelijk mee in dat De Kindertelefoon jouw ingezonden bericht kan en mag gebruiken in een boek, krant, tijdschrift, brochure, flyers, affiches, tentoonstelling, ander drukwerk of enige commerciële uiting of website van De Kindertelefoon en dit onbeperkt in tijd. De Kindertelefoon gebruikt de inzendingen van jou anoniem: ze zijn niet terug te leiden naar specifieke jongeren. De Kindertelefoon correspondeert niet met jongeren over het al dan niet plaatsen van bijdragen op de diverse rubrieken. Wil je meer weten? Kijk dan bij onze privacystatements.

De rubriek Help Elkaar op deze site is een plek waar jongeren elkaar kunnen informeren, adviseren en ondersteunen over uiteenlopende onderwerpen. Voordat een bericht zichtbaar is op de site controleert de Kindertelefoon of je je hebt gehouden aan de huisregels. De Kindertelefoon kan een bericht weigeren of aanpassen. De Kindertelefoon gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens en speelt jouw gegevens niet door aan anderen. Wil je meer weten? Kijk dan bij onze privacystatements.

Alle informatie op deze website is eigendom van De Kindertelefoon. Overname is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het Landelijk Bureau De Kindertelefoon.

het begint bij luisteren

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg