Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat

Wat doet De Kindertelefoon?

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten. Word je gepest, heb je problemen thuis, een vraag over verliefdheid of verkering, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen of chatten met De Kindertelefoon. Natuurlijk kun je ook eerst bij de verschillende artikelen voor kinderen en jongeren op onze site kijken. Misschien kun je daar je antwoord vinden.

Hoe kun je ons bereiken?

Kun je op de website of het forum geen antwoord vinden of wil je graag een vrijwilliger van De Kindertelefoon spreken dan kun je ons bereiken door te bellen of te chatten.

Bel 0800-0432 (gratis) of chat met ons

Chatten en bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 11 tot 8 uur en in het weekend en op feestdagen van 14 tot 20 uur.

Op de website kun je altijd terecht. Als je tussen 8 en 13 jaar bent kunt berichten achterlaten bij Gedichten, Help Elkaar, Droomkussen of de Klaagmuur. Als je tussen 13 en 18 jaar bent kun je berichten plaatsen op het forum, bij Gedichten of in de Shout Out.

Respect

De Kindertelefoon vindt respect voor kinderen heel belangrijk. Ieder kind moet namelijk kunnen praten over een probleem. Maar wij vragen van kinderen om ook respectvol met ons om te gaan. Het is niet de bedoeling De Kindertelefoon te gebruiken voor verveling, prankcalls, ongein of gescheld. Daarmee hou je een lijn bezet voor kinderen die wel een serieuze vraag of probleem hebben.

Anoniem

Als je met De Kindertelefoon belt of chat hoef je niet je echte naam te zeggen, want De Kindertelefoon is anoniem. Ook vertellen wij nooit iets door aan anderen. Als je in nood zit zullen we je in contact brengen met iemand die jou verder kan helpen. Bijvoorbeeld iemand van een Veilig Thuisregio. Dat doen we alleen als jij dat wilt en daar toestemming voor geeft. De vrijwilligers van De Kindertelefoon komen niet naar jou toe en zullen ook nooit zomaar contact met je opnemen. Jij bepaalt of je contact wilt.

Missie en visie van De Kindertelefoon

De missie van De Kindertelefoon is om ieder kind de mogelijkheid te bieden om in vertrouwen te kunnen praten over een probleem. Stichting De Kindertelefoon ziet kinderen als zelfstandige individuen die in staat zijn zelf oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen en deze uit te voeren. Deze visie is één van de uitgangspunten van de werkwijze voor de Kindertelefoon. Hiermee geeft De Kindertelefoon concreet invulling aan het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, in het bijzonder artikel 12 (het recht om gehoord te worden) en artikel 13 (vrijheid van meningsuiting).

het begint bij luisteren

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Elke dag van 11.00-20.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-20.00 uur

Verberg