Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Over ons

De missie van De Kindertelefoon is om ieder kind de mogelijkheid te bieden om in vertrouwen te kunnen praten over een probleem. Stichting De Kindertelefoon ziet kinderen als zelfstandige individuen die in staat zijn zelf oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen en deze uit te voeren. Deze visie is één van de uitgangspunten van de werkwijze voor de Kindertelefoon. Hiermee geeft De Kindertelefoon concreet invulling aan het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, in het bijzonder artikel 12 (het recht om gehoord te worden) en artikel 13 (vrijheid van meningsuiting).

Child Helpline International
De Kindertelefoon is lid van Child Helpline International. CHI is de overkoepelende organisatie van alle kinderhelplijnen in de wereld. Het netwerk van kinderhelplijnen heeft 183 onafhankelijke leden in 142 landen. De Kindertelefoon participeert in internationale projecten. Daarnaast wordt de expertise van de Kindertelefoon regelmatig door CHI ingeroepen. Bekijk het filmpje over het werk van Child Helpline International.

het begint bij luisteren

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg