Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Over ons

De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving.

We geven hiermee invulling aan artikel 12 en 13 van het Verdrag van de Rechten van het kind: Kinderen ervaren dat er naar hen geluisterd wordt en dat zij serieus genomen worden, zodat zij leren vertrouwen op zichzelf en kunnen uitgroeien tot actieve burgers in onze participatiemaatschappij. Het doel is om het zelf-oplossend vermogen van kinderen te vergroten (empowerment). Onze ruim 500 professioneel getrainde vrijwilligers helpen kinderen verder. Dit doen ze door naar de kinderen te luisteren, hun vragen te beantwoorden en samen met het kind naar oplossingen te zoeken. Zo nodig verwijzen onze vrijwilligers kinderen door naar de best beschikbare (specialistische) hulp en ondersteunen hen bij het zetten van een volgende stap.

De volledige documentaire vind je hier. 

Gespreksvoering met kinderen

De Kindertelefoon is expert op het gebied van gespreksvoering met kinderen. Onze vrijwilligers volgen een uitgebreide training waarin ze leren hoe ze met kinderen en jongeren kunnen praten via de telefoon en chat, met wat voor vragen of problemen de kinderen kunnen zitten en hoe ze samen met de kinderen kunnen nadenken over een oplossing. Tijdens de training leren de vrijwilligers de gespreksmethodiek van De Kindertelefoon: het 5-fasenmodel. Dit gespreksmodel hebben we ontwikkeld op basis van bijna 40 jaar ervaring in het praten met kinderen. Ook leren vrijwilligers hoe ze kunnen verbinden in begrenzen en in welke gevallen en hoe ze kinderen kunnen doorverwijzen naar specifieke hulp.

Elkaar helpen
De website is 24 uur per dag beschikbaar voor alle kinderen van 8-18 jaar. Het forum voor jongeren van 13-18 is eveneens 24 uur per dag beschikbaar. Het Forum is een plek voor en door jongeren, waar zij erkenning van leeftijdsgenoten zoeken en krijgen. Het forum trok vanaf de start in 2011 al veel bezoekers en is tegenwoordig ongekend populair.
Op de website is natuurlijk de chatbutton te vinden, maar nog veel meer. Een belangrijk deel van de site is ingeruimd voor informatie over onderwerpen die kinderen en jongeren bezighouden. Deze onderbouwde en gevalideerde informatie is afkomstig van StichtingOpvoeden.nl. Zoeken naar informatie kan met Jouw Zoekmachine van WizeNoze. Door een woord in te tikken zoekt de zoekmachine informatie binnen de website van De Kindertelefoon én daarbuiten.
Gastlessen
Om kinderen kennis te latenmaken met de dienstverlening van De Kindertelefoon geven we gastlessen in de bovenbouw van de basisschool, de onderbouw van de middelbare school en in AZC’s. Deze worden verzorgd door speciale gastlesvrijwilligers die bekend zijn met onze dienstverlening voor kinderen en daarnaast zijn getraind in het op een persoonlijke en interactieve manier geven van de gastles. Ook verzorgen onze jonge vrijwilligers speciale ontmoetingsworkshops voor nieuwkomers in Internationale Schakelklassen.
Lees hier meer over gastlessen en ontmoetingsworkshops. 
Child Helpline International
De Kindertelefoon is lid van Child Helpline International. CHI is de overkoepelende organisatie van alle kinderhelplijnen in de wereld. Het netwerk van kinderhelplijnen heeft 183 onafhankelijke leden in 142 landen. De Kindertelefoon participeert in internationale projecten. Daarnaast wordt de expertise van de Kindertelefoon regelmatig door CHI ingeroepen. Bekijk hier de video over het werk van Child Helpline International.
Medewerkers
Bij De Kindertelefoon werken 43 betaalde krachten die de 520 vrijwilligers trainen en begeleiden, beleid uit stippelen en de organisatie op andere manieren ondersteunen. Ze doen dit vanuit 7 locaties in Groningen, Almelo, Utrecht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Amsterdam. Het landelijke bureau is gevestigd in Utrecht.
365 dagen per jaar open
 De Kindertelefoon is 365 dagen per jaar via de telefoon en chat bereikbaar, van maandag tot en met zondag van 11.00 tot 21.00
uur. Chatten met een jonge vrijwilliger (16-19 jaar) kan van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur.

het begint bij luisteren

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg