NIEUWS

SOCIAL MEDIA CAMPAGNE TEGEN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

 

Op maandag 18 oktober is een online preventiecampagne gestart om de aandacht te vestigen op huiselijk geweld tegen kinderen en jongeren. De campagne ‘Time-out’ is ontwikkeld door Veilig Thuis, het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS en De Kindertelefoon.

Time-out als het niet meer gaat
De Time-out campagne wil jongeren én hun ouders attenderen op herkenbare situaties: bijvoorbeeld als je niet naar huis durft (voor jongeren), of als je thuis juist alleen nog maar kunt schreeuwen (voor ouders). De Time-out in de campagne staat in alle gevallen symbool voor: het kan zo niet langer. De boodschap is: neem een stapje terug en praat er bijvoorbeeld over met iemand. Of vraag om hulp of advies bij instanties.

Kinderen weten vaak niet wat ze kunnen doen
Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling komt vaak pas op gang nadat de situatie geëscaleerd is. Schaamte bij alle betrokkenen – zowel slachtoffers als degenen die geweld gebruiken – staat vaak in de weg van het gesprek over een thuissituatie die uit de hand dreigt te lopen. Kinderen weten daarnaast doorgaans niet waar de grens ligt en wat ze kunnen doen om op een veilige manier hulp te krijgen. Roline de Wilde (directeur bij De Kindertelefoon) zegt daarover: “Erover praten is een belangrijke eerste stap en kan voorkomen dat het van kwaad tot erger gaat. Je kunt altijd bij ons terecht. Wij kijken samen met jou wat in jouw situatie een haalbare volgende stap is”.

1 op de 5 jongeren slachtoffer van huiselijk geweld
De aanleiding voor de campagne is het stijgende aantal adviesvragen, telefoontjes en chats over dit onderwerp naar Veilig Thuis en De Kindertelefoon. De afgelopen coronaperiode heeft laten zien dat spanningen thuis bij iedereen kunnen oplopen. In 2020 gaf 20 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 24 jaar aan in de voorgaande twaalf maanden slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld, bijvoorbeeld verbaal geweld, fysiek geweld, of getuige van huiselijk geweld. Dat blijkt uit een analyse door het CBS. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Het is niet te accepteren dat een op de vijf jongeren in ons land te maken heeft met huiselijk geweld. Thuis moet het veilig zijn voor iedereen die daar woont.”

Social media campagne
De campagne loopt van 18 oktober tot 12 december. Op social media (Instagram, Snapchat, YouTube) worden korte herkenbare situaties getoond in filmpjes met de boodschap:  Als je niet weet met wie je over thuis kunt praten…Als je niet naar huis durft of bang bent voor het geschreeuw... Time-out! Praat erover en vraag om advies. De campagnefilmpjes worden verspreid via De Kindertelefoon, de regionale netwerken van Veilig Thuis en het ministerie van VWS voor meer aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling en om alle betrokkenen een handelingsperspectief te geven.

Hé, welkom!

We plaatsen cookies om de website goed te laten werken én te verbeteren, niet om jou te volgen. Meer weten? Klik hier.