Meer hulp

Als je in een bedreigende situatie zit, kan De Kindertelefoon je tijdens openingstijden direct in contact brengen met Veilig Thuis. De Kindertelefoon noemt dit ‘actief verwijzen’. Bedreigende of ernstige situaties zijn er bijvoorbeeld als je te maken hebt met kindermishandeling, seksueel misbruik of getuige bent van huiselijk geweld. Of als je ernstige emotionele problemen hebt, bijvoorbeeld depressieve gevoelens met gedachten aan zelfmoord.

Hoe werkt actief verwijzen?

Bij het actief verwijzen werken jij en de vrijwilliger van De Kindertelefoon samen. Jullie gaan samen op zoek naar het verbeteren van jouw situatie als die bedreigend voor jou is. Een oplossing kan zijn om direct in contact te komen met Veilig Thuis.
De Kindertelefoon kan dit alleen doen als je daar toestemming voor geeft. Dat wil zeggen dat je je anonimiteit opgeeft. Je vertelt onder andere je naam, adres, telefoonnummer en school waar je op zit. Als je met De Kindertelefoon aan het chatten bent, zal de vrijwilliger jou vervolgens bellen om samen contact te maken met Veilig Thuis bij jou in de buurt. Terwijl jij ook aan de lijn bent, belt de vrijwilliger een medewerker van Veilig Thuis. Jij hoort precies wat zij zeggen, omdat je een groepsgesprek hebt. Als je in gesprek bent met de medewerker van Veilig Thuis trekt de vrijwilliger van de Kindertelefoon zich terug zodra jij dat goed vindt.