Jaarverslagen

Jaarlijks zoeken duizenden kinderen en jongeren contact met De Kindertelefoon. In 2017 voerden we per dag ruim 400 gesprekken via telefoon en chat. In ons jaarverslag is te lezen hoe we kinderen bereiken; niet alleen aan de telefoon en chat, maar ook op school of op YouTube.
Lees hier ons jaarverslag van 2017.

Oudere jaarverslagen

Klik op onderstaande links om een jaarverslag te openen.

Jaarverslagen van 2013 en ouder zijn hier terug te vinden.

Financiële verantwoording

Klik op onderstaande links om een jaarrekening te openen.

Beloningsbeleid

De directeur-bestuurder Roline de Wilde en het overige personeel worden conform de beloningssystematiek van de cao Jeugdzorg betaald.