Archief persberichten

Succesvolle online game ‘Iris’ tegen pesten krijgt vervolg: ‘Milan’ 
27 juni 2017
Pesten is van alle tijden. Alleen in het digitale tijdsperk beperkt pesten zich niet meer tot in de klas en op het schoolplein, het is nu 24/7. Om dit probleem aan te pakken werkt De Kindertelefoon mee aan een campagne tijdens de Week tegen Pesten in september 2017. Het hart van de campagne bestaat uit de online game ‘Milan’. Jongeren kunnen met Milan in gesprek gaan om samen te proberen het pesten te stoppen. Milan is een vervolg op Iris the Game, die in de Week tegen Pesten in 2016 centraal stond. De Kindertelefoon registreerde toen 25% meer telefoontjes/chats. Ook dit jaar zullen we de openingstijden tijdens de week verruimen, om kinderen en jongeren te woord te staan. Lees hier het hele persbericht.

De Kindertelefoon in 2016: bijna 40.000 méér gesprekken
18 mei 2017
Het aantal kinderen dat serieus contact zoekt met De Kindertelefoon is in 2016 met bijna 40.000 gestegen. In 2016 registreerde De Kindertelefoon 242.355 gesprekken per telefoon en chat. Dat waren 38.709 geregistreerde gesprekken méér dan in 2015. Hiermee wordt de stijgende lijn voortgezet die ook in 2015 al duidelijk zichtbaar was.
Zie ook ons persbericht.

De Kindertelefoon vernieuwt in 2017!
30 december 2016
De Kindertelefoon gaat 2017 in met nóg betere dienstverlening aan kinderen en jongeren. Met een nieuwe website, introductie van het Europese kinderhulpnummer 116111 en een stevig verankerd forum voor jongeren, zet De Kindertelefoon een belangrijke stap verder in haar diensten. In 2017 kunnen zo nog meer kinderen en jongeren ons bereiken om in vertrouwen te praten. Zie ook ons persbericht en het rapport over het forum van De Kindertelefoon dat is opgesteld door onze partner InSided.

Kindertelefoon-onderzoek Pesten op School
19 september 2016
Eén op de drie kinderen weet niet wat zijn school doet om pesten te voorkomen of tegen te gaan. Ook weet één op de drie kinderen niet wie op zijn school de wettelijk voorgeschreven contactpersoon tegen pesten is. Dit blijkt uit het onderzoek Pesten op School dat De Kindertelefoon uitvoerde onder 1000 kinderen en jongeren van 8-18 jaar. Zie ook ons persbericht en de uitkomsten van het onderzoek.

Persbericht i.s.m. Werkgroep Kind in azc
20 november 2015
Op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind roepen 158 organisaties het kabinet op om per direct de belangen van kinderen voorop te stellen in het asielbeleid. De Kindertelefoon is mede-ondertekenaar van de oproep. Lees hier het persbericht.

De Kindertelefoon geeft geen gegevens door aan derden
24 oktober 2014
De aflevering van ‘Flikken Maastricht’ van vrijdag 17 oktober jl. heeft bij sommige kijkers de indruk gewekt dat De Kindertelefoon contactgegevens doorspeelt aan de politie. Dit is beslist niet het
geval. De Kindertelefoon hecht eraan te benadrukken dat woonplaats en contactgegevens van de jongere die belt of chat niet geregistreerd worden, individuele gespreksgegevens niet met derden
worden gedeeld en medewerkers niet in direct contact met de politie staan. Lees hier het persbericht.

De Kindertelefoon: organisatie achter sterk merk wordt één landelijke stichting
3 september 2014
De Kindertelefoon wordt per 1 januari 2015 één landelijke Stichting. Zo stelt De Kindertelefoon de continuïteit van haar dienstverlening veilig en houdt zij de organisatie slagkrachtig en toekomstbestendig in de transitie van het jeugdzorgdomein naar de gemeenten. Ook uit de jaarcijfers van 2013 blijkt weer dat De Kindertelefoon voorziet in een elementaire behoefte van opgroeiende kinderen en een grote naamsbekendheid geniet onder haar doelgroep. Het sterke merk De Kindertelefoon kan zich zo na 2015 verder ontwikkelen. Lees hier het hele persbericht.