Thuis en Familie

Thuis is de plek waar je woont. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij je ouders, familie, pleegouders of sommige kinderen wonen op een leefgroep. Meestal is jouw 'thuis' een fijne plek, maar soms kunnen er problemen zijn. Thuis is dan niet meer zo leuk.