Familie & Vrienden

Thuis is de plek waar je woont. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij je ouders, familie, pleegouders of op een leefgroep. Meestal is jouw "thuis" een fijne plek, maar soms kunnen er problemen zijn. Je hebt ruzie thuis over regels, je ouders maken ruzie, je wilt weglopen van thuis of je vriend(innet)je wordt niet geaccepteerd. Thuis is dan ineens niet meer zo leuk en juist thuis kun je niet over deze problemen praten. Ben je geholpen met dit antwoord?