Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 116 - 111 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Topics

Ask & Find

Familie & Vrienden

Familie & Vrienden

Thuis is de plek waar je woont. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij je ouders, familie, pleegouders of op een leefgroep. Meestal is jouw "thuis" een fijne plek, maar soms kunnen er problemen zijn. Je hebt ruzie thuis over regels, je ouders maken ruzie, je wilt weglopen van thuis of je vriend(innet)je wordt niet geaccepteerd. Thuis is dan ineens niet meer zo leuk en juist thuis kun je niet over deze problemen praten.

Heeft de ask & find je geholpen? Laat het ons weten!

je staat er niet alleen voor

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 116-111 (gratis & anoniem)
Elke dag van 11.00-20.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-20.00 uur

Verberg