De Kindertelefoon in de klas

We geven graag voorlichting over De Kindertelefoon op scholen. De lessen zijn bedoeld om kinderen een goed beeld te geven van wat wij voor hen kunnen betekenen. We geven voorlichting op twee manieren: in een gastles of in een ontmoetingsworkshop.

Gastles

Vrijwilligers van De Kindertelefoon verzorgen in het hele land gastlessen in het basis- en voortgezet onderwijs. In de gastlessen wordt verteld waarom De Kindertelefoon er is, wat het belang is van praten en waarvoor je bij De Kindertelefoon terecht kunt. De gastlesvrijwilliger is getraind in praten met kinderen en jongeren.

De les over De Kindertelefoon sluit aan bij vele vakgebieden en kerndoelen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De les is inzetbaar bij sociaal-emotionele vorming en gezond en redzaam gedrag. Voor mentorlessen of als de school voor deze aandachtsgebieden een methode volgt, is de les over De Kindertelefoon een uitstekende aanvulling.

Klik hier voor meer informatie over de gastles.

Ontmoetingsworkshop voor jonge nieuwkomers

Sinds 2017 organiseert De Kindertelefoon verschillende ontmoetingsworkshops tussen onze eigen jonge vrijwilligers (16-19 jaar) en jonge nieuwkomers in Nederland. Het contact tussen deze leeftijdsgenoten levert mooie ontmoetingen op. Praten over wat je bezighoudt lucht op. Onze vrijwilligers weten als geen ander hoe dat moet, ze praten dagelijks met meer dan 300 kinderen en jongeren via de chat en telefoon. Ze zijn daarnaast speciaal getraind in het praten met jonge nieuwkomers. Geen vraag is te gek. Samen met de jongere kijkt de vrijwilliger naar wat de volgende stap voor hem of haar kan zijn. De gesprekken zijn vertrouwelijk: ieder verhaal is veilig bij ons. Alleen bij toestemming van de jongere zelf, wordt er gezocht naar externe hulp.

Klik hier voor meer informatie over de ontmoetingsworkshop.